IMMOFINANZ: Čistý zisk za fiskální rok 2015/2016

Společnost IMMOFINANZ vykázala ve fiskálním roce 2015/2016 čistý zisk ve výši -390,4 milionu eur (za fiskální rok 2014/2015 to bylo -376,6 milionu eur). Tento meziroční pokles byl způsoben zejména negativními efekty ocenění očištěného o kurzové vlivy, které se týká ruského portfolia a jež dosáhlo hodnoty -469,8 milionu eur, a poklesem příjmu z pronájmu na hodnotu 314,5 milionu eur (za fiskální rok 2014/2015 to bylo 385,6 milionu eur), který byl zaviněn dočasnými slevami na pronájmy v Moskvě a plánovaným prodejem nemovitostí.

Výnosy byly také ovlivněny dvěma negativními jednorázovými efekty: překročení nákladů na Gerling Quartier přineslo negativní dopad na výsledky developerských aktivit ve výši -48,0 milionu eur a urovnání právních sporů s investory mělo za následek náklady ve výši -29,4 milionu eur. Hospodářský výsledek činil 118,2 milionu eur (za fiskální rok 2014/2015 to bylo 289,1 milionu eur).

„Uplynulý fiskální rok byl ovlivněn četnými událostmi a rozhodnutími ve smyslu nastavení transformace společnosti IMMOFINANZ tak, aby se stala přední evropskou realitní společností, ale též zrcadlí napjatou politickou a ekonomickou situaci v Rusku. Po výrazném úspěchu, týkajícím se společnosti BUWOG a prodeje našeho logistického portfolia, bylo naše zaměření na segment kancelářských a maloobchodních nemovitostí dalším krokem podmiňujícím budoucí růst. Tento růst bude organický, např. díky nedávno zahájeným developerským projektům v německém kancelářském sektoru, nebo bude dosažen díky akvizicím. Rovněž jsme byli schopni uzavřít nepříjemnou kapitolu minulosti tím, že jsme dosáhli mimosoudního urovnání sporů s investory, které vznikly před rokem 2009,“ vysvětlil Oliver Schumy, výkonný ředitel (CEO) skupiny IMMOFINANZ.

„Kapitálová opatření, zavedená během předchozího fiskálního roku, nyní tvoří základ udržitelné dividendové politiky a v podstatě umožní společnosti IMMOFINANZ obnovit výplatu dividend nezávisle na výjimečné politické či ekonomické situaci – což je nyní případ Ruska. Tudíž s ohledem na fiskální rok 2015/2016 doporučíme řádné valné hromadě, aby schválila dividendu ve výši 6 centů na akcii,“ dodal výkonný ředitel Schumy. Toto rozdělení zisku je podle rakouského daňového práva kvalifikováno jakožto kapitálová splátka, a je tudíž osvobozeno od daně v případě fyzických osob s bydlištěm v Rakousku, které drží akcie společnosti IMMOFINANZ ve svých soukromých portfoliích.

Výsledky v rámci výroční zprávy za fiskální rok 2015/2016 pro Českou republiku ke dni 30. dubna 2016

Nemovitosti skupiny IMMOFINANZ v České republice představují 8,1 % celkového portfolia společnosti a zahrnují 24 nemovitostí (21 již existujících, 1 ve výstavbě a 2 připravované) v účetní hodnotě 445,6 milionu eur (398,5 milionu eur již existující, 21,4 milionu eur ve výstavbě a 25,7 milionu eur připravované). Portfolio již existujících nemovitostí se dále dělí na 9 kancelářských budov (což je 11,8 % celkového kancelářského portfolia) a 12 maloobchodních nemovitostí (tj. 5,5 % celkového maloobchodního portfolia).

Ke konci fiskálního roku 2015/2016 dosahovaly příjmy z pronájmu v České republice celkové výše 26,1 milionu eur, což představuje 8,3 % celkových příjmů z pronájmu celé skupiny.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient