E – shopy stále klamou spotřebitele

E – shopy stále klamou spotřebitele

Výsledky kontrol internetových obchodů provedených v 1. čtvrtletí 2016 potvrdily, že v oblasti elektronického obchodování přetrvávají nadále nedostatky spočívající zejména v klamavém jednání, kdy provozovatelé používají nepravdivou informaci, která může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil. Často byly také zjištěny nedostatky v obchodních podmínkách internetových prodejců, kdy spotřebitelé nebyli řádně informováni o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace, včetně údaje o tom, kde lze reklamaci uplatnit. Z celkového počtu 308 provedených kontrol bylo zjištěno, že k porušení obecně závazných právních předpisů došlo při 255 kontrolách, což představuje 83 %. V tomto období bylo pravomocně uloženo celkem 293 pokut v celkové hodnotě 1 592 000 Kč.  

Cílem kontrolní akce České obchodní inspekce bylo sledování vývoje elektronického obchodování prostřednictvím sítě internet a případná eliminace nežádoucího jednání, které má negativní dopad na spotřebitele a jejich důvěru v tuto formu obchodování. Inspektoráty cíleně kontrolovaly problémové internetové obchody a často vycházely i z podání spotřebitelů.

V období od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016 bylo v rámci kontrolní akce provedeno celkem 308 kontrol, zaměřených především na plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dalších obecně závazných právních předpisů. Počty kontrol provedených jednotlivými inspektoráty jsou uvedeny v následující tabulce.

Kontroly internetových obchodů – 1. čtvrtletí 2016
Inspektorát počet kontrol kontroly se zjištěním zjištěná porušení v %
Středočeský a Hl. město Praha 22 11 50,0 %
Jihočeský a Vysočina 35 29 82,9 %
Plzeňský a Karlovarský 35 25 71,4 %
Ústecký a Liberecký 38 32 84,2 %
Královéhradecký a Pardubický 42 33 78,6 %
Jihomoravský a Zlínský 52 45 86,5 %
Moravskoslezský a Olomoucký 84 80 95,2 %
Celkem 308 255 82,8 %

 

Porušení obecně závazných právních předpisů bylo zjištěno při 255 kontrolách, což představuje 82,8 % z celkového počtu 308 provedených kontrol.

V průběhu 1. čtvrtletí 2016 se obrátilo na Českou obchodní inspekci celkem 1555 spotřebitelů, kteří dali podnět ke kontrole nebo žádali o radu, jak řešit problém, se kterým se setkali při nákupu přes internet. To bylo o 41 podnětů méně než v 1. čtvrtletí 2015 (1596 podnětů).

Zjištěné nedostatky a uložené sankce

Nejčastěji porušovaným právním předpisem v rámci kontrolní akce byl zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jehož porušení bylo zjištěno v 471 případech.

  • největší podíl na zjištěných nedostatcích, 279 případů, má stejně jako v minulém roce použití nekalých a klamavých obchodních praktik (§§ 4 a 5). Nejčastěji se jednalo o neposkytnutí zákonem stanovených informací, případně o poskytnutí neúplných či jinak zavádějících údajů, ať již o prodávajícím, o podmínkách uzavření smlouvy nebo o uplatnění práv z této smlouvy vyplývajících
  • druhou nejčastěji porušovanou povinností kontrolovaných osob bylo neposkytnutí řádných informací spotřebiteli o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (§ 13), a to ve 115 případech
  • nesplnění formálních náležitostí při vyřizování reklamací (§ 19) zjistili inspektoři při 33 kontrolách
  • porušení dalších ustanovení zákona o ochraně spotřebitele již bylo zjišťováno jen minimálně.

 

V tomto období bylo pravomocně uloženo celkem 293 pokut v celkové hodnotě 1 592 000 Kč.

Výsledky kontrol v 1. čtvrtletí 2016 potvrdily, že počet zjištěných nedostatků je téměř o 3% vyšší než ve stejném období v roce 2015, kdy porušení obecně závazných právních předpisů bylo zjištěno téměř u 80 % kontrol z 350 provedených a bylo uloženo 225 pokut za 1 milion korun.

Aktuální varování

V posledních dvou týdnech obdržela Česká obchodní inspekce poměrně velký počet podnětů od spotřebitelů na konkrétní e-shop www.kompletvse.cz. Na těchto stránkách jsou nabízené např. elektro výrobky, výrobky pro domácnost, šperky, apod. V obchodních podmínkách a kontaktech (jako provozovatel) je uvedena společnost PRO-ARX Vyšší Brod s.r.o., IČ: 260 83 132. Všechna podání směřují na to, že po uzavření distanční smlouvy a zaplacení kupní ceny dopředu na účet je objednávka ze strany prodávajícího zrušená a peníze zaslány zpět nejsou.

U výše uvedené společnosti byla provedená kontrola a jednatel společnosti dle svého vyjádření nemá
s e-shopem žádnou spojitost (podniká v truhlářské výrobě) a z důvodu zneužití firemních identifikačních údajů podal také oznámení na Policii ČR. Z těchto důvodu také Inspektorát Jihočeský a Vysočina zaslal Policii ČR oznámení o podezření z páchání trestné činnosti. Dále Česká obchodní inspekce upozornila i provozovatele registru doménových jmen CZ.NIC (správce domén „.cz“).

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient