PETRA POSPÍŠILOVÁ VICEPREZIDENTKOU CONFÉDÉRATION FISCAL EUROPÉENNE

Valné shromáždění Confédération Fiscale Européenne (CFE) zvolilo dnes na svém zasedání ve Varšavě viceprezidentkou této významné mezinárodní organizace Ing. Petru Pospíšilovou, prezidentku Komory daňových poradců ČR.petra-pospisilova
Petra Pospíšilová navázala na své dosavadní působení v CFE, kdy byla v posledních 4 letech předsedkyní podvýboru pro nepřímé daně Fiscal Committee. Její zvolení je úspěchem i celé Komory daňových poradců ČR, která se dlouhodobě aktivně podílí na práci této organizace. Ke svému zvolení Petra Pospíšilová říká: „Spolupráce daňových poradců na mezinárodním poli je čím dál důležitější. Daňové správy spolupracují na mezinárodních úmluvách pro zlepšení daňového inkasa a daňoví poradci musejí umět poradit svým klientům v tomto novém kontextu.“
CFE je prestižní a uznávaná organizace, zastřešující více než 200.000 daňových poradců v Evropě. Jejími členy je 26 národních profesních organizací daňových poradců. CFE je jednou z organizací podílející se na formování vysokých profesních standardů profese daňového poradce a aplikace daňového práva v Evropě. Komora byla přijata za řádného člena této mezinárodní organizace daňových poradců dne 25. 9. 1998.
Role a poslání CFE je spojeno především s ochranou a hájením profesních zájmů daňových poradců a nastavováním takových profesních standardů, které garantují vysokou odbornost při poskytování daňového poradenství. Důležitá je i její role při výměně názorů a zkušeností a formulování stanovisek k zásadním dokumentům a návrhům, předkládaných zejména Evropskou komisí a současně se čím dál více projevuje potřeba integrovat aktivity v oblasti daňového poradenství celosvětově, což je jeden z dalších směrů, kam by se mělo CFE v příštím období orientovat.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient