Výrazné zlepšení hospodářského výsledku

Výrazné zlepšení hospodářského výsledku

Nárůst objemu výroby na 3.524 mil. EUR

– Zvýšení EBT o 22,7 % na 81,1 mil. EUR

– Vylepšení net-cash-position na 186,5 mil. EUR

– Navýšení dividendy na 1 EUR a navíc plánovaná jednorázová mimořádná dividenda 0,50 EUR jako scrip dividend

– Přizpůsobení organizační struktury dynamickému prostředí trhu

– Pozitivní výhled na hospodářský rok 2016

Za složitých konjunkturálních podmínek a sílící konkurence se společnosti PORR v bilančním roce 2015 podařilo zvýšit své výkony a dosáhnout opět nového rekordního objemu zakázek. Objem výroby ve výši 3.524 mil. EUR vzrostl meziročně o 1,4 % – více než 86 % připadalo na domovské trhy Rakousko, Německo, Švýcarsko, Polsko a Česko. Naprosto nejdůležitějším trhem, na kterém PORR realizovala více než polovinu celkového objemu výrobu, přitom zůstalo i v roce 2015 Rakousko. K tomuto nárůstu došlo zásluhou vyváženého poměru realizací velkých projektů ve všech oblastech pozemního, průmyslového i inženýrského stavitelství.

„Naše strategie rozumného růstu se v roce 2015 znovu osvědčila. Kromě výborné pozice na rakouském trhu se především podařilo vylepšit naši pozici v Německu, které je pro PORR druhým nejvýznamnějším trhem. PORR se zde etablovala v minulých kvartálech jako spolehlivý partner německého průmyslu,“ vysvětluje Karl-Heinz Strauss, CEO PORR AG.

Pozitivní situace v zakázkách ještě zlepšena – vynikající stav zakázek na domovských a projektových trzích

Ke konci roku 2015 obnášel objem aktuálních zakázek 4.579 mil. EUR, což je zvýšení o 12,8 %. Ještě výrazněji vzrostl objem nových zakázek, který byl částkou 4.045 mil. EUR o 29,0 % vyšší než beztak vysoká hodnota předchozího roku. Tato skutečnost je zvláště potěšující, protože v roce 2015 nebyly zaznamenány žádné jednorázové efekty.

K nejdůležitějším novým zakázkám patří projekt Europaallee u hlavního nádraží v Curychu, Bavaria Towers v Mnichově a hlavní výrobní a administrativní budova pro Haribo v Německu. Ve Vídni budou v příštích měsících realizovány úseky 3 a 5 projektu Monte Laa. V oblasti infrastruktury získala PORR v létě švýcarský tunelový projekt Albula II a zakázku na tunelu Ceneri. Nejdůležitějšími novými zakázkami v Polsku byly nemocnice Prokocim v Kakově a hotel Marriott Okecie ve Varšavě. Zakázku s nejvyšším objemem získala PORR v Kataru. Zatímco práce na lince metra Green Line v Dauhá pokračují podle plánu, byla PORR coby systémový dodavatel navíc pověřena výstavbou pevné jízdní dráhy (Slab Track System) v celé síti metra v Dauhá. Tato zakázka zahrnuje výrobu, dodání a pokládku kolejových desek pro všechny linky metra.

Významné zvýšení hospodářského výsledku

Solidní vývoj výkonů a vylepšená situace nákladů se odrážejí i v hospodářském výsledku. Hodnota EBITDA se zvýšila v bilančním roce o 6,1 % na 165,9 mil. EUR. Hodnota EBIT činila 87,8 mil. EUR, což představuje meziroční nárůst o 7,4 %. Zisk před zdaněním (EBT) ve výši 81,1 mil. EUR se podařilo ve srovnání s předchozím rokem zvýšit dokonce o 22,7 %. Daňový náklad, který se podílově oproti minu-lému roku snížil, vyplývá ze zvýšení hospodářského výsledku koncernu o 25,7 % na 61,0 mil. EUR. Bilanční suma ve výši 2.304,0 mil. EUR převýšila hodnotu předchozího roku o 7,4 %. Toto navýšení vyplývá z toho, že poprvé byla zahrnuta polská infrastrukturní jednotka převzatá od koncernu Bilfinger, a pak z navýšení stavu likvidních prostředků. Stávající net-cash-position 186,5 mil. EUR představuje ve srovnání s rokem 2014 opět význačné zvýšení. Podíl vlastního kapitálu zůstal i přes zvýšenou bilanční sumu konstantně na 17,9 %.

Plánovaná mimořádná dividenda

Na výroční valné hromadě 24. května 2016 navrhne představenstvo PORR AG za uplynulý hospodářský rok navýšení dividendy z 0,75 EUR na 1,00 EUR na 1 akcii s nárokem na dividendu. Na základě úspěšného vyčlenění oblasti nemovitostí plánuje PORR navíc vyplacení jednorázové mimořádné dividendy ve výši 0,50 EUR na 1 akcii s nárokem na dividendu, kterou akcionáři obdrží podle své volby buď v podobě akcií společnosti PORR, nebo v hotovosti (scrip dividend).

Změna struktury společnosti

PORR zohledňuje dynamický vývoj svých domovských a projektových trhů. Aby v budoucnu mohla ještě lépe a účinněji využít šance na růst, implementovala PORR v březnu 2016 novou strukturu společnosti s jasným rozdělením kompetencí. Společnost je nyní ještě lépe připravena na realizaci svých dvou obchodních modelů: jednak pro plošné obhospodařování trhu ve všech segmentech v Rakousku, Švýcarsku a Česku, jednak pro specifické projektové aktivity na všech ostatních trzích. S přihlédnutím k rostoucímu významu druhého nejvýznamnějšího domovského trhu, Německa, byla pro tento trh vytvořena vlastní business unit.

Výhled

Výhled na projekty roku 2016 je stále pozitivní. PORR bude nadále participovat na růstu svých domovských a projektových trhů. Navíc se stavebnímu koncernu otevírají atraktivní perspektivy při dalším pronikání na trhy v oblasti infrastruktury – především ve Skandinávii a Velké Británii. Přes zohlednění typického kolísání stavební branže proto představenstvo předpokládá další zvýšení výkonů a výsledku i v aktuálním hospodářském roce 2016.

Detaily k ekonomickému vývoji v Česku

Objem výroby dosáhl v roce 2015 v České republice 157 mil. EUR, což představuje zvýšení o 17,8 % (2014: 133 mil. EUR). Důvodem jsou především aktivity v inženýrském stavitelství zahrnující širokou škálu prací a dlouhodobé projekty v oblasti infrastruktury. Pozitivní je také vývoj objemu nových zakázek ve výši 145 mil. EUR (+ 15,9 %). Potěšujícími novými projekty v oblasti inženýrských staveb je sanace silnice z Ústí nad Orlicí do Letohradu, v oblasti pozemních staveb mimo jiné nákupní centrum v Pelhřimově. Objem aktuální zakázek ve výši 88 mil. EUR představuje ve srovnání s předchozím rokem (100 mil. EUR) pokles o 12,1 %, což je způsobeno zvýšením objemu výroby a dokončením několika projektů. Česko, na jehož trhu PORR působí plošně, plánuje v příštích letech rozsáhlé investice do infrastruktury. Tato skutečnost vytváří dohromady se soukromými investičními aktivitami v pozemním stavitelství pozitivní prostředí pro další expanzi PORR.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient