Informační systémy

Informační systémy jsou nedílnou součástí většiny firem. Evidují nám nejen výrobu či poskytované služby, ale najdeme v nich také údaje o našich obchodních partnerech, pracovní době zaměstnanců a další užitečné informace. Díky moderním technologiím k nim máme přístup také z tabletů nebo chytrých telefonů.

Datová centra

Důležitá data se shromažďují v datových centrech. Ta jsou dnes srdcem i mozkem moderních firem, které by bez nich nemohly správně fungovat. Podobně jako v jiných odvětvích informačních technologií i zde dochází k rychlému pokroku. Abychom měli přehled o všech významných novinkách v této oblasti, jsou pořádány workshopy a konference, které se věnují těmto tématům. Na nich se zájemci dozví o strategiích snižování provozních výdajů, řízení bezpečnosti a dostupnosti ICT technologií či analýzách, kalkulacích nákladů a výnosů modernizace datových center. Součástí všech workshopů a konferencí jsou také diskuze, kde si lidé vyměňují své názory na aktuální problémy. Jednou z firem, která se věnuje poradenství v oblasti datových center, informačních systémů a ochrany informací je Asociace za lepší ICT řešení. V jejím programu najdeme diskuze na všechna hlavní témata spojená s užíváním datových center. Konference Asociace za lepší ICT řešení se věnují administraci rozsáhlého fyzického a virtuálního prostředí, cloudové infrastruktuře, metodám správy procesů, jejím návrhům či výstavbě a záložním napájením. Na programu také bývají praktické zkušenosti s přímým chlazením a možnosti snižování provozních výdajů

Podnikové informační systémy

Tyto informační systémy lze rozdělit do několika kategorií. Jednou z nich jsou CRM systémy, které jsou moderní databázovou technologií zaměřenou na shromažďování, zpracování a využití informací o zákaznících firmy. Díky nim lépe poznáme, pochopíme a můžeme předvídat jejich potřeby, přání a nákupní zvyklosti. Pro správu dokumentů jsou určeny ECM a DMS systémy. Pro chod firmy jsou velice důležité ERP systémy. Podnik jejich prostřednictvím řídí a integruje všechny své oblasti – plánování, zásoby, nákup, prodej, finance, marketing nebo personalistiku.

Ochrana osobních údajů GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR (z anglického General Data Protection Regulation) je platné ve všech zemích Evropské unie. Nevztahuje se pouze na firmy zaměstnávající méně než 250 lidí. Toto nařízení nabude účinnost dne 25. května 2018. Pojem osobní údaje se vztahuje ke všem údajům, které lze přiřadit konkrétní osobě prostřednictvím jména, bydliště, rodného čísla nebo dne narození, podobně jako čísel osobních dokladů (občanský a řidičský průkaz, cestovní pas) a elektronických dat (IP adresa, cookie, lokalizační údaje). Nařízení se vztahuje jak na automatizované, tak neautomatizované zpracování. Pokud se na firmu vztahuje nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, musí zavést odpovídající kodex, procesy a systémy. Audit nám spolehlivě provede Asociace za lepší ICT řešení. GDPR konzultace zjistí, zda je firma schopna zobrazit uživateli přehled osobních údajů, zpracovat žádost o jejich úpravu nebo vymazání a zpřístupnit je pro přenos. Dále je její povinností přiřadit příznak omezení a příslušné blokování nebo doložení zavedení procesů zanesení, ochrany a likvidace dat.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient