Mimosoudní řešení sporů nepotřebuje souhlas podnikatele

Mimosoudní řešení sporů nepotřebuje souhlas podnikatele

Česká obchodní inspekce zaznamenala v posledních dnech mylné informace v médiích, že „prodávající má povinnost se k návrhu do 15 dnů vyjádřit a oznámit, jestli se řízení zúčastní“. Byla to pouze jedna z variant možností novely zákona o ochraně spotřebitele v souvislosti s mimosoudním řešením sporů, která však nikdy neplatila a neplatí. Naopak podnikatel „má povinnost do 15 pracovních dnů od vyrozumění poskytnout ČOI své vyjádření“ (jinak se vystavuje sankci 1 000 000 Kč). 

Za prvních 5 měsíců (od začátku platnosti 1. února 2016) eviduje Česká obchodní inspekce 1269 žádostí o zahájení mimosoudního řešení sporů. Z toho 187 bylo úspěšně ukončeno dohodou obou stran. 217 ukončeno uplynutím lhůty (tedy k dohodě strany nedospěly). Odmítnuto z naší strany bylo 169 žádostí.

 

Důvody odmítnutí byly nejčastěji tyto:

  • Navrhovatel nebyl spotřebitel.
  • ČOI nebyla věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
  • Návrh byl podán po uplynutí lhůty 1 roku od uplatnění práva u prodávajícího poprvé.
  • Návrh nebyl podepsán, přestože byl spotřebitel požádán o podepsání návrhu.
  • Návrh nebyl doplněn, přestože byl spotřebitel vyzván k doplnění návrhu a dodání podkladů, které dokazují jeho tvrzení.
  • Návrh byl zjevně bezdůvodný.
  • Ve sporu již rozhodoval soud.

 

Nejčastěji se žádosti o zahájení mimosoudního řešení sporů týkají neuznané reklamace spotřebního zboží, problémů v e-commerci, sporů ze služeb (smlouvy o dílo, cestovní smlouvy, pojišťovnictví).

 

Upozornění pro podnikatele:

Česká obchodní inspekce připomíná podnikatelům, že mají povinnost poskytnout vyrozumění na výzvu oddělení mimosoudního řešení sporů při ČOI do 15 pracovních dnů, jinak se vystavují sankci 1 000 000 Kč.

Nově od 1. května platí také povinnost informovat o mimosoudním řešení sporů. Je to v aktuální době častý nedostatek e-shopů v jejich informačních povinnostech. Veškeré potřebné informace a rady Česká obchodní inspekce uvádí na svých www stránkách v sekci pro podnikatele, stejně tak informace k nové povinnosti, která platí od 1. května letošního roku, je možné získat na stránkách ČOI, konkrétně zde: http://www.coi.cz/userdata/files/2016-adr/web-info-pro-podnikatele-edittv.pdf. Nesplněním této povinnosti se podnikatel také vystavuje sankci až do výše 1 000 000 Kč.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient