Chaos v EET nikomu neprospěje

Komora daňových poradců vyjadřuje znepokojení nad návrhy Ministerstva financí změnit dodatečně pravidla pro elektronickou evidenci tržeb. Tím spíše, že ke spuštění evidence má dojít v řádu dnů a že podnikatelé v souvislosti s EET již vynaložili značné finanční prostředky i svůj čas.

Petra Pospíšilová, prezidentka Komory daňových poradců ČR, k tomu říká: „Nestabilní právní prostředí, kdy se zákon po svém schválení parlamentem fakticky mění nikoliv formou jeho novely, ale formou výkladu daňové správy nebo dokonce pouhým tiskovým prohlášením ministra financí, jde proti principu právního státu. Nelze mít důvěru ve stát, kde o zdanění nerozhoduje parlament svým zákonem, ale ministr financí svojí tiskovou zprávou.

Situace je o to horší, že již jednou došlo k faktické změně pravidel pro evidenci tržeb, když na základě pokynu ministra financí vydala daňová správa výkladová pravidla, která jsou v jasném rozporu se zněním zákona. „V této souvislosti považuje Komora za nezbytné uvést, že tato výkladová pravidla nebyla podrobena řádnému připomínkovému řízení, které by mohlo odstranit přetrvávající výkladové nejasnosti,“ uvádí Martin Kopecký, daňový poradce a náhradník Prezidia KDP ČR.

Ačkoliv zákon formou vládního nařízení umožňuje vyjmout některé činnosti z evidence tržeb, na opakované otázky Komory daňových poradců ohledně toho, zda tuto možnost vláda využije, bylo ministerstvem financí již ve fázi přípravy a schvalování zákona opakovaně deklarováno, že žádná výjimka nebude, neboť smyslem zákona je nastavit rovné podmínky pro všechny podnikatele.

Komora již v rámci připomínek k návrhu zákona navrhovala vyloučit z evidence platby kartou, neboť tyto platby lze zpětně kontrolovat. To však bylo ministerstvem odmítnuto. Současná snaha Ministerstva financí cestou výkladu postupně vyjímat určité činnosti a určité podnikatele z elektronické evidence tržeb však vede pouze k právnímu nihilismu a absolutní nepředvídatelnosti právní regulace. Daňoví poradci se tak ocitají v situaci, kdy ani při vynaložení veškerého úsilí nejsou schopni dát svým klientům relevantní radu v tom, jaké povinnosti jim zákon o elektronické evidenci tržeb ukládá.

Komora považuje za nezbytné uvést, že ačkoliv byla ze strany ministerstva financí i daňové správy opakovaně deklarována snaha o spolupráci, faktický stav je bohužel opačný. „Pokud v případě metodiky k elektronické evidenci tržeb daňová správa uvedla, že absence řádného připomínkového řízení byla výjimkou danou nedostatkem času, pak o nové plánované výjimce se opět nedozvídáme cestou řádného poskytnutí návrhu k připomínkám Komory, ale pouze formou velmi nejasně formulovaného návrhu, který postrádá dostatečné zdůvodnění.“ konstatoval Martin Tuček, viceprezident Komory daňových poradců ČR.

Ministerstvo financí prezentovalo EET za nástroj daňové správy, který může narovnat daňové prostředí v České republice. Základní podmínkou ale je, že tento nástroj bude uplatňován stejně vůči všem daňovým subjektům.

Pokud ministerstvo financí tento princip nepředvídatelně a chaoticky postupně opouští, aniž by ho řádně zdůvodnilo, pak Komora musí vyslovit svůj nesouhlas s tímto postupem,“ říká Pospíšilová.

Komora proto vyzývá ministerstvo financí, aby případné změny v systému elektronické evidence tržeb byly dělány až po zralé úvaze a na základě analýzy fungování evidence, která proběhne až po určitém čase od jejího spuštění.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient