Češi pomáhají v odstraňování ekologických zátěží v Mongolsku

Češi předávají know-how v oblasti odstraňování ekologických zátěží v Mongolsku

Projekt realizovaný Českou republikou prostřednictvím České rozvojové agentury v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce s Mongolskem s názvem „Přenos know-how v přístupu k odstraňování ekologických zátěží“ má hlavní cíl předat specifické zkušenosti českých expertů v oblasti odstraňování ekologických zátěží způsobených činností člověka. Hlavním partnerem na mongolské straně je Ministerstvo životního prostředí, zeleného rozvoje a turismu.

Projekt je realizován v letech 2013-2017, přičemž byl rozdělen do dvou fází. V rámci první fáze (2013-2015) proběhl především sběr dat, vytvoření metodik a manuálů a elektronické databáze v GIS. Na základě získaných dat byla v únoru 2016 zahájena realizace 2. fáze projektu (2016-2017) zaměřeného na průzkum vybraných lokalit a vzorové sanační aktivity, které představí vhodné sanační opatření pro běžné typy kontaminovaných lokalit vyskytujících se v Mongolsku.

V rámci druhé fáze projektu budou na lokalitách Nalaikh, Bulgan a Zuunbayan realizovány průzkumné práce, budou zpracovány rizikové analýzy, navržena nápravná opatření a budou provedeny demonstrativní sanační zásahy na lokalitách Bulgan a Nalaikh. Dále budou zpracovány vzorové sanační projekty pro všechny výše uvedené lokality. Všechny výstupy budou podporovány cílenými školeními a v případě vzorkovacích, průzkumných a sanačních prací také ukázkovými realizacemi, do kterých budou aktivně zapojeni i zástupci státní správy a odborné inspekce ze všech aimagů Mongolska.

Projekt se soustředí, jak na zástupce státní správy, která má problematiku kontaminovaných lokalit na starosti a dále na jednotlivé zástupce odborné inspekce, kteří jsou odpovědní za oblast ochrany přírody.

Realizátorem druhé fáze projektu je společnost DEKONTA, a.s., která má s řešením dané problematiky rozsáhlé zkušenosti a v Mongolsku již delší dobu rozvíjí své aktivity.

Projekt navazuje na dlouhodobou spolupráci České republiky s Mongolskem v oblasti rozvojových projektů. Sektorové téma obecná ochrana životního prostředí je jednou z prioritních oblastí podpory ze strany České republiky.

Kontakt:

Mgr. Hana Čermáková

Dekonta, a.s.

tel.: 724 507 643

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient