Kontrola prodeje zboží za akční ceny a ze sezónních slev

Kontrola prodeje zboží za akční ceny a ze sezónních slev

Na českém trhu nejsou slevové akce nijak omezeny a probíhají nepřetržitě po celý rok. Ne vždy však v souladu s příslušnými právními předpisy, proto této oblasti věnuje Česká obchodní inspekce zvýšenou pozornost. V průběhu téměř 2000 kontrol, zaměřených na nejrůznější akční ceny zboží nebo výprodejní akce, zjistili inspektoři v 1. čtvrtletí nedostatky téměř ve 40 % kontrolovaných provozoven. V hodnoceném období nabylo právní moci na 500 pokut za 4,3 miliony Kč. „Nejčastější závadou, s níž se při kontrole inspektoři setkávali, bylo neseznámení spotřebitele s cenou platnou v okamžiku nabídky, což bylo spojeno s dalším deliktem, a to s nesprávným účtováním. Na vysokém poměru zjištění mají podíl četné podněty spotřebitelů, kterých inspektoři ve značné míře využívají. Někteří spotřebitelé si však stěžují neoprávněně, neboť se neseznámí řádně s podmínkami získání slevy, například že nižší cena platí při nákupu více kusů výrobků, nebo pošlou podnět po skončení akce, takže kontrola již je bezpředmětná a porušení zákona nelze prodávajícímu prokázat,“ říká Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce.Slevy - 1Q 2016

 

V období od 1. 1. do 31. 3. 2016 bylo v rámci kontrolní akce zaměřené na kontrolu nabídky a prodeje zboží za akční ceny a zboží ze sezónních slev provedeno celkem 1973 kontrol, při nichž bylo ověřováno dodržování zákona o ochraně spotřebitele a dalších obecně závazných právních předpisů v dozorové působnosti České obchodní inspekce. Kontrolní akce pokrývala celé území České republiky bez ohledu na formu nabídky a prodeje zboží nebo poskytovaných služeb. Z celkovém počtu 1973 kontrol bylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů v 777 případech, což představuje 39,4 %. Podíl jednotlivých inspektorátů a výsledky kontrol v regionech přibližuje následující tabulka:

 

Kontroly akčních cen zboží a výprodejů – 1. čtvrtletí 2016
Inspektorát počet kontrol kontroly se zjištěním zjištěná porušení v %
Středočeský a Hl. město Praha 174 28 16,1 %
Jihočeský a Vysočina 189 100 52,9 %
Plzeňský a Karlovarský 236 103 43,6 %
Ústecký a Liberecký 585 174 29,7 %
Královéhradecký a Pardubický 237 85 35,9 %
Jihomoravský a Zlínský 316 163 51,6 %
Moravskoslezský a Olomoucký 236 124 52,5 %
Celkem 1 973 777 39,4 %

 

 

Porušení zákona o ochraně spotřebitele a dalších předpisů

Nejčastější nedostatky, s nimiž se inspektoři setkávali, se týkala porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to celkem v 990 případech:

  • povinnost prodávajícího informovat spotřebitele o ceně prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb v souladu s cenovými předpisy (§ 12) porušili prodávající nejčastěji, a to v 297 případech
  • porušení informačních povinností o výrobcích, včetně identifikačních údajů (§§ 9, 10 a 11) zjistili inspektoři v 212 případech
  • nedostatky týkající se poctivosti při prodeji výrobků a poskytování služeb (§ 3) byly prokázány ve 185 případech
  • řádný doklad o koupi na vyžádání spotřebitele (§ 16) nevydali prodávající ve 116 případech
  • porušení dalších ustanovení zákona o ochraně spotřebitele již bylo zjišťováno v menším rozsahu.

V 64 případech zjistili inspektoři nedostatky v označování materiálového složení textilních výrobků dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011. Ostatní porušení se pak týkala dalších zákonů v dozorové pravomoci ČOI.

 

Uložená opatření a sankce

V průběhu 1. čtvrtletí byly vydány zákazy prodeje na 7 255 kusů výrobků a 882 párů obuvi, které nesplňovaly požadavky zvláštních právních předpisů. Hodnota zakázaného zboží činila 952 290 Kč.

Zákaz používání byl do doby zjednání nápravy vydán na 58 kusů měřidel bez platného úředního ověření.

Na základě zjištěných porušení obecně závazných právních předpisů uložila Česká obchodní inspekce pravomocně ve sledovaném období 508 pokut v celkové výši 4 307 700 Kč.

 

Závěr

Slevové akce probíhají nepřetržitě po celý rok, a proto jejich kontrole věnuje Česká obchodní inspekce náležitou pozornost. V kontrolní činnosti využívají inspektoráty ve značné míře podněty spotřebitelů, kteří si často stěžují na nesprávné účtování cen výrobků, které měly být zlevněny. Zejména u krátkodobých slev však často podají podnět ke kontrole až po jejím ukončení, takže porušení povinností lze prodávajícímu jen těžko prokázat. V dalších případech se spotřebitelé neseznámí dostatečně s podmínkami slevových akcí, takže na zvýhodněnou cenu nemají nárok. Taková podání jsou vyhodnocena jako nedůvodná. Vzhledem k vysokému poměru zjištěných porušení bude kontrolní akce pokračovat i v následujícím období.

 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient