ČOI: Kontrola prodeje vánočního sortimentu

Kontrola prodeje vánočního sortimentu

V průběhu kontrolní akce České obchodní inspekce zaměřené na prodej vánočního sortimentu byly při 945 kontrolách zjištěny nedostatky v necelé třetině z nich. Tyto nedostatky se nijak výrazně nelišily od porušení, která jsou zjišťována při jiných akcích, jejichž cílem je kontrola dodržování povinností při prodeji výrobků spotřebitelům. Na základě zjištěných porušení obecně závazných právních předpisů bylo v rámci kontrolní akce uloženo celkem 172 pokut v celkové hodnotě 282 000 Kč. „Nejčastějším nedostatkem, který naši inspektoři při kontrolách zjišťovali, bylo nesprávné účtování, a to zejména při vánočním prodeji ryb. Tam přesáhla chybná částka účtovaná v neprospěch spotřebitele v některých případech více než 100 korun. Pozitivní výsledek této kontrolní akce je zjištění, že v kontrolách dalšího vánočního sortimentu bylo závad podstatně méně,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce.Kontrola prodeje vánočního sortimentu

  

V období od 1. do 31. 12. 2015 provedla Česká obchodní inspekce v rámci kontrolní akce, zaměřené na dodržování obecně závazných právních předpisů při prodeji vánočního sortimentu spotřebních výrobků, celkem 945 kontrol. Zvýšená pozornost byla v rámci této akce věnována dodržování zásad poctivosti při prodeji vánočních stromků a kaprů.

 

Kontroly prodeje vánočního sortimentu – rok 2015
Inspektorát počet kontrol kontroly se zjištěním zjištěná porušení v %
Středočeský a Hl. město Praha 114 16 14,0 %
Jihočeský a Vysočina 128 35 27,3 %
Plzeňský a Karlovarský 103 37 35,9 %
Ústecký a Liberecký 237 63 26,6 %
Královéhradecký a Pardubický 123 31 25,2 %
Jihomoravský a Zlínský 101 33 32,7 %
Moravskoslezský a Olomoucký 139 62 44,6 %
Celkem 945 277 29,3 %

 

Z celkového počtu 945 kontrol bylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů při 277 z nich, tj. v 29,3 %. Z tohoto počtu bylo 102 kontrol zaměřeno konkrétně na dodržování povinností při prodeji vánočních stromků a nedostatky byly zjištěny při 12 kontrolách (11,8 %). Kontrol prodejců vánočních kaprů bylo celkem 195 a porušení obecně závazných právních předpisů bylo zjištěno při 41 kontrolách (21,0 %).

 

Zjištěné nedostatky a uložená opatření

Porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:

  • porušení zásad poctivosti prodeje bylo při kontrolách zjištěno nejčastěji (§ 3), a to v 81 případech (20,5 % všech zjištěných nedostatků)
  • nevydání dokladu o zakoupení zboží se všemi náležitosti na vyžádání spotřebitele (§ 16), bylo zjištěno v 61 případech (15,4 %)
  • s cenou nabízených výrobků (§ 12) nebyl spotřebitel seznámen v 60 případech (15,2 %)
  • údaje o výrobci, dovozci, popřípadě dodavateli (§ 10) nebyly na výrobcích uvedeny v 59 případech (14,9 %)
  • porušení dalších ustanovení zákona již bylo zjišťováno v menším rozsahu.

Porušení jiných právních předpisů v kontrolní pravomoci ČOI byla prokázána celkem v 66 případech (16,7 % všech porušení).

V souvislosti s kontrolami dodržování zásad poctivosti prodeje zjistili inspektoři rovněž 11 případů porušení povinnosti používat při prodeji výrobků pouze měřidla s platným úředním ověřením. Do doby v zjednání nápravy vydali zákaz používání na 18 kusů měřidel.

V rámci kontrolní akce byly také vydány zákazy prodeje na 2734 kusů výrobků v celkové hodnotě 253 054 Kč, které nesplňovaly podmínky pro uvedení na trh.

Na základě zjištěných porušení obecně závazných právních předpisů bylo uloženo celkem 172 pokut v celkové hodnotě 282 000 Kč.

 

Závěr

Výsledkem porovnání výstupů kontrol vánočního sortimentu  výrobků s jinými prodejními akcemi je zjištění obdobných nedostatků. Prodávající porušovali zejména zásady poctivosti prodeje, neseznamovali spotřebitele s cenou prodávaných výrobků a nevydávali řádně vyplněné doklady o koupi. Vzhledem k tomu, že téměř v každé třetí provozovně odhalili inspektoři nějaké nedostatky, bude Česká obchodní inspekce monitorovat a kontrolovat stánkový prodej nadále i v roce 2016.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient