Elektroměry a měřiče tepla odebrané na českém trhu bez závad

Elektroměry a měřiče tepla odebrané na českém trhu bez závad

Česká obchodní inspekce se v roce 2015 společně s dalšími deseti dozorovými orgány zemí EU podílela v rámci pracovní skupiny pro dozor v metrologii (WG 5-WELMEC) na kontrolním projektu zaměřeném na elektroměry a měřiče tepla. V průběhu projektu bylo odzkoušeno 40 různých typů elektroměrů a měřičů tepla od různých výrobců. Dva typy výrobků, které vykázaly neshody, byly příslušnými orgány dozoru staženy z trhu a další neshody museli výrobci na základě opatření odstranit. Vzhledem k výsledkům kontrolní akce budou některé orgány dozoru tento druh měřidel pečlivě sledovat a znovu je v blízké budoucnosti otestují. Kontroly byly prováděny odborem technické kontroly Praha, jehož inspektoři na českém vnitřním trhu nalezli 3 typy výrobků dvou distributorů, které byly následně koordinátorem projektu vybrány k odběru. Laboratorními zkouškami bylo zjištěno, že odebrané vzorky ve všech sledovaných parametrech požadavkům právních předpisů vyhověly.Elektroměry a měřiče tepla odebrané na českém trhu bez závad

Předmětem kontroly České obchodní inspekce byly na českém trhu nalezené a mezinárodně odsouhlasené měřiče tepla a elektroměry, aby se zabránilo odběrům duplicitních vzorků (viz zpráva k výsledkům mezinárodní akce[1]). Vzorky těchto výrobků byly inspektory odboru technické kontroly následně odebrány a předány k přezkoušení a vyhodnocení výsledků zkoušek autorizované osobě, Českému metrologickému institutu, Brno.

V České republice jsou měřiče tepla a elektroměry vzhledem k  finanční náročnosti a jejich odběratelům, jimiž jsou specializované firmy, inzerovány na internetových stránkách distributorů a dodávány až na základě konkrétní objednávky. Česká obchodní inspekce provedla kontroly celkem u 3 distributorů, u dvou z nich následně odebrala jeden měřič tepla a dva elektroměry.

Cílem kontrol bylo prověřit u kontrolovaných výrobků plnění povinností uložených právními předpisy. Měřiče tepla a elektroměry jsou stanovenými výrobky ve smyslu ustanovení §12 odstavec 1 písmeno a) zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla (Směrnice Rady EU č. 2004/22/ES).

Zaměření kontroly

Kontrolní akce byla zaměřena na kompletnost technické dokumentace přiložené u výrobků, značení výrobků a shodnost výrobků s vlastnostmi, deklarovanými výrobcem, případně dovozcem a následně distribuovanými na vnitřním trhu EU (ČR). V rámci kontrol u tří distributorů byly ke kontrolovaným výrobkům předloženy požadované dokumenty. Nedostatky nebyly zjištěny ani v povinném značení shody dle příslušného nařízení vlády (NV č. 464/2005 Sb. – 2004/22/ES), ani v dalším povinném značení výrobku, které je požadováno právními předpisy. Ke všem výrobkům byl také přiložen návod na montáž a další nedostatky nebyly zjištěny.

 

Výsledky kontrol odebraných vzorků výrobků

Během kontrolního projektu, probíhajícího koordinovaně v celé EU, byly na českém vnitřním trhu nalezeny a koordinátorem následně k odběru vybrány 3 typy výrobků (celkem 9 ks) dvou distributorů. Jejich laboratorními zkouškami bylo zjištěno, že odebrané vzorky ve všech sledovaných parametrech vyhověly. Jednalo se o tyto výrobky:

  • kompaktní měřič tepla/chladu PolluCom E Q 2,5 MWh 3/4″
  • elektroměr Itron EM 211   720
  • elektroměr Itron EM 214   720

 

Závěr

Česká obchodní inspekce se na kontrolu měřičů tepla a elektroměrů zaměřila v rámci účasti v mezinárodním dozorovém projektu. Cílem bylo zkontrolovat soulad vlastností požadovaných legislativou, jež byly zároveň definovány a dodrženy výrobcem. Kontroly provedené u distributorů elektroměrů a měřičů tepla byly po dohodě s koordinátorem akce spojeny s odběrem vzorků a jejich následnou zkouškou a vyhodnocením zjištěných výsledků zkoušených výrobků autorizovanou osobou. U vzorků měřičů tepla a elektroměrů odebraných na českém trhu nebyly zjištěny závady. Projekt považuje Česká obchodní inspekce za přínosný, neboť jeho realizace otevřela v oblasti kontroly měřicích zařízení nové možnosti spolupráce mezi evropskými orgány dozoru nad trhem.

http://www.coi.cz/spolecny-dozorovy-projekt-meridla-tepla-a-elektricke-energie-nc1990/

 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient