Ceny zboží při výprodejích klamaly spotřebitele po celý rok

Ceny zboží při výprodejích klamaly spotřebitele po celý rok

V roce 2015 patřily slevové akce, výprodeje a nabídky zboží za akční ceny k celoročně sledovaným oblastem kontroly. Česká obchodní inspekce zkontrolovala téměř 4500 prodejen nabízejících zlevněné výrobky nebo služby a porušení povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy zjistili inspektoři ve 43 % z nich. Výsledky kontrolní akce opětovně potvrdily stále se opakující četné nedostatky, zejména nedostatečné nebo klamavé informace poskytované o cenách nabízených výrobků a služeb, porušování zásad poctivosti prodeje, nedostatečné údaje o výrobcích a také další závady. Za akční cenu a se slevou nabízejí výrobky celoročně zejména obchodní řetězce, aby nalákaly co nejvíce kupujících. Zákaz prodeje byl vydán na 15 407 kusů výrobků za téměř 2 miliony korun, které nesplnily podmínky pro uvedení na trh. Na základě prokázaných porušení stanovených povinností bylo v průběhu roku pravomocně uloženo 1 409 pokut v souhrnné výši 13,3 mil. Kč. Vzhledem k četnosti zjištěných správních deliktů bude kontrolní akce probíhat i v roce 2016. „Slevy, výprodeje a nabídka výrobků v akci bez stanovených pravidel jsou v Česku celoročním lákadlem, na které velká část spotřebitelů stále slyší. Málokdy si však ověřují, zda avizované slevy nejsou pouze fiktivní, anebo zda propagovaná „akční cena“ není v sousedním obchodě zcela běžná. To je také důvodem, proč si spotřebitelé následně na různé klamavé praktiky prodávajících stěžují. Měli by více zvažovat, jestli je sleva nabízeného zboží nebo služby skutečně výhodná, a porovnávat nabídky jiných prodejců,“ doporučuje Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce.

 

V rámci kontrolní akce zaměřené na kontrolu nabídky a prodeje zboží za akční ceny a zboží ze sezónních slev provedla Česká obchodní inspekce v období od 1. 1. do 31. 12. 2015 celkem 4476 kontrol, při nichž bylo ověřeno dodržování zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. a dalších obecně závazných právních předpisů v dozorové působnosti České obchodní inspekce.

 

 

Kontroly prodeje zboží ve slevě a za akční ceny – rok 2015
Inspektorát počet kontrol kontroly se zjištěním zjištěná porušení v %
Středočeský a Hl. město Praha 596 129 21,6 %
Jihočeský a Vysočina 674 364 54,0 %
Plzeňský a Karlovarský 619 381 61,6 %
Ústecký a Liberecký 942 349 37,0 %
Královéhradecký a Pardubický 690 284 41,2 %
Jihomoravský a Zlínský 458 220 48,0 %
Moravskoslezský a Olomoucký 497 198 39,8 %
Celkem 4 476 1 925 43,0 %

 

Kontrolní akce probíhala na celém území České republiky, a to bez ohledu na formu nabídky a prodeje výrobků a poskytovaných služeb. Z celkového počtu 4476 kontrol bylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů v 1925 případech, (tj. 43,0 %). Při kontrolách bylo využito také spotřebitelských podání týkajících se slev, kterých Česká obchodní inspekce přijala téměř 400. Jejich šetřením bylo porušení povinností v kontrolní pravomoci ČOI zjištěno v cca 14 % z nich.

 

Zjištěné nedostatky, uložená opatření a sankce

 

Nejčastější porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:

 

  • povinnost informovat spotřebitele řádně o ceně nabízených výrobků nebo služeb v souladu s cenovými předpisy a přímo použitelným předpisem Evropských společenství (§ 12) nesplnilo 876 prodávajících – 28,3 % všech porušení. Nejčastěji se inspektoři setkávali s neseznámením spotřebitele s konečnou cenou – ceny byly uváděny před slevou, nikoli po slevě
  • porušení informačních povinností o vlastnostech výrobků nebo charakteru služeb a možných rizicích, neposkytnutí řádných údajů o výrobcích a jejich bezpečném užívání, a to v českém jazyce (§§ 9, 10, 10a, 11) bylo kvalifikováno celkem v 596 případech, tj. 19,3 %
  • zásady poctivosti při prodeji výrobků a poskytování služeb (§ 3) porušily kontrolované subjekty v 495 případech, tj. 16,0 %
  • doklad o koupi se všemi náležitostmi na vyžádání spotřebitele (§ 16) nevydali prodávající při 210 kontrolních nákupech (6,8 %)
  • nedodržení informačních povinností vztahujících se k uplatnění odpovědnosti za vadné plnění (§ 13) a porušení formálních náležitostí reklamačního řízení (§ 19) prokázali inspektoři celkem při 181 kontrolách (5,8 %)
  • použití některé ze zákonem zakázaných nekalých obchodních praktik bylo zjištěno ve 169 případech (5,4 %)
  • nabídku a prodej textilních výrobků bez povinného označení materiálovým složením nebo symboly údržby zjistili inspektoři ve 149 případech (4,8 %)
  • porušení ostatních ustanovení zákona o ochraně spotřebitele byla zjištěna v menším rozsahu.

V rámci kontrolní akce zakázala Česká obchodní inspekce prodej 15 407 kusů výrobků, které nesplňovaly požadavky zvláštních právních předpisů. Hodnota zakázaného zboží činila 1 947 329,50 Kč.

 

Dále vydali inspektoři do doby zjednání nápravy zákaz používání na 77 kusů měřidel bez platného úředního ověření.

 

Na základě zjištěných porušení obecně závazných právních předpisů uložila Česká obchodní inspekce pravomocně celkem 1409 pokut v souhrnné výši 13 304 400 Kč.

 

Závěr

 

Výsledky kontrolní akce zaměřené na nabídku a prodej výrobků nebo služeb ve slevě a za akční ceny opět potvrdily četné a stále se opakující nedostatky, zejména nedostatečné nebo klamavé informace prodávajících o cenách nabízených výrobků a služeb. Poměr zjištěných nedostatků, ve srovnání s rokem 2014, vzrostl o více než 3 %. Nabídka výrobků za akční ceny a se slevou je charakteristická pro obchodní řetězce, které se tímto způsobem snaží celoročně lákat spotřebitele na tzv. výhodné nákupy. Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu zjištěných správních deliktů i četným stížnostem spotřebitelů bude tato dozorová akce probíhat i v roce 2016.

 

 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient