Mimořádná kontrola ve výkupnách medu odhalila i neregistrovanou provozovnu

Mimořádná kontrola ve výkupnách medu odhalila i neregistrovanou provozovnu

Státní veterinární správa (SVS) v uplynulých měsících uskutečnila mimořádnou kontrolní akci zaměřenou na sběrny medu, které vykupují med od českých včelařů. Celkem bylo v celé České republice zkontrolováno 79 registrovaných výkupen medu. Nejvíce kontrol proběhlo v Plzeňském kraji, ve kterém se nachází 22 výkupen.med, včela, včely

Cílem akce bylo zkontrolovat dodržování požadavků na sledovatelnost medu (tj. odkud med pochází). Zároveň proběhla i kontrola hygienických podmínek při jeho skladování, kontrola označování a balení medu. V tomto ohledu si výkupny vedly velmi dobře. Naproti tomu Městská veterinární správa v Praze odhalila neregistrovanou výkupnu medu. Provozovnu zkontrolovala a zaregistrovala. Kromě nesprávného označení medu bylo jinak vše v pořádku.

Při kontrolách bylo odebráno 30 vzorků medu, který v provozovnách zbyl z loňských zásob. Med byl posouzen smyslově a vyšetřen fyzikálně-chemicky na základní ukazatele jakosti a na rezidua antimikrobiálních látek.

Čtyři vzorky nevyhověly. Jeden vzorek obsahoval viditelné nečistoty, které svědčí o nehygienickém zacházení s medem. Další vzorek byl špatně označen. Zbylé 2 vzorky nevyhověly v parametru aktivita diastázy či koncentrace hydroxymetylfurfuralu, což může svědčit o nešetrném zacházení s medem, při kterém med ztrácí své cenné látky.

Dobrou zprávou na závěr je, že v žádném ze vzorků nebyla prokázána rezidua antimikrobiálních látek.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient