Společnost Yahoo poskytuje aktualizaci pro plánované vyčlenění zbývajícího podílu v Alibaba Group

Společnost Yahoo! Inc. (burzovní index NASDAQ: YHOO) včera oznámila, že její správní rada pečlivě přezkoumala a zvážila možnosti nejlepšího řízení dlouhodobé hodnoty pro akcionáře, a jednomyslně rozhodla pozastavit práce na probíhajícím plánu, který byl oznámen v lednu 2015, o vyčlenění zbývajícího podílu Yahoo ve společnosti Alibaba Group Holding Limited (burzovní index NYSE: BABA). Správní rada bude nyní vyhodnocovat alternativní transakční struktury s cílem vyčlenit podíl Alibaba, a to zejména s důrazem na obrácení dříve oznámené transakce vyčlenění.

Aktiva a závazky společnosti Yahoo, jiné než ve společnosti Alibaba, by byly v obráceném vyčlenění převedeny do nově založené společnosti, jejíž zásoby by byly rozděleny poměrným dílem mezi akcionáře Yahoo, což by mělo za následek vznik dvou samostatných veřejně obchodovaných společností.

„Jsme přesvědčeni, že dříve oznámené vyčlenění by bylo pro společnost Yahoo a její akcionáře nezdanitelné,“ řekl Maynard Webb, předseda správní rady společnosti Yahoo. „S ohledem na vývoj událostí od ohlášení původního plánu vyčlenění a po významných jednáních, jsme však pozastavili práce na vyčlenění společnosti Aabaco.“ Kromě dalších faktorů jsme byli znepokojeni vnímáním daňového rizika trhem, které by až do vyřešení snížilo hodnotu zásob společnosti Aabaco. Jak naznačují informace o specifických okolnostech ve společnosti Yahoo, správní rada je nadále odhodlána dosahovat významných obchodních cílů a poskytovat akcionářům zisky, kterých lze dosáhnout vyčleněním podílu společnosti Alibaba od zbytku aktiv Yahoo. Abychom to mohli uskutečnit, zaměříme nyní naše úsilí na obrácený plán vyčlenění.“

„Kromě našeho úsilí o zvýšení hodnoty a snížení nejistoty pro investory bude konečné vyčlenění našeho podílu ve společnosti Alibaba důležité pro pokračující transformaci našeho podniku,“ řekla Marissa Mayer, generální ředitelka společnosti Yahoo. „V roce 2016 hodláme posílit naše zaměření a určovat priority investic s cílem řídit ziskovost a dlouhodobý růst. Vyčlenění našeho podílu ve společnosti Alibaba prostřednictvím obráceného vyčlenění poskytne vyšší transparentnost hodnoty podniku Yahoo.“

Očekává se, že obrácené vyčlenění bude mimo jiné vyžadovat souhlas třetích stran, přípravu auditované účetní závěrky, schválení akcionářů a zápis a odbavení u komise SEC, včetně řízení podle Zákona o investičních společnostech (Investment Company Act) z roku 1940. Společnost chce provést transakci rychle, avšak předpokládá se, že složité transakce tohoto druhu mohou trvat rok nebo déle.

Konferenční hovor

Společnost Yahoo uspořádala včera v 9:00 hod konferenční hovor, ve kterém zveřejnila toto oznámení. Živý přenos konferenčního hovoru bylo možné sledovat na internetových stránkách společnosti pro vztahy s investory na adresehttps://investor.yahoo.net/events.cfm. Kromě toho bude na stejné lince po dobu 90 dnů k dispozici archiv webcastu.

O společnosti Yahoo

Snahou Yahoo je učinit digitální zvyklosti uživatelů inspirující a zábavné. Vytvářením vysoce personalizovaných zážitků pro uživatele umožňujeme lidem udržovat si spojení s tím, co je pro ně nejdůležitější, a to s různými zařízeními a po celém světě. Na druhé straně vytváříme hodnotu pro inzerenty tím, že je spojujeme s cílovými skupinami, u kterých budují své podnikání. Společnost Yahoo má centrálu v kalifornském Sunnyvale. Její pobočky se nacházejí po celé Americe a v oblasti Asie a Tichomoří (APAC), v Evropě, na Středním východě a v Africe (EMEA). Další informace najdete v tiskové místnosti (pressroom.yahoo.net) nebo na blogu společnosti (yahoo.tumblr.com).

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení týkající se plánu společnosti Yahoo na vyčlenění jejího zbývajícího podílu v Alibaba Group Holding Limited z provozní činnosti Yahoo. Rizika a nejistoty mohou způsobit, že skutečné výsledky budou odlišné od předpokládaných výsledků. Potenciální rizika a nejistoty navrhovaného oddělení podílu Yahoo ve společnosti Alibaba Group Holding Limited od její provozní činnosti zahrnují mimo jiné faktory ovlivňující proveditelnost a načasování jakékoli takové transakce, mimo jiné potřebný souhlas třetí strany, povolení a regulační schválení, dodatečné náklady spojené s jakoukoliv takovou transakcí, možné zpoždění nebo selhání při plnění podmínek dokončení jakékoli takové transakce; nepříznivý vývoj v oblasti regulace, ustanovení nebo nežádoucí změny daňových zákonů v USA nebo v zahraničí nebo jejich interpretací, pravidel nebo nařízení, které by mohly významně ovlivnit nebo zpozdit či znemožnit dokončení jakékoli takové transakce nebo způsobit, že podmínky jakékoli takové transakce se změní. Dále zahrnují rizika spojená s realizací očekávaných přínosů takové transakce společnosti Yahoo a jejím akcionářům. Všechny informace uvedené v této tiskové zprávě jsou platné ke dni 9. prosince 2015. Společnost Yahoo nemá v úmyslu ani povinnost aktualizovat tyto informace ve světle nových událostí nebo okolností. Další informace o možných faktorech, které by mohly mít vliv na obchodní a finanční výsledky společnosti Yahoo, jsou uvedeny pod titulky „Rizikové faktory“ a „Diskuse managementu, analýza finančního stavu a výsledky hospodaření“ ve Výroční zprávě společnosti Yahoo na formuláři 10-K za rok končící 31. prosince 2014 a na Čtvrtletní zprávě na formuláři 10-Q za čtvrtletí končící 30. září 2015, které byly odevzdány komisi SEC, a jsou k dispozici na internetových stránkách SECwww.sec.gov.

Původní verzi této zprávy najdete na serveru businesswire.com:http://www.businesswire.com/news/home/20151209005610/en/

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient