Akademie samospráv bude pomáhat, vzdělávat i vytvářet nový zákon pro obce a města

V rodišti Jana Ámose Komenského byl odstartován celorepublikový odborný projekt Akademie samospráv, který společně představili senátor Ivo Valenta a advokátka Jana Zwyrtek Hamplová. Starostové a zastupitelé díky němu získají nejen možnost se vzdělávat, ale hlavně se zapojit do tvorby zcela nového zákona o obcích.1474888651_11

Starostové především malých obcí a měst nemají ani zdaleka na růžích ustláno. V posledních letech na ně stát, ale i kraj, přenášejí nové a nové povinnosti. Jsou zasypáni zbytečnou administrativou, tlačeni do kouta sílící regulativou a z očekávané metodické pomoci se stalo spíš nekonečné vzájemné dopisování. Starostové jsou tak často bezradní a jen marně se dovolávají pomoci.

To by se však mělo změnit. Senátor Ivo Valenta totiž spojil síly s uznávanou advokátkou Janou Zwyrtek Hamplovou, která se specializuje na vzdělávání a právní pomoc samosprávám, a společně zakládají Akademii samospráv. „Cílem společného projektu je přinést starostům konkrétní a praktickou odbornou pomoc srozumitelným výkladem práva, a v diskuzi s nimi sepsat nové znění zákona o obcích, které by bylo pro praxi výrazně praktičtější, srozumitelnější a jednoznačné,“ shrnula základní poslání projektu advokátka Jana Zwyrtek Hamplová.

„Sám jsem během své funkce poznal, že současný stav je nenormální. Stát se snaží uvázat si starosty na ‚vodítko‘, jelikož čím dál více utahuje šrouby ve snaze unifikovat fungování místních samospráv a vstupovat jim do jejich suverénního rozhodování. Dokonce se domnívám, že si tento trend moc nezadá s budováním nové podoby minulých národních výborů. Na mnoha příkladech jsem si společně s občany i zastupiteli ověřil, že přežitá je také podoba současného zákona o obcích. Proto jsem uvítal nápad na vznik Akademie samospráv a věřím, že společně s paní Zwyrtek Hamplovou nabídneme starostům skutečně reálnou pomoc a s jejich pomocí a na základě jejich zkušeností sepíšeme také nový zákon o obcích,“ uvedl slovácký senátor Ivo Valenta, který je již druhým rokem členem senátních výborů a komisí, které se věnují právě veřejné správě a rozvoji venkova.

„Jako starostka malé obce velmi vítám vznik Akademie samospráv. Jsem ráda, že si konečně někdo všimnul toho, že především malé obce trpí náporem administrativy i stále více se komplikující legislativy a že existuje snaha s tím něco zásadního udělat. Jsem ráda, že Akademie samospráv nabídne starostům pomocnou ruku ve zvládání složitého právního prostředí v ČR. O to cennější je pak fakt, že na základě zkušeností nás, starostů, vznikne nový zákon o obcích, jehož současná podoba je již do značné míry zastaralá. Je nejvyšší čas tuto legislativu zásadním způsobem upravit,“ řekla Jana Křižková, starostka obce Komňa na Uherskobrodsku.

Na podzim letošního roku tak startuje tříletý cyklus 37 přednášek, které budou určeny pro členy místních samospráv v celé České republice. Kromě toho bude Akademie samospráv připravovat odborné metodické příručky a praktické internetové lekce. Školení a praktické workshopy budou zpoplatněny pouze symbolickým poplatkem, aby byly otevřeny co nejširšímu spektru zájemců. Celý projekt je naplánován do podzimu roku 2018.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Nad projektem převzal záštitu a finančně jej podpoří senátor Ivo Valenta. Ten se ve své senátorské práci na oblast samosprávy výrazně zaměřil, protože poznal problémy starostů a starostek a seznámil se se zátěží a nároky, které na samosprávu klade stát, a s odpovědností, kterou na sebe starostové a starostky berou. Proto jim chce pomoci. Stát se totiž nejen dle jeho názoru soustředí zejména na činnost dozorovou a formálně metodickou, a to zdaleka nestačí.

Proto projekt AKADEMIE SAMOSPRÁV míří zcela opačným směrem – jeho cílem je přinést starostům konkrétní a praktickou odbornou pomoc srozumitelným výkladem práva a v diskuzi s nimi sepsat nové znění zákona o obcích, které by bylo pro praxi výrazně praktičtější, srozumitelnější a jednoznačné.

Projekt bude realizovat společnost MUNICIPAL – centrum vzdělávání a odborných služeb, s.r.o. Obchodní společnost působí na trhu už řadu let. Je mimo jiné organizátorkou celostátního kongresu samosprávy s názvem FORUM MUNICIPAL. Je rovněž vydavatelkou odborného měsíčníku pro volené zástupce s názvem Samospráva hrou, kde se snaží voleným zástupcům obcí a měst přinášet populárně naučnou formou informace z oblasti práva. Pořádá též odborná školení a semináře pro obce a města, mikroregiony a svazky. Přináší také výklad obecných právních norem se specifikací na výkon samosprávy. Nejčastěji se ovšem zaměřuje na výklad zákona o obcích, zákon o zadávání veřejných zakázek, zákon o úřednících apod.

Odborným garantem projektu je advokátka Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová. Na samosprávu se specializuje od jejího znovuobnovení v roce 1990, od roku 1999 v samostatné advokátní kanceláři, zaměřené právě na právo obcí a měst. Ve své advokátní praxi dosáhla řady významných precedentů u Ústavního, Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu ČR. V daném oboru je uznávanou autoritou. V roce 2002 a 2003 přednášela předmět Územní samospráva na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2009 a 2011 přednášela na Filozofické fakultě Brno – politologie – právo územních samospráv. Byla autorkou projektu vzdělávání krajských úředníků, realizovaného Institutem pro vzdělávání a informace (ILEI) Praha v letech 2001-2002 ve spolupráci s Velvyslanectvím USA. Významnější přednášky rovněž měla v Senátu PČR. V roce 2005 to byla přednáška na téma Obce a kamenolomy na jejich území. Na Nejvyšším soudu ČR v roce 2012 se jednalo o přednášku na téma Judikatura v oblasti samosprávy. Pořádá rovněž vzdělávací semináře v rámci vlastního projektu MUNICIPAL, které jsou starosty velmi žádané.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient