Organizace TRACE zavádí první globální rejstřík nominálních vlastníků

Organizace TRACE zavádí první globální rejstřík nominálních vlastníků

V důsledku tzv. Panama Papers mohou nyní společnosti pro větší transparentnost a urychlení hloubkové kontroly zveřejňovat a zjišťovat skutečné vlastnictví.

Protikorupční organizace TRACE International, která je předním představitelem prosazování obchodní transparentnosti a zvyšování protikorupčních standardů, dnes spustila TRACEpublic, první globální rejstřík nominálních vlastníků. TRACEpublic byl vyvinut v přímé reakci na rizika spojená s tajným vlastnictvím společností, zdůrazněná seznamy Panama Papers, a umožňuje společnostem dobrovolně a veřejně poskytovat své informace o vlastnictví jako prostředek pro zlepšení firemní transparentnosti a usnadnění důležité hloubkové kontroly. Ačkoliv je identifikace skutečných vlastníků zprostředkovatelských společností třetích stran, partnerů spojeného podnikání, distributorů, dodavatelů a agentů základním požadavkem due diligence, v některých zemích nemůže být tato informace snadno získána. Výzvy ke zvýšení transparentnosti a úplnému zveřejnění zdůrazňují potřebu globálního rejstříku nominálních vlastníků.

„Organizace TRACE shromažďuje informace o skutečném vlastnictví jako součást našeho procesu due diligence již 15 let,“ uvedla Alexandra Wrage, prezidentka a zakladatelka organizace TRACE International. „Po výskytu Panama Papers jsme si uvědomili, že potřebujeme poskytnout společnostem způsob, jak budou moci tuto informaci zveřejnit, pokud se takto rozhodnou. Zatímco některé země zakládají své vlastní národní rejstříky nebo usilují o jejich zavedení, TRACEpublic je jediným globálním rejstříkem a umožňuje společnostem, aby se dobrovolně distancovaly od poškození dobrého jména tajných společností. Ten může také být výchozím bodem due diligence nadnárodních společností.“

TRACEpublic je správně načasované řešení pro současnou vlnu obav, že společnosti často neidentifikují a nedokumentují 100 % všech skutečných vlastníků – třetích stran – pro stanovení potenciálních právních rizik a rizik poškození dobré pověsti. Tento rejstřík má shromažďovat a veřejně zpřístupňovat data o skutečném vlastnictví tisíců společností na světě. Společnosti zde mohou zdarma umístit seznam skutečných vlastníků nebo prohledávat databázi. Pro vyhledávání potřebují uživatelé pouze název společnosti nebo jméno jednoho vlastníka.

Nominálním vlastníkem je jakákoliv osoba nebo subjekt, kterým přináleží vlastnictví majetku, bez ohledu na název nebo jméno, na které jsou podnik, majetek nebo cenné papíry napsány. Skrývání, zastírání a nesprávná interpretace struktur skutečného vlastnictví společnosti jsou standardním postupem společností, které se účastní nelegálních obchodních aktivit, včetně korupce, daňových úniků, defraudace a praní špinavých peněz. Stále více světových vlád včetně Spojených států, Velké Británie a Dánska vyžaduje, aby společnosti zveřejňovaly skutečné vlastníky v době registrace jejich podnikání a omezují vznik anonymních společností. TRACEpublic poskytuje společnostem platformu pro dobrovolné sdílení informací o skutečném vlastnictví bez ohledu na zemi sídla. Zobrazená informace obsahuje: právní název subjektu, používaný název, pokud se liší, webové stránky společnosti, typ subjektu, město, zemi sídla, informace o vlastnictví včetně procentních podílů a datum, kdy byla informace o vlastnictví aktualizována. Od společností je požadováno zveřejnění 100% nominálního vlastnictví.

Společnosti, které obchodují nebo zamýšlejí obchodovat se soukromou společností, sdružením nebo firmou s jedním vlastníkem mohou začít due diligence zúčastněných obchodních subjektů prostřednictvím identifikace jejich skutečného vlastnictví v rejstříku TRACEpublic.

Pro více informací o rejstříku TRACEpublic nebo pro registraci podniku navštivte webové stránky https://tpms.traceinternational.org/TRACEpublic.

O organizacích TRACE

TRACE International a TRACE Incorporated jsou dva odlišné subjekty se společným posláním celosvětově prosazovat obchodní transparentnost prostřednictvím podpory úsilí nadnárodních společností a jejich zprostředkovatelských třetích stran o dodržování předpisů. TRACE International je neziskovou obchodní asociací, která shromažďuje zdroje pro zajišťování protikorupční podpory jejím členům, zatímco organizace TRACE Incorporated nabízí členům i nečlenům přizpůsobené due diligence v oblasti rizik, protikorupčního školení a poradenské služby. Při vzájemné spolupráci nabízejí organizace TRACE International a TRACE Incorporated kompletní, úsporné a inovační řešení pro dodržování protikorupčních předpisů. Pro více informací navštivte webové stránky www.TRACEinternational.org.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient