Mezera na právním trhu zaplněná!

Outsourcing právních procesů – mezera na právním trhu zaplněná!

Právní servis 24 a LPO – legal process outsourcing

Dnes se zmíníme o jedné z našich služeb, kterou nabízíme a vyplňujeme tím mezeru na současném trhu. Řeč bude o outsourcingu právních procesů (LPO). Ve světě se LPO objevil cca. před 10 lety a dnes představuje skoro $2bn odvětví, které neustále roste. LPO dnes již není „možností“ pro advokátní kanceláře nebo firmy, je to víceméně otázka kdy a jak začít využívat LPO.

Situace na trhu právních služeb – co je „nové normální“ ve světě

Nejen právní outsourcing mění uspořádání trhu. Strategii korporací je dnes nabírání více in-house právníků a tudíž ubírání byznysu tradičním externím advokátním kancelářím. Korporace pak dělí externí služby mezi advokátní služby a LPO, častokrát je podmínkou najmutí externí AK fakt, že využívá LPO. V Americe pak existují i tzv. „právní Uberisté“, nebo-li alternativní dodavatelé právních služeb, kteří dodávají právní služby firmám za v Americe „nemorální“ hodinovou sazbu $150, rozuměj velmi levně.

„Více než 10 let jsem pracovala pro Američany v pobočkách jejich firem u nás, na globálních projektech a v outsourcingu právních procesů a služeb. Následně jsem se věnovala v USA novým právním trendům a právnímu marketingu. Lokálně mě překvapilo, že v ČR/SR nejsou příliš zavedené obchodní oddělení AK, projektový management, LPO nebo online nástroje a procesy. Zahraniční společnosti u nás platí začínajícím právníkům za outsourcingové, t.j. non-advisory služby platy, které tady lokálně nemají často ani advokáti. Je potřeba s tím něco udělat. Svět funguje jinak. Tou cestou může být outsourcing právních procesů a pak právník, advokát nebo koncipient bude adekvátně ohodnocen za svoji tzv. poradní roli, která mu náleží. Ten zbytek udělá outsourcing,“ říká Mgr. Miriam Bachyncová, ředitelka Právního servisu 24

Outsourcing právních procesů v praxi – co a jak funguje?

My jsme přizpůsobili koncept outsourcingu lokálním poměrům a tudíž nabízíme advokátním kancelářím a firmám např. možnost jednoduše dostat flexibilní podporu specializovaného ad-hoc advokáta z naší sítě spolupracujících advokátů. Dále v rámci kompletních služeb nabízíme pod jednou střechou překlady právních dokumentů nebo podporu s imigračními záležitostmi.


Z těch typických outsourcingových služeb právních procesů pak:

– outsourcing paralegal a administrativních služeb

– sledování změn legislativy

– přípravu prezentací a školení

– podporu v due dilligence a u soudních sporů

– přípravu a kontrolu smluv

– správu smluv – contract management

– proof reading

– práce s databází

– rešerše požadovaných oblastí

– regulatory a compliance podporu

– přípravu interních směrnic a procesů

Mimo toho nabízíme advokátním kancelářím a právním oddělením firem i konzultační služby a školení, např. na témata jako řízení právních oddělení, lidských zdrojů včetně mezinárodních týmů, nastavování procesů, legal project management, budget management nebo vztahy s klienty.

Největší výhoda LPO

LPO může fungovat jako vysunutý back-office pro advokátní kancelář/e, nebo firmu, nebo jako centrum sdílených služeb pro více klientů.

I když zjevnou výhodou LPO historicky bylo snižování nákladů, dnes se k tomu přidávají i důležitá automatizace, systematizace a standardizace práce a výstupů tak, aby výsledky byli rychlé, standardní, kvalitní, měřitelné a zlepšitelné. Pracujeme s pojmy SLAs a KPIs.

Outsourcing právních procesů není konkurencí pro advokátní kanceláře

Advokátní kanceláře typicky využívají koncipienty i na administrativní a další neodborné věci, přičemž ti by se měli věnovat právnímu poradenství. LPO by pak přebralo tu „neporadní“ část a časově náročnější administrativní úkoly. Advokátní kanceláře by se pak zaměřovali čistě na své klíčové a strategické aktivity a na svůj „core“ byznys a vztahy s klienty.

O značce Právní servis24:

Inovace na poli právního oboru v ČR v oblasti outsourcingu právních služeb a procesů, spolupráce a využívání obchodních procesů, postupů, technologií a nástrojů k tomu, jak specializované právní služby dodávat efektivně.

KW – právníservis24, právní outsourcing, outsourcing právních procesů, outsourcing právních služeb právní překlady, právní servis pro firmy, advokáti online, právní služby pro firmy, překlady obchodních smluv, IT právníci, IT smlouvy, outsourcing, Contract management, firemní právníci, outside counsel

www.pravniservis24.cz

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient