IMMOFINANZ: stabilní výsledky hospodaření za 1Q 2016

Hospodářský výsledek dosažený společností IMMOFINANZ byl v meziročním srovnání stabilní a dosáhl za první čtvrtletí zkráceného fiskálního roku 2016 hodnoty 45,3 milionu eur (za první čtvrtletí fiskálního roku 2015/2016 to bylo 46,9 milionu eur). Příjem z pronájmu klesl z 82,2 milionu eur na 76,8 milionu eur, a to kvůli dočasným slevám na pronájmy v Moskvě a plánovanému prodeji nemovitostí. Analýza srovnatelných hodnot (tj. po očištění o nové akvizice, dokončené projekty a transakce a prodeje, aby bylo dosaženo srovnatelnosti se čtvrtým čtvrtletím fiskálního roku 2015/2016) ukazuje stabilní vývoj celkového příjmu z pronájmu během prvního čtvrtletí zkráceného fiskálního roku 2016.

Výsledky správy aktiv se zlepšily o 3,9% na hodnotu 54,5 milionu eur, což bylo způsobeno poklesem výdajů na nemovitosti. Čistý zisk za vykazované období dosáhl výše 21,9 milionu eur (v prvním čtvrtletí fiskálního roku 2015/2016 to bylo 115 milionů eur). Tento pokles byl zapříčiněn zejména stabilnějším vývojem kursu rublu během vykazovaného období, což vedlo výrazně nižšímu přecenění investičních nemovitostí, založenému na kurzových vlivech (-6,8 milionu eur oproti 184,8 milionu eur v prvním čtvrtletí fiskálního roku 2015/2016).

„Naše koncentrace na provozní aktivity v prvním čtvrtletí zahrnovala další zlepšování kvality a efektivity, posilování vazeb se stávajícími nájemníky a získávání nových, stejně jako optimalizaci našeho portfolia. V sektoru maloobchodních nemovitostí jsme od začátku května otevřeli tři další jednotky STOP SHOP v Polsku a Srbsku. Tato obchodní centra mají celkem přibližně 13.500 m2 a jsou plně obsazena,“ uvedl Oliver Schumy, výkonný ředitel (CEO) společnosti IMMOFINANZ.

Výhled

„Poté, co jsme dotáhli do konce akvizici přibližně 26% akcií společnosti Immobilien Anlagen AG (a k tomu čtyř akcií na jméno) a dosáhli schválení této transakce antimonopolními úřady šesti zemí během velmi krátkého času, budeme nyní spolu s CA Immo pracovat na detailech plánované fúze. Tento proces byl již odstartován a pracovní skupiny ustaveny. Naším cílem je naplánovat na léto 2017 řádné valné hromady, které budou rozhodovat o fúzi,“ vysvětlil výkonný ředitel (CEO) společnosti IMMOFINANZ Oliver Schumy. „Oddělení našeho ruského portfolia je též ve stadiu příprav. Máme v úmyslu oddělit či prodat našich pět moskevských nákupních center ještě před fúzí, protože je charakterizuje odlišná tržní dynamika a rizikový profil. Také na těchto plánech pracujeme tak, aby byly uskutečněny co nejdříve.“

Pro zkrácený fiskální rok 2016 společnost stále plánuje vyplatit základní dividendu 6 centů na akcii.

Výsledky prvního čtvrtletí zkráceného fiskálního roku v ČESKÉ REPUBLICE ke dni 31. července 2016

Nemovitosti skupiny IMMOFINANZ v České republice představují 8,2% celkového portfolia společnosti a zahrnují 24 nemovitostí (21 již existujících, 1 ve výstavbě a 2 připravované) v účetní hodnotě 445,7 milionu eur (398,5 milionu eur již existující, 21,5 milionu eur ve výstavbě a 25,7 milionu eur připravované). Portfolio již existujících nemovitostí se dále dělí na 9 kancelářských budov (což je 12,4% celkového kancelářského portfolia) a 12 maloobchodních nemovitostí (tj. 5,4% celkového maloobchodního portfolia).

V prvním čtvrtletí zkráceného fiskálního roku 2016 dosahovaly příjmy z pronájmu v České republice celkové výše 6,3 milionu eur, což představuje 8,2% celkových příjmů z pronájmu celé skupiny.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient