Česko zná Miss Kompost 2016

Soutěž o nejlepší kompost se mění v komunitní festival na oslavu dobré praxe kompostování a pěstování.

V prostorách Radlické kulturní sportovny se konal Kompost FEST s vyhlášením 11. ročníku soutěže o nejlepší kompost. Mezi oceněné patří domácí otočný kompostér, vermikompostér ze starých necek či komunitní kompost z Prahy.

Soutěž Miss Kompost je určená pro zkušené kompostáře i začátečníky. Její hlavní myšlenkou je zprostředkovat neformální prostor pro výměnu postřehů a zkušeností, stejně jako inspirovat na základě reálných úspěchů. Za tímto účelem funguje nejen internetová galerie přihlášených kompostů, ale právě i Kompost FEST, kde je možné si osobně promluvit s oceněnými kompostáři i odborníky na kompostování.

Výherci:1480596851_11

1. místo: Michal Novák z Roztok

2. místo: Miroslav Veverka ze Žandova

3. místo: Veronika Hniličková z Benešova

Internetové hlasování:

Zdeňka Hatinová z Libníkovic

Kategorie Školy:

MŠ Pohádka, Planá nad Lužnicí

V rámci slavnostního večera byla též vyhlášena Regionální kategorie, kterou vyhlásilo Hlavní město Praha (HMP) prostřednictvím Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP).

Regionální kategorie Praha:

1. místo: Petr Plechata

2. místo: Kateřina Čápová

3. místo: Hana Kroutilová

4. místo: Alžběta Glancová

4. místo: Bohumila Zahrada, komunitní zahrada v Praze – Kolovratech

Celou akci pořádala organizace Ekodomov o.s. v rámci projektu Kompostuj.cz spolu s partnery (firmy Pražské služby a.s., Tart s.r.o., PLASTIA s.r.o., kompostárna JENA, HBAbio s.r.o., Ekonákup s.r.o., časopis Zahrádkář, Pravý domácí časopis, Ekocentrum Koniklec, Ekoporadny Praha, ekolist.cz, Radio Wave a veřejné instituce SFŽP ČR a MHMP) a pod záštitou ministra ŽP Mgr. Richarda Brabce a radní pro ŽP HMP RNDr. Jany Plamínkové. Ta též předávala hlavní cenu. „Během jara by měla být uvedena do provozu první pražská kompostárna, která bude fungovat pro Pražany. Kompostování na vlastní zahradě je nejekologičtější způsob jak předcházet vzniku odpadu, a proto si cením všech, kteří se této činnosti věnují,“ dodala radní Plamínková.

Celkem bylo do letošního ročníku přihlášeno 65 soutěžních kompostů rozdílných druhů, od malých domácích vermikompostérů až po velké komunitní kompostéry. Jejich galerii je možné shlédnout zde: http://www.kompostuj.cz/zapojte-se/soutez-miss-kompost/miss-kompost-2016/ spolu s popisy a detaily všech přihlášených kompostů, nejen vítězů celorepublikových a regionálních kol.

Vítězové vybraní odbornou porotou získali zahradní techniku a další věcné ceny od partnerů soutěže.

Mezi další aktivity, které si mohlo přibližně 100 návštěvníků různého věku na místě vyzkoušet a zažít, patřilo divadlo Voda základ života, ukázka ekologických výukových programů pro školy a přírodovědného kroužku Malého průzkumníka přírody. Kromě již výše zmíněných partnerů soutěže zde byl představen projekt Kompostuj.cz, probíhalo promítání dokumentů o půdě a udržitelném rozvoji zapůjčených společností Ekotopfilm, průzkum vermikompostu s digitálním mikroskopem. Na místě bylo možné vyrobit si vlastní sklenici či vázu ze starých lahví, dozvědět se o přednostech jednotlivých typů vyráběných kompostérů a zapojit se do diskuse o dodávání organické hmoty do půdy, kde na pódiu vystoupili Tomáš Hodek z Ekodomova, Petr Potocký z kompostárny EKO Broumovsko s.r.o. a Alena Hosnedlová z Nano Energies. Akce byla realizovaná s finanční podporou SFŽP ČR a MHMP.

Ing. Kateřina Koubová, koordinátorka projektu Kompostuj.cz, hlavní organizátorka večera

Toto byl můj první ročník Miss kompost, který jsem organizovala společně s kolegyní Soňou Valčíkovou. Byla to náročná, ale hezká práce. Jsem ráda, že odpoledne není jen o vyhlašování vítězů, ale zároveň i čas pro navazování kontaktů, rozvíjení spolupráce na odborné úrovni a pro návštěvníky inspirativní prostředí s přátelskou atmosférou. Do budoucna bych si přála akci rozšířit o téma zadržování vody v krajině, které s půdou a kompostováním úzce souvisí.

O Ekodomovu

Rozvíjíme svobodné, odpovědné a udržitelné užívání přírodních zdrojů, péči o půdu a recyklaci. Vracíme, co si bereme – víme jak, víme proč.

Ekodomov poskytuje od roku 2004 služby na celém území ČR. Naším posláním je vzdělávání a výchova k odpovědnému zacházení s půdou a s vodními zdroji, k uvážlivému užívání energie a surovin. V lesní školce Dětský klub Šárynka a v kroužcích pro družiny základních škol Malý průzkumník přírody zprostředkováváme dětem dlouhodobý, pravidelný kontakt s přírodou a rozvíjíme tak jejich vztah a úctu k ní. Seznamujeme je přitom s přírodními cykly a se zákonitostí příčin a následků, s principy, které mohou uplatnit v každodenním životě. Realizujeme vzdělávací semináře, workshopy a výukové programy nejen o bioodpadech a kompostování. Poskytujeme poradenství a technickou podporu pro sběr a zpracování organických zbytků v domácnostech, ve firmách, ve školách i v obcícch. Vyrábíme odolné modřínové dvou i tříkomorové kompostéry JERY, Dodáváme dvoukomorové uzavřené zateplené kompostéry pro bytovou zástavbu Siva a otočné komostéry JORA. Nabízíme výrobky pro ekologickou domácnost prostřednictvím internetového obchodu Ekonákup.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient