Liknavost zlomí vaz více jak 60 % poskytovatelů nebankovních úvěrů

Nový zákon o poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů je zdá se opravdu účinný. Úmrtnost firem však netkví v nesplnitelných zákonných podmínkách, ale v rychlé platnosti zákona (1.12. 2016) a liknavosti poskytovatelů a zprostředkovatelů nebankovních úvěrů. Zdá se, že jen zlomek z nich si uvědomuje, že na transformaci jim zbývá přibližně 90 dní.

Z výsledků průzkumu Asociace právní ochrany vyplývá, že připravenost zprostředkovatelů je ještě na nižší úrovni než připravenost poskytovatelů.

Více jak 75 % zprostředkovatelů nový zákon o spotřebitelských úvěrech ani nezaznamenalo, na tož aby byli připraveni na zkoušky odborné způsobilosti popř. na podání žádosti k ČNB o oprávnění zprostředkovávat úvěry.

Mezi hlavní atributy nového zákona patří:

– složení zkoušky odborné způsobilosti u akreditované instituce (§60)

– implementace standardů a norem dle předpisů ČR a EU (§15)

– posuzování úvěruschopnosti spotřebitele (§86)

Zkoušku odborné způsobilosti musí složit všichni pracovníci poskytovatele i zprostředkovatele, kteří přijdou do styku se spotřebitelem. Test však není nikterak jednoduchý a příprava na něj rozhodně zabere více času než jeden víkend. Každá zkoušená osoba obdrží individuální test obsahující 60 otázek a dvě případové studie, na kterých musí prokázat schopnost aplikovat své znalosti do praxe.

Pokud společnost chce získat oprávnění od ČNB k poskytování či zprostředkování úvěrů musí doložit mimo potvrzení o složení zkoušek odborné způsobilosti pracovníků organizace i řadu interních norem dle českých a evropských standardů dle §15 zákona. Základním stavebním kamenem je certifikace Trusted Provider of Loans Standard TPL 1607, která by měla být rozšířena o certifikaci BS 10012:09 – britský standard ochrany osobních údajů, ISO 31500 risk management, ISO/IEC 27001:13 bezpečnost IT procesů a ISO 9001:15 v návaznosti na administrativní postupy.

Zákon též nově zavádí povinnost posuzování úvěruschopnosti žadatele o půjčku. Každý poskytovatel v případě soudního sporu musí prokázat, že klient v době schválení úvěru byl schopen řádně a včas platit své závazky. V opačném případě je smlouva neplatná. Zákon přímo nabádá poskytovatele k využívání externích zdrojů k posouzení úvěruschopnosti žadatele.

Sankce ČNB za nedodržení zákona jsou opravdu přísné. ČNB může udělit pokuty do výše 20 mil. Kč popř. odejmout oprávnění poskytovat či zprostředkovávat úvěry. Mimo peněžité sankce hrozí při nedodržení zákona i neplatnost smluvního ujednání tj. neexistence sankcí úroků apod.

Většinu sankcí obdrží poskytovatelé neb ti neodpovídají jen za proces poskytnutí samotné půjčky, ale i za to s kým spolupracují. Zákon svým způsobem přenesl kontrolní činnost nad zprostředkovateli na poskytovatele neb poskytovatel nese odpovědnost za to, že jeho zprostředkovatel je certifikován, je odborně způsobilý, je oprávněn zprostředkovávat úvěry a dodržuje zákonem stanovené postupy nabízení úvěrových produktů.

Zjednodušeně řečeno jakmile někdo v rámci procesu zprostředkování či schvalování úvěru, nebude splňovat podmínky zákona, stává se smlouva o úvěru neplatná a všechny subjekty v procesu jako bonus získají sankce od ČNB.

Nejen zákon ale i vyhláška ČNB tak na vždy změní trh spotřebitelských úvěrů.

Záměr české vlády pročistit trh se tedy díky tomuto opravdu vydaří. Spotřebitelé by se tak měli dočkat od prosince jen seriozních nabídek od důvěryhodných poskytovatelů a zprostředkovatelů úvěrů.

Data a informace byly čerpány z nového zákona o spotřebitelském úvěru a interních dat Asociace právní ochrany.

Autor článku: Bedřich Vít Dipl.MgMt., MBA předseda Asociace právní ochrany,

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient