Klub českých turistů chce modernizovat pěší trasy

Klub českých turistů připravil návrh normy, která má za úkol zkvalitnit stávající pěší trasy a přivést tak občany zpět k pěší turistice. Reaguje tak na trend klesajícího počtu pěších turistů, který se projevuje i v Česku od 90. let minulého století, a stále zhoršujícího se životního stylu obyvatel. Právě pěší turistika v sobě přitom nejlépe spojuje zdravý pohyb na čerstvém vzduchu s poznáním okolní přírody a krajiny a má tudíž také významný výchovný charakter. Zároveň je vhodná opravdu pro všechny, bez ohledu na věk, tělesnou zdatnost a finanční možnosti.

Na základě grantu Ministerstva životního prostředí vypracoval KČT v uplynulém roce projekt s názvem „Moderní pěší trasa jako nástroj environmentálně šetrného turistického ruchu“. Východisek pro tento projekt bylo více. Pěší turistika ze všech forem turistiky způsobuje v přírodě a krajině nejmenší narušení ekosystémů a zároveň má pěší turista nejlepší možnost poznat přírodu a krajinu z bezprostřední blízkosti, a tudíž pochopit co, proč a pro koho (také pro něj!) je potřeba chránit.

Cílem projektu bylo navrhnout českou normu pro pěší trasy, která by určovala, jaké vlastnosti by ideální pěší trasa měla mít, aby byla pro pěší turisty přitažlivá. KČT vycházel mimo jiné také z poznatků a zkušeností sousedního Německa, kde již podobná norma existuje. Tam na základě rozsáhlých studií mezi pěšími turisty zjistili, které vlastnosti pěších tras jsou pro pěší turisty nejpřitažlivější, a které je naopak od návštěvy trasy odrazují.

Mezitím co přirozené povrchy cest turisty přitahují, tvrdé povrchy jako je beton, panely či asfalt je odrazují. Chůze po tvrdém povrchu je nejen nepříjemná, ale i nezdravá pro klouby a záda. Stejně tak turisty více přitahují trasy, na kterých toho co nejvíce uvidí a poznají, než trasy s místy bez jakýchkoliv zajímavostí.

KČT si uvědomuje, že toto je problém také velké části pěších tras v Česku. Původně přirozené povrchy většiny tras se ve velké míře zhoršily právě umělými povrchy, někde se z nich staly silnice, cyklotrasy apod. To by chtěl KČT nyní změnit pomocí nové normy pro pěší trasy. Její existence povede nejen k vytvoření nových vysoce kvalitních moderních pěších tras, ale zároveň poslouží jako obecná pomůcka pro zlepšování ostatních pěších tras nebo budování tras nových. Tato norma by měla ovlivnit do budoucna i plány na rozumné zpevňování cest v přírodě.

Trasa splňující tuto normu by dostala značku „Turisticky oblíbená pěší trasa“ („TOP trasa“), což by mělo také marketingový význam zejména pro regiony turisty méně navštěvované.

KČT je jeden z nejstarších spolků založených na území ČR. Základní pilíře jeho činnosti stojí na dobrovolnících – právě jeho dobrovolní značkaři se starají o více než 40 tis. km pěších tras. Výchovou mládeže v oddílech TOM a dalším rozvojem pěší turistiky chce KČT vychovat uvědomělé turisty, kteří budou spolupracovat při ochraně přírody a krajiny.

 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient