Dětský kaleidoskop je pro malé děti nebezpečný

Dětský kaleidoskop je pro malé děti nebezpečný

Nebezpečí poškození zdraví hrozí dětem, kterým rodiče zakoupili na hraní dětský kaleidoskop. Výrobek našli inspektoři ČOI v prodeji v západních Čechách. Při zkoušce pevnosti stačila minimální síla k uvolnění součástí a korálků v hračce. Může dojít k situaci, kdy dítě spolkne nebo vdechne uvolněné malé části, které mu mohou zablokovat dýchací cesty, případně poranit vnitřní orgány. Tato hračka znamená riziko pro malé děti do tří let věku. Po zákazu prodeje vydaném ČOI distributor stáhl nebezpečný výrobek z trhu. Po zpracování potřebných podkladů byla hračka nahlášena do systému RAPEX, kde byla zveřejněna pod číslem INFO/0068/16. 

Česká obchodní inspekce zjistila, že na trhu v ČR je v nabídce pro spotřebitele hračka, která může znamenat pro děti riziko. Jedná se o výrobek:

Dětský kaleidoskop

Prodejce:                                           Van Thao Tran, provozovna AAA Elektra, Škroupova 1981, Plzeň

Země původu:                                 Made in China

Identifikační údaje a značení:   Hračka není opatřena žádnými údaji o výrobci či dovozci, ani jinými      informacemi pro spotřebitele

Dětský kaleidoskop je pro malé děti nebezpečný

Fotografie výrobku 

 

 

Popis výrobku: 

Jedná se o cca 230 mm dlouhou hračku, tvořenou dvěma do sebe zasazenými válci z lepenky. Válec s menším průměrem je ukončený z jedné strany plastovou koncovkou s otvorem, kterým se do válce hledí. Ve válci jsou podélně vložena tři zrcadla, která jsou spojena transparentní izolepou a ve válci jsou uchycena pomocí koleček ze syntetického materiálu. Prostor mezi nimi má tvar rovnoramenného trojúhelníku. Na druhé straně, ve válci s větším průměrem se nachází malý prostor, ve kterém jsou umístěny barevné plastové korálky. Na konci je matnice. Díky soustavě zrcadel dochází k pravidelnému vícenásobnému odrazu, což vytváří barevné optické jevy různých tvarů. Při otáčení kaleidoskopu se korálky přeskupují a tím se mění obraz, který dítě vidí. Kaleidoskop je potištěn graficky jednoduchými obrázky postaviček a zvířátek. Hračka nebyla označena značením CE, ani žádným dalším značením nebo informacemi.

 

Příčina nebezpečnosti: 

Při zkoušce tahem, při působení silou 36 N, došlo k uvolnění plastové krytky na konci tuby s průměrem 45 mm. Tím došlo ke zpřístupnění skleněných části kaleidoskopu (zrcadel). Při působení silou 32 N došlo k oddělení plastové krytky válce s průměrem 55 mm a tím došlo ke zpřístupnění matnice (která již není nijak zajištěna) a při pohybu hračky se uvolnily a vysypaly barevné plastové korálky. Tyto se zcela vešly do zkušebního válce pro malé části. Pokud se součásti hračky vejdou celé do tohoto válce, hrozí jejich spolknutí či vdechnutí malými dětmi v případě, že tyto části vloží do úst. 

 

Opatření: 

Správní orgán – Inspektorát ČOI Plzeňský a Karlovarský uložil prodejci ochranné opatření dle ust. § 18a odst. 3 a 4 zákona č. 22/1997 Sb., kterým je stažení výrobků z distribuce a zákaz distribuce těchto výrobků. Hračka byla nahlášena kontaktnímu bodu na MPO a zveřejněna v systému RAPEX pod číslem INFO/0068/16.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient