Pohonné hmoty v 1. pololetí téměř bez závad

Česká obchodní inspekce pravidelně monitoruje jakost pohonných hmot
u čerpacích stanic v celé České republice. V průběhu 1. pololetí bylo odebráno 1 290 vzorků, kdy z toho 18 nevyhovovalo jakostním požadavkům. ČOI následně v 11 případech zakázala prodej 74 453 litrů pohonných hmot v celkové hodnotě téměř 2 milionů korun. „V porovnání s rokem 2015 se jedná
o mírný pokles, kdy předepsanou jakost nesplnilo 21 odebraných vzorků. To znamená, že oproti
1. pololetí roku 2015 se jakost pohonných hmot zlepšila, a to z 1,6% na 1,4%,“
řekl ústřední ředitel ČOI Mojmír Bezecný fuel-1596622_960_720[1] 

Česká obchodní inspekce v souladu se zákonem č. 311/ 2006 Sb., o pohonných hmotách a vyhláškou č. 133/2010 Sb., o jakosti a evidenci pohonných hmot odebrala k laboratornímu rozboru zkoumání 1290 vzorků různého druhu paliva. Z tohoto počtu jich 18 nevyhovělo. V první polovině roku 2016 bylo oproti roku 2015 zaznamenáno mírné zhoršení jakosti u automobilových benzinů z 0,4% na 0,6%,a směsného paliva SMN 30 z 5,0% na 8,3%. K poklesu nevyhovujících vzorků naopak došlo u FAME z 18,8% na 14,3%, a vzorků LPG pro pohon z 0,7% na 0,0%.

Pokud porovnáváme výsledky kontrol za 1. pololetí roku 2015 a roku 2016 lze konstatovat, že se jakost pohonných hmot zlepšila, a to z 1,6% na 1,4%. Na stejné úrovni zůstávají odebrané a kontrolované vzorky CNG (0,0%), motorové nafty (2,0%) a vzorky Etanolu E 85 (25,0%). 

Porovnání jakosti pohonných hmot za 1. pololetí v roce 2015 a 2016

Odebrané vzorky pohonných hmot dle druhů leden – červen 2015
druh paliva odebrané vzorky  v % nevyhovující vzorky % z druhu paliva
Automobilové benziny 509 38,2 2 0,4
Motorové nafty 604 45,4 12 2,0
Směsné palivo 40 3,0 2 5,0
FAME 16 1,2 3 18,8
LPG 140 10,5 1 0,7
CNG 18 1,4 0 0,0
Etanol E85 4 0,3 1 25,0
Celkem 1331              100,0 21 1,6

 

Odebrané vzorky pohonných hmot dle druhů leden – červen 2016
druh paliva odebrané vzorky  v % nevyhovující vzorky % z druhu paliva
Automobilové benziny 502 38,9 3 0,6
Motorové nafty 598 46,4 12 2,0
Směsné palivo 12 0,9 1 8,3
FAME 7 0,5 1 14,3
LPG 146 11,3 0 0,0
CNG 21 1,6 0 0,0
Etanol E85 4 0,3 1 25,0
Celkem 1290              100,0 18 1,4

Biopaliva v pohonných hmotách.

V 1. pololetí 2016 byl kontrolován obsah metylesterů mastných kyselin u 598 vzorků motorové nafty. Laboratorními rozbory bylo v měsíci květnu 2016 zjištěno překročení povoleného obsahu biosložek. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 502 vzorků. U odebraných a kontrolovaných vzorků automobilových benzinů nebylo zjištěno překročení horní přípustné hranice obsahu biosložek.

 

Nejvyšší nevyhovující hodnoty jakosti pohonných hmot za první pololetí byly shledány v červnu 2016. Z celkového počtu 197 odebraných a kontrolovaných vzorků v tomto měsíci nevyhovělo stanoveným jakostním požadavkům 6 vzorků, což představuje 3,0%. Jednalo se o automobilové benziny a motorovou naftu, kdy v obou případech byly laboratorními rozbory zjištěny 3 nevyhovující vzorky.

 

Přijatá opatření

Česká obchodní inspekce v prvním pololetí 2016 vydala v 11 případech zákaz prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené právními předpisy a českými technickými normami.

Opatření bylo vydáno celkem na 74 453 litrů pohonných hmot v celkové hodnotě 1 992 695 korun.
Z toho:

  • 18 575 litrů SUPER BA 95 v hodnotě 550 681 korun
  • 44 170 litrů motorové nafty v hodnotě 1 160 659 korun
  • 7 300 litrů FAME v hodnotě 167 170 korun
  • 2 637 litrů Etanol E-85 v hodnotě 68 292 korun
  • 1 772 litrů směsného paliva v hodnotě 45 892 korun

 

 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient