Jednání ministrů v Bruselu

Česká priorita na jednání ministrů financí v Bruselu

První místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš zastupoval Českou republiku na zasedání Rady EU pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN), které proběhlo 15. ledna 2016 v Bruselu. ČR se podařilo na jednání prosadit agendu boje proti daňovým únikům v oblasti DPH, která je dlouhodobou českou prioritou. Českou republiku podpořilo 10 členských států, mezi nimi Německo či Spojené království.

Ministři financí členských zemí EU se na svém prvním zasedání pod taktovkou nizozemského předsednictví Rady EU věnovali především otázce využití mechanismu přenesení daňové povinnosti tzv. reverse charge v boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH). Tento bod byl na agendu zařazen na žádost ČR. Z českého pohledu se jedná o velmi důležité téma, neboť zlepšení výběru daní a problematika daňových úniků je dlouhodobou prioritou ČR. „Po 18 měsících intenzivní práce a příprav se nám podařilo prosadit na zasedání Rady ECOFIN jako hlavní bod téma přenesení daňové povinnosti v oblasti podvodů s DPH, uvedl ministr Babiš.

Mezera ve výběru DPH není jen českým, ale celoevropským problémem. Dle čísel Eurostatu činila mezera výběru DPH v Evropě v roce 2013 cca 168 miliard Eur. Jedná se o částku, která převyšuje výši ročního rozpočtu EU. V případě ČR se jedná o krácení DPH ve výši cca 80 miliard Korun, částka vyšší než kolik činí rozpočtový schodek ČR. Dle zkušeností ČR může být účinným řešením širší použití metody přenesené daňové povinnosti (reverse charge). „Dnešní první velká debata k tématu reverse charge na jednání ministrů financí zemí EU je nejenom úspěchem ČR, ale důležitým krokem EU k systémovému řešení problému podvodů v oblasti DPH,“ zhodnotil ministr Babiš.

Výsledkem dnešní diskuse evropských ministrů financí je zadání Evropské komisi, využít systém přenesení daňové povinnosti v připravovaném akčním plánu k DPH v EU, který je plánován na měsíc březen 2016. Nizozemský ministr financí, předsedající Radě EU, zároveň požádal Komisi o zahrnutí možnosti pilotního projektu reverse charge při boji proti podvodům s DPH. Česká republika bude ve svém úsilí prosadit systém reverse charge pokračovat. „Budeme přesvědčovat státy, které mají jisté výhrady, aby náš návrh podpořily,“ uzavřel český vicepremiér.

Česká republika již od června 2014 usiluje o to, aby problému nedostatečně fungujícího systému DPH v EU byla věnována odpovídající pozornost, neboť podvody na DPH ovlivňují rozpočty většiny členských států více než jakákoliv jiná daň a kolotočové podvody na DPH představují vážný ekonomický a politický problém regionu.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient