Otevření centrálního depozitáře FSV UK

Otevření centrálního depozitáře FSV UK

Dne 9. června 2016 byl slavnostně otevřen nový centrální depozitář Střediska vědeckých informací FSV UK. Vznikl rekonstrukcí nevyužívaných prostor v CDMS Krystal, José Martího 4 v Praze 6 – Veleslavíně z prostředků operačního programu MŠMT Výzkum a vývoj pro inovace (jako součást projektu Rozvoj knihovních a IT systémů FSV UK, reg. č. CZ.1.05/4.1.00/16.0343). Zkolaudován byl 29. prosince 2015 a jeho kapacita činí 1770 běžných metrů.

Fondy uložené v depozitáři tvoří unikátní knižní sbírku novinářské literatury domácí i zahraniční. Sbírka je zaměřena k dějinám novinářství, novinářské teorii a praxi, novinářským spolkům, novinářským osobnostem, masové komunikaci, nakladatelstvím a nakladatelům a další příbuzné literatuře.
Dále je zde uložena sbírka vybraných českých periodik, jedna z největších v Praze.

Periodika, která sbírka obsahuje, jsou především všeobecná a se společenskovědní tématikou z doby od 2. poloviny 19. století až po současnost. Poválečné noviny jsou zastoupeny komplety všech ústředních deníků a nejdůležitějších odborných i všeobecných časopisů.

Fondy byly dosud skladovány v nevyhovujících podmínkách a hrozilo jejich trvalé poškození, přesunutím do moderního depozitáře je zajištěno jejich uchování do budoucna, a to v důstojných podmínkách.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient