Jakost motorových paliv se v dubnu mírně zhoršila

Jakost motorových paliv se v dubnu mírně zhoršila

V dubnu odebrala Česká obchodní inspekce ke kontrole u čerpacích stanic celkem 224 vzorků pohonných hmot, z nichž 4 nevyhověly jakostním ukazatelům stanoveným příslušnými technickými normami. Oproti měsíci březnu 2016 bylo zaznamenáno mírné zhoršení poměru nejakostních paliv, a to z 1,5 % na 1,8 %. Tzv. nedbalostní odchylky byly prokázány u dvou vzorků motorové nafty, jednoho vzorku směsného paliva a jednoho vzorku FAME. Neshoda s příslušnou normou byla zjištěna ve všech případech v jakostním parametru bod vzplanutí. Nedodržení stanoveného limitu bodu vzplanutí signalizuje kontaminaci pohonné hmoty nežádoucí příměsí, v případě motorové nafty například benzinem. Zákaz prodeje pohonné hmoty, která neodpovídala požadavkům zvláštních právních předpisů, vydali inspektoři v měsíci dubnu ve dvou případech, a to na 9 071,9 litrů pohonných hmot v celkové hodnotě 213 062 Kč.

 

Sledování a monitorování jakosti motorových paliv probíhá u čerpacích stanic na celém území České republiky dle zákona č. 311/ 2006 Sb., o pohonných hmotách, a vyhlášky č. 133/2010 Sb., o jakosti a evidenci pohonných hmot. V průběhu dubna 2015 byly ke kontrole jakosti odebrány vzorky automobilových benzinů, motorové nafty, směsného paliva, biopaliva, LPG, CNG a Etanolu E85).

 

Výsledky kontroly

Z celkového počtu 224 vzorků pohonných hmot odebraných a kontrolovaných v  dubnu nevyhověly stanoveným jakostním požadavkům 4 vzorky, tj. 1,8 %. 

 

Motorové nafty

V  dubnu bylo odebráno a kontrolováno celkem 103 vzorků motorové nafty, z nichž 2 vzorky nesplnily jakostní požadavky příslušné technické normy. Oba kontrolované vzorky nevyhověly v jakostním parametru bod vzplanutí. Hodnota tohoto jakostního parametru naměřená u prvního vzorku byla 44,5 °C, u druhého 46,5 °C. Minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je technickou normou ČSN EN 590(2014) Motorová paliva – Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení normou stanovena na 53,0 °C. Zbývající kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty sledované jakostní parametry splnily.

 

Směsné palivo

Odebrány a zkontrolovány byly ve sledovaném období 2 vzorky směsného paliva (SMN 30), z nichž jeden vzorek nevyhověl v jakostním parametru bod vzplanutí. Naměřená hodnota u tohoto vzorku byla pouze 20,5 °C, přestože minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je normou stanovena na 53,0 °C. Použití paliva s takto nízkou hodnotou bodu vzplanutí již představuje riziko poškození motoru vozidla. Druhý kontrolovaný vzorek splnil jakostní parametry stanovené ČSN 65 6508(2013) – Motorová paliva – Směsné motorové nafty obsahující metylestery mastných kyselin (FAME) – Technické požadavky a metody zkoušení.

 

FAME

Z celkem 4 odebraných a kontrolovaných vzorků FAME nevyhověl 1 vzorek. Odchylka byla zjištěna v jakostním parametru bod vzplanutí. Minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 94,5 °C, zatímco zkoušený vzorek měl bod vzplanutí 78,0 °C. Ostatní vzorky FAME vyhověly se sledovaných ukazatelích ČSN EN 14214+A1(2014) Kapalné ropné výrobky – Metylestery mastných kyselin (FAME) pro vznětové motory a topné oleje – Technické požadavky a metody zkoušení.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah metylesterů mastných kyselin u 103 vzorků motorové nafty a obsah etanolu byl zkontrolován u 88 vzorků automobilových benzinů. Laboratorními rozbory nebylo překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u vzorků sledovaných pohonných hmot zjištěno.

 

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce uložila v dubnu 2016 opatření spočívající v zákazu prodeje pohonné hmoty, která neodpovídala požadavkům zvláštních právních předpisů, ve dvou případech. Opatření bylo vydáno celkem na 9 071,9 litrů pohonných hmot v celkové hodnotě 213 062,21 Kč, a to na 1 771,9 litrů směsného paliva v hodnotě 45 892,21 Kč a na 7 300 litrů FAME v hodnotě 167 170 Kč.

 

Závěr

Laboratorními rozbory odebraných vzorků pohonných hmot byly prokázány odchylky od jakostních norem u dvou vzorků motorové nafty, 1 vzorku směsného paliva a 1 vzorku FAME. Oproti měsíci březnu 2016 bylo v dubnu snížení poměru nejakostních vzorků zaznamenáno u motorové nafty a zhoršení
u směsného paliva a FAME. V celkovém hodnocení tak došlo v dubnu 2016 oproti březnu 2016 ke zvýšení poměru nejakostních pohonných hmot z 1,5 % na 1,8 %.

 

Výsledky podle inspektorátů

Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl

 

Monitoring a sledování jakosti motorových paliv leden – duben  2016
Odebrané vzorky motorových paliv dle druhů leden- duben 2016
druh paliva počet odebraných vzorků  % počet nevyhovujících vzorků % z druhu paliva počet vyhovujících vzorků % z druhu paliva
SUPER BA-95 305 36,4 0 0,0 305 100,0
SPECIAL BA-91 5 0,6 0 0,0 5 100,0
NORMAL BA-91 0 0,0 0 0,0 0 0,0
SUPER PLUS BA-98 15 1,8 0 0,0 15 100,0
MONA 385 45,9 8 2,1 377 97,9
SMN 30 12 1,4 1 8,3 11 91,7
FAME 6 0,7 1 16,7 5 83,3
LPG 95 11,3 0 0,0 95 100,0
CNG 13 1,5 0 0,0 13 100,0
Ethanol E85 3 0,4 1 33,3 2 66,7
Celkem 839           100,0 11 1,3 828 98,7
Odebrané vzorky motorových paliv dle druhů leden – duben 2016 (dělení dle vyhlášky č. 133/2010 Sb.)
druh paliva počet odebraných vzorků  % počet nevyhovujících vzorků % z druhu paliva počet vyhovujících vzorků % z druhu paliva
automobilové benziny 325 38,7 0 0,0 325 100,0
motorové nafty 385 45,9 8 2,1 377 97,9
směsné palivo 12 1,4 1 8,3 11 91,7
FAME 6 0,7 1 16,7 5 83,3
LPG 95 11,3 0 0,0 95 100,0
CNG 13 1,5 0 0,0 13 100,0
Ethanol E85 3 0,4 1 33,3 2 66,7
Celkem 839 100,0 11 1,3 828 98,7
Odebrané vzorky automobilové benziny dle druhů leden – duben 2016
druh paliva počet odebraných vzorků  % počet nevyhovujících vzorků % z druhu paliva počet vyhovujících vzorků % z druhu paliva
SUPER BA-95 305 93,8 0 0,0 305 100,0
SPECIAL BA-91 5 1,5 0 0,0 5 100,0
NORMAL BA-91 0 0,0 0 0,0, 0 0,0
SUPER PLUS BA-98 15 4,6 0 0,0 15 100,0
Celkem 325 100,0 0 0,0 325 100,0
Monitoring a sledování jakosti motorových paliv leden – duben 2016
Zjištěné nevyhovující jakostní ukazatele
Druh paliva jakostní ukazatel   počet nevyhovujících jakostních ukazatelů % z odebraných vzorků příslušného druhu
motorová nafta bod vzplanutí 7 1,8
95% objemu předestiluje při teplotě 1 0,3
směsné palivo bod vzplanutí 1 8,3
FAME bod vzplanutí 1 16,7
Etanol E-85 tlak par 1 33,3

Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot duben 2016
Odebrané pohonné hmoty dle druhů duben 2016
druh paliva počet odebraných vzorků  % počet nevyhovujících vzorků % z druhu paliva počet vyhovujících vzorků % z druhu paliva
SUPER BA-95 81 36,2 0 0,0 81 100,0
SPECIAL BA-91 1 0,4 0 0,0 1 100,0
NORMAL BA-91 0 0,0 0 0,0 0 0,0
SUPER PLUS BA-98 6 2,7 0 0,0 6 100,0
MONA 103 46,0 2 1,9 101 98,1
SMN 30 2 0,9 1 50,0 1 50,0
FAME 4 1,8 1 25,0 3 75,0
LPG 23 10,3 0 0,0 23 100,0
CNG 3 1,3 0 0,0 3 100,0
Ethanol E85 1 0,4 0 0,0 1 100,0
Celkem 224           100,0 4 1,8 220 98,2
Odebrané pohonné hmoty dle druhů duben 2016 (dělení dle vyhlášky č. 133/2010 Sb.)
druh paliva počet odebraných vzorků  % počet nevyhovujících vzorků % z druhu paliva počet vyhovujících vzorků % z druhu paliva
motorové benziny 88 39,3 0 0,0 88 100,0
motorové nafty 103 46,0 2 1,9 101 98,1
směsné palivo 2 0,9 1 50,0 1 50,0
FAME 4 1,8 1 25,0 3 75,0
LPG 23 10,3 0 0,0 23 100,0
CNG 3 1,3 0 0,0 3 100,0
Ethanol E85 1 0,4 0 0,0 1 100,0
Celkem 224 100,0 4 1,8 220 98,2
Odebrané benziny dle druhů duben 2016
druh paliva počet odebraných vzorků  % počet nevyhovujících vzorků % z druhu paliva počet vyhovujících vzorků % z druhu paliva
SUPER BA-95 81 92,0 0 0,0 81 100,0
SPECIAL BA-91 1 1,1 0 0,0 1 100,0
NORMAL BA-91 0 0,0 0 0,0 0 0,0
SUPER PLUS BA-98 6 6,8 0 0,0 6 100,0
Celkem 88 100,0 0 0,0 88 100,0
Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot duben 2016
Zjištěné nevyhovující jakostní ukazatele
Druh paliva jakostní ukazatel   počet nevyhovujících jakostních ukazatelů % z odebraných vzorků příslušného druhu
motorová nafta bod vzplanutí 2 1,9
směsné palivo bod vzplanutí 1 50,0
FAME bod vzplanutí 1 25,0

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient