Vysokoškolský diplom již nepředstavuje přidanou hodnotu na současném trhu práce

Kvalitní vzdělání je základ. Tedy vzdělávání, které prohlubuje dosavadní znalosti a rozvíjí nové dovednosti, reaguje na aktuální požadavky trhu a je otevřené moderním přístupům a metodám. Čeští zaměstnavatelé dnes těžce nalézají vhodné pracovníky i přes skutečnost, že nezaměstnaných je u nás v současné době téměř 400 tisíc. Kamenem úrazu je chybějící kvalifikace.

Handsome young businessman working at laptop in restaurant.

Nejen dnešní doba plná moderních technologií a dynamických změn klade na zaměstnance vyšší a náročnější požadavky. Vysoké nároky mají i samotní zaměstnavatelé. Uvědomují si totiž, že kvalitní nábor pracovníků dost zásadně ovlivňuje celkovou konkurenceschopnost firmy na trhu.

„Má-li uchazeč vystudovanou vysokou školu a kratší praxi za sebou, neznamená to ještě, že najde uplatnění na pracovním trhu. Roli dnes hraje řada dalších aspektů. Zda sleduje nové trendy a aktuální dění na trhu, má přehled v oboru, dorozumí se v cizích jazycích a je jednoduše otevřený dalšímu vzdělávání a neustálému zdokonalování po pracovní i osobnostní stránce,“ popisuje ředitel institutu CEMI Mgr. Štěpán Mika.

Vysokoškolský diplom dnes nestačí

Zájem o profesní vzdělávání v České republice roste. Akademické tituly už totiž pro absolventa nepředstavují přidanou hodnotu na trhu práce. Jejich počet se u nás neustále zvyšuje a pro firmy tak přestávají být odrazem kvality a potřebné kvalifikace. Tím je až další profesní vzdělávání, které pomáhá získat konkurenční výhodu v určitém oboru a je tak dobrou cestou k získání vysněného zaměstnání.

Dobrý obrázek o uchazečích dnes firmám poskytuje absolvování MBA studia. Získaný titul o jeho nositeli mluví jasně. Jde o aktivního a houževnatého člověka, který se chce neustále rozvíjet a je odhodlaný jít za svým cílem. MBA studium jehoabsolventům přináší nové teoretické a zejména praktické poznatky z vybraného oboru, přičemž dostupných programů je opravdu široké spektrum. Studovat lze od klasických ekonomických oblastí, přes právní aspekty podnikání až po specifický management pro zdravotníky či hasičské sbory. Studiem si absolventi doplní své dosavadní vzdělání a prohloubí znalosti o zkušenosti lektorů z praxe. Získají větší nadhled, jistotu a především odvahu i sebevědomí k budování vlastní kariéry.

Studujte MBA online již od října

portrait of senior businessman as leader  at modern bright office interior, young  people group in background as team

Mezi nejvýznamnější poskytovatele MBA studia v České republice s více než 900 úspěšnými absolventy a 400 současnými studenty patří institut CEMI. Poskytuje jednoroční online studium v sedmi MBA a LLM oborech vyučovaných v českém jazyce, které jsou přizpůsobeny potřebám českých a slovenských studentů a také místnímu trhu práce. Dále nabízí také dva programy v angličtině, jež jsou celosvětově využitelné a jsou vyučovány mezinárodním týmem lektorů. Absolventi tak kromě odborných znalostí mohou zlepšit i svou jazykovou vybavenost.

Profesní programy se zahajují dvakrát ročně. Aktuálně se nové obory otevírají v říjnu 2016 a do 30. září je možné zasílat přihlášky. Více informací lze nalézt na stránkáchwww.cemi.cz.

CEMI (Central European Management Institute)

Institut CEMI byl založen v roce 2011 s cílem poskytovat kvalitní MBA a LLM vzdělání na evropské úrovni. Studium trvá 1 rok a je dostupné především studentům z České a Slovenské republiky. Všechny česky vyučované MBA a LLM obory na CEMI jsou navrženy a přizpůsobeny potřebám českých a slovenských studentů a také místnímu trhu práce. MBA programy v angličtině jsou celosvětově využitelné a jsou vyučovány mezinárodním týmem lektorů. S více než 900 úspěšnými absolventy a 400 současnými studenty patří mezi nejvýznamnější a největší poskytovatele MBA a LLM studia ve střední Evropě. Institut CEMI je držitelem certifikátu partnerství projektu Tango, jenž podporuje zdravotně znevýhodněné manažery. Již čtvrtým rokem také spolupracuje s projektem Ocenění českých podnikatelek, který koresponduje s posláním institutu poskytovat vzdělání, které vás podpoří v profesním i osobním růstu. Více informací naleznete na www.cemi.cz.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient