Světový energetický kongres – přijímá žádosti

Žádost o dokumentaci pro 23. Světový energetický kongres v Istanbulu ve dnech 9. až 13. října

Cena za první místo je 10.000 eur, za druhé místo 7500 eur a za třetí místo 5000 eur.

Světový energetický kongres nyní přijímá akademickou dokumentaci pro setkání v roce 2016. Termín pro předložení příspěvků je 30. dubna.

Předložení dokumentace pro Světový energetický kongres poskytuje vynikající příležitost přispět k rozvoji globálního energetického společenství. 20 příspěvků bude vybráno k předložení vyhrazenému fóru odborníků a distribuováno všem delegátům na USB flash discích.

Za tyto příspěvky budou uděleny ceny v hodnotě od 1500 eur do 10 000 Euro, celkem více než 60 000 Euro. První tři vítězné ceny jsou následující:

První místo: 10 000 EUR
Druhé místo: 7 500 EUR
Třetí místo: 5 000 EUR

Vyzýváme autory, aby předložili své poznatky o jednom z následujících témat:

• Scénáře světové energetiky

Energetické scénáře pro průzkum budoucnosti výroby energie a pro lepší pochopení kritických nejistot a faktorů, které by mohly ovlivnit klíčová rozhodnutí

• Světové energetické zdroje a technologie

Zaměření na inovativní technologie pro následující zdroje: uhlí, ropa, bioenergie, odpady, rašelina, geotermální energie, CCUS (zachycování, využití a skladování uhlíku), plyn, uran a jaderná energie, vodní, námořní, větrná a solární energie, skladování energie, technologie pro energetickou účinnost, elektromobilita.

• „Trilemma“, trojstranný závěr pro světovou energetiku

Pohled na možnosti soukromého sektoru a vlád v oblasti práce na energeticky bezpečné budoucnosti prostřednictvím trojstranného závěru (politický rámec 21. století pro posuzování míry: (1) bezpečnosti, (2) cenové dostupnosti, a (3) citlivosti energetických možností z hlediska životního prostředí).

• Financování pružné energetické infrastruktury

Pohled na nejlepší finanční modely financování odolné energetické infrastruktury, která umožní integraci nových forem energie do rozvodné sítě a odolnost proti změnám počasí.

Další informace o způsobu předložení dokumentů o akademickém výzkumu najdete zde: http://www.wec2016istanbul.org.tr/call-for-papers/.

Světový energetický kongres bude první globální událostí v odvětví energetiky, která se bude konat po fóru COP21, a poskytne energetickým lídrům fórum pro spolupráci na dalších fázích rozvoje udržitelného energetického trhu.

Hasan Murat Mercan, předseda organizačního výboru Světového energetického kongresu uvedl: „Do 23. Světového energetického kongresu zbývá méně než osm měsíců, a organizační výbor vítá příspěvky akademiků a odborníků k aktuálním klíčovým otázkám energetiky. Jako nejvlivnější a nejvíce inkluzívní setkání vedoucích představitelů ze všech segmentů energetického společenství je Světový energetický kongres cennou příležitostí pro nápady, které je třeba sdílet a o kterých je třeba diskutovat.“

Chcete-li se dozvědět více o žádosti o dokumentaci pro kongres v roce 2016, klikněte zde: http://www.wec2016istanbul.org.tr/call-for-papers/

Další informace o Světovém energetickém kongresu a jeho mluvčích najdete zde:http://www.wec2016istanbul.org.tr/

 

 

O Světové energetické radě

Světová energetická rada byla založena v roce 1923. Představuje jediné skutečně globální a inkluzívní fórum myšlenkových lídrů a pevných závazků pro naši udržitelnou energetickou budoucnost. Naše síť 93 státních výborů zastupuje více než 3000 členských organizací, včetně vlád, průmyslových podniků a odborných ústavů. Naším posláním je podporovat udržitelné dodávky a využití energie pro největší prospěch všech. Světový energetický kongres je přední světová událost v odvětví energetiky.

O Světovém energetickém kongresu

Tříletý Světový energetický kongres je největší globální událost Světové energetické rady. Jedná se o přední mezinárodní mezioborové energetické fórum umožňující účastníkům lépe pochopit problémy a energetická řešení z globálního pohledu.

Světový energetický kongres si už při svém prvním konání v roce 1923 získal uznání jako přední světové fórum pro diskuse lídrů a myslitelů o řešeních energetických problémů. Kromě diskuse poskytuje tato událost příležitost manažerům k předvedení svých technologií a prozkoumání obchodních příležitostí.

Další informace o Světovém energetickém kongresu 2016 a o registraci najdete na adrese: http://wec2016istanbul.org.tr/

Sledujte pravidelné aktualizace kongresu na @WECongress.

Zdrojovou verzi této zprávy najdete na serveru businesswire.com:http://www.businesswire.com/news/home/20160218005074/en/

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient