Češi pomáhají gruzínské vládě v oblasti prevence závažných havárií

Poskytnutí asistence a zkušeností českých expertů Ministerstvu životního prostředí a ochrany přírodních zdrojů Gruzie při implementaci tzv. „Major Accident Prevention“ (dále jen „MAP“, prevence závažných havárií) je hlavním cílem projektu „Budování kapacit v oblasti prevence závažných havárií v Gruzii“, který byl zahájen v listopadu 2014.

V rámci tohoto projektu Česká republika prostřednictvím České rozvojové agenturypomůže s přípravou legislativního rámce a s posílením implementačních kapacit gruzínských institucí, a tím vytvoří předpoklady k systémovému řešení problematiky MAP na standardní mezinárodní úrovni v souladu s předpisy EU a zároveň s úmluvou UNECE TEIA (Transboundary Effects of Industrial Accidents).

Aktivitami projektu jsou zmapování stávající platné legislativy a databází MAP, zmapování kompetencí a činnosti jednotlivých úřadů aktivních v této oblasti, vypracování seznamu doporučení pro harmonizaci stávající legislativy s předpisy EU a relevantními multilaterálními environmentálními úmluvami, zpracování návrhu zákona a vypracování návrhu metodik a inspekčních postupů MAP v průmyslových podnicích. Dále budou zpracovány metodiky vzorkování, dodáno základní vzorkovací a analytické vybavení a proběhne školení školitelů vzorkování a inspekčních postupů MAP a školení školitelů pro oblast implementace metodických pokynů.

Jak bylo výše zmíněno, gruzínským partnerem projektu, který zabezpečuje přímou podporu v rámci realizace projektu, je Ministerstvo životního prostředí a ochrany přírodních zdrojů. Projekt je monitorován a podporován také Zastupitelským úřadem ČR v Gruzínské republice.

Samotnému zahájení projektu předcházelo uzavření Memoranda o porozuměnímezi partnery projektu.

Realizátorem projektu je česká firma DEKONTA, a.s., která má s projekty zahraniční rozvojové spolupráce rozsáhlé zkušenosti.

Projekt bude ukončen v listopadu 2016 předáním veškerých výstupů projektu zástupcům gruzínských úřadů.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient