Ministr financí razantně odmítá lživé spekulace ….

Ministr financí razantně odmítá lživé spekulace, které zazněly na kontrolním výboru

Na dnešním zasedání kontrolního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PSP), které se věnovalo situaci sídla Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), zaznělo několik nepravdivých informací, které je nutné uvést na pravou míru. Předně není pravda, že by ministr financí Andrej Babiš jakýmkoliv způsobem bojkotoval zasedání kontrolního výboru PSP. Ministr financí se z dnešního jednání řádně omluvil kvůli pobytu v zahraničí a s dostatečným časovým předstihem řádně požádal o přesun jednání kontrolního výboru tak, aby se mohl osobně účastnit. Této žádosti nebylo ze strany kontrolního výboru vyhověno.

Vzhledem k tomu, že se jedná o obrovskou investici s návratností téměř 45 let a ministr financí Andrej Babiš by měl být dle požadavku prezidenta NKÚ předkladatelem materiálu do vlády, chce situaci důkladně posoudit z hlediska efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti. Za tím účelem se ministr financí obrátil svým dopisem ze dne 8. 2. 2016 na prezidenta NKÚ s žádostí o doplnění některých zásadních informací. Následně se za účasti prezidenta NKÚ konala schůzka u pana premiéra. V souladu s jejími závěry byl dne 17. 2. 2016 požádán vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o zaslání dodatečných informací, které se týkají případného umístění parlamentní knihovny a archivu. Tyto doplňující informace by měly být doručeny do 23. února 2016. Po jejich obdržení ministr financí Andrej Babiš v souladu se závěry jednání u pana premiéra důkladně záležitost posoudí a do konce února sdělí své stanovisko.

„Razantně odmítám lživé spekulace o tom, že bych konal v zájmu prodeje pozemku NKÚ nějakému soukromému subjektu. Pozemek je v majetku NKÚ a Ministerstvo financí na něj nemá žádný vliv. Stejně tak bych mohl spekulovat, že pan prezident Nejvyššího kontrolního úřadu chce spíše získat provizi od nějaké stavební firmy. Já naopak důsledně požaduji, aby se zbytečně nevynakládaly prostředky daňových poplatníků.“ uvedl ministr financí Andrej Babiš.

Je také velmi zarážející, že ještě před tím, než o případné výstavbě nového sídla NKÚ rozhodla vláda, NKÚ dne 21. 1. 2016 vypsal výběrové řízení na projektanta – konzultanta na výstavbu nové budovy. Předpokládaná hodnota zakázky je 450 tisíc Kč bez DPH, termín pro podání nabídek byl 15. 2. 2016. Hodnotícími kritérii výběrového řízení byla pouze ze 40 % cena a z 60 % „kvalita realizačního týmu“. „Nejvyšší kontrolní úřad často ostatní státní instituce kritizuje za vypisování zakázek před tím, než padne definitivní rozhodnutí. Nyní dělá to samé, za co jiné kritizuje,“ uzavřel ministr financí.

Dopis-NKU


 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient