200 zemědělských společností čeká stále na ovládnutí

200 zemědělských společností čeká stále na ovládnutí

IN-SERVER.CZ ve svém výzkumu identifikoval celkem 500 akciových společností vzniklých transformací zemědělských družstev, jejichž hodnota je více než 60 mld. Kč. Z původní 170 tisíc akcionářů z řad bývalých zaměstnanců a restituentů zůstává přibližně 100 tisíc. Na jednoho připadají průměrně akcie v účetní hodnotě 330 000 Kč. 80 společností je ovládnuto na 100 %, 140 má majoritního vlastníka a 200 na ovládnutí stále čeká. Zájem investorů je značný.

Z původních 1208 bývalých JZD vzniklo v rámci jejich transformace více než 500 akciových společností, které měly a většina stále má, akcionáře z řad svých zaměstnanců a restituentů. Přeměnou na akciovou společnost se transformované družstvo zbavilo povinnosti vyplatit majetkový podíl svým členům, kteří místo peněz dostali akcie. Většina společností dnes hospodaří velmi úspěšně, což dokládá i zájem ze strany investorů.

Účetní hodnota zemědělských společností je dnes 60 mld. Kč a stále se zvyšuje. Společnostem se daří. Méně už tak jejich minoritním akcionářům, kterých je stále odhadem 100 tisíc, přičemž na jednoho akcionáře připadají akcie v účetní hodnotě 330 tis. Kč. Tito akcionáři však mají omezené možnosti akcie prodat. A není to tím, že se akcie neobchodují na burze. Zájem o akcie je ze strany investorů veliký, s převodem akcí však musí dát souhlas vedení společnosti, které se však vstupu osob zvenčí brání.

Místo toho nabídnou akcionářům odkoupení akcií za zlomek jejich nominální hodnoty, což má daleko k jejich reálné hodnotě.

Celkem 200 společností stále nemá podle údajů z účetních závěrek ovládající osobu, i když mnohdy jsou ovládány bývalým vedením JZD, kterým stačí díky rozdrobené akcionářské struktuře k faktickému ovládání relativně malé podíly. Zájem ze strany investorů o společnosti podnikající se stálou dotační podporou a vlastnící zhodnocující se zemědělské pozemky je značný.

Dostat se do akcionářské struktury však bývá pro investory problém. Vstup do společnosti je obvykle zabarikádován omezenou převoditelností jejich akcií na nabyvatele pouze z řad stávajících akcionářů nebo dokonce i maximálním možným podílem například 10 %.

Jak známo, překážky jsou od toho, aby se zdolávaly a tak mnoho společností již má dominantního vlastníka z řad některé z agrárních skupin nebo dalších investorů. Z celkem 80 společností už byli drobní akcionáři zcela vytěsněni a dalších 230 má již majoritního vlastníka. Již zmíněných asi 200 společností čeká na své ovládnutí.

Internetové stránky www.in-server.cz jsou zaměřené na akcie neobchodované na burzách především společností z kuponové privatizace a akciových společností vzniklých transformací zemědělských družstev. Jsou určeny akcionářům a investorům, kteří zde najdou inzertní systém pro nákup a prodej akcií, jedinečné databáze vytěsnění akcionářů a dražeb akcií, příručku akcionáře i aktuální články či poradnu.

Stránky jsou určeny i pro akciové společnosti, které mohou využít stránky jako alternativní způsob uveřejňování pozvánky na valnou hromadu nebo informace věnované správě akciových společnosti. Velmi užitečná je pak aplikace pro vedení seznamu akcionářů IN-SEZNAM.CZ.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient