Automatizace v průmyslu

průmysl

Už je tomu 70 let, kdy americký koncern General Motors založil historicky první oddělení automatizace. Velký vliv na rozvoj automatizace měl nástup počítačů. Jejich vývoj, zlepšování výkonu a miniaturizace způsobily postupné zabudovávání počítačů do automatizačních procesů. V dnešní době jsou tyto procesy už na tak pokročilé úrovni, že počítače a čipy jsou zakomponovány přímo do strojů.

Nová průmyslová revoluce

Jedním z důležitých faktorů, který ovlivnil rozvoj automatizace, byl rozmach bezdrátové komunikace. Ta umožňuje snadnější propojení mezi automatizovanými prvky. Není již potřeba dlouhých kabelů a ani zásahu člověka, protože stroje mezi sebou umí komunikovat samy. Jedná se o tzv. M2M komunikaci neboli „machine to machine“. Automatizace následovala mechanizaci a předcházela digitalizaci, díky které se nyní v průmyslu využívají ty nejnovější technologie. Není se tedy čemu divit, že období jejího zavedení je považováno za jakousi průmyslovou revoluci. Automatizační systémy dnes využívá automobilový, potravinářský nebo třeba farmaceutický průmysl. Oproti období mechanizace, kdy byly lidem poskytnuty stroje, které museli obsluhovat, bylo cílem automatizace zásah člověka do procesu výroby co nejvíce eliminovat.

Automatizační technika a řídicí systémy

S automatizačním procesem se vyvíjely řídicí systémy. Jedná se o zařízení, která se využívají zejména v průmyslu a slouží k ovládání určitého technologického procesu. Skládají se z ovládacího panelu a řídicí jednotky – počítače, a jsou součástí oboru automatizační techniky.

Základní i pokročilé řídicí systémy Unitronics nabízí společnost aplaus.cz, která se zaměřuje na automatizační techniku. Poskytuje nejen jejich prodej, ale nabízí i služby spojené s automatizací. Navrhnou vám nejvhodnější řídicí systémy a zajistí veškerý servis.

EXTRUZNÍ LINKA UHF1 - CENTRÁLNÍ ŘÍZENÍ LINKY

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient