Prodejci alkoholu téměř z 50 procent porušili zákon

Prodejci alkoholu téměř z 50 procent porušili zákon

Inspektoři České obchodní inspekce zjistili v 1. čtvrtletí 2016 téměř u 50 procent kontrolovaných subjektů porušení zákona o ochraně spotřebitele při nabídce a prodeji alkoholických nápojů. Nejčastěji prodejci neinformovali o ceně nebo porušili zásadu poctivosti prodeje výrobků a služeb, kdy mají povinnost dodávat výrobky ve správné míře, množství a jakosti. Celkem bylo provedeno 1 398 kontrol. Porušení obecně závazných právních předpisů bylo zjištěno v 624 případech a bylo uloženo 584 pokut v celkové hodnotě 1 888 800 Kč.pivo

 Česká obchodní inspekce v období od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016 provedla kontroly zaměřené na dodržování povinností vyplývajících prodávajícím z obecně závazných právních předpisů při nabídce a prodeji alkoholických nápojů. V tomto smyslu provedla celkem 1 398 kontrol. Porušení obecně závazných právních předpisů bylo zjištěno v 624 případech (tj. 44,64 %). Následně pak uložila 584 pokut v celkové hodnotě 1 888 800 Kč.

Kontroly nabídky a prodeje alkoholických nápojů – 1. čtvrtletí 2016
Inspektorát počet provedených se zjištěním procentuální vyjádření
Středočeský a Hl. město Praha 90 52 57,78
Jihočeský a Vysočina 279 100 35,84
Plzeňský a Karlovarský 56 32 57,14
Ústecký a Liberecký 306 125 40,85
Královéhradecký a Pardubický 323 132 40,87
Jihomoravský a Zlínský 191 105 54,97
Moravskoslezský a Olomoucký 153 78 50,98
Celkem 1 398 624 44,64

 

* Uvedené počty pokut a jejich výše se vztahuje i k dalším porušením obecně závazných právních předpisů, která byla v rámci kontrol zjištěna, a mohou se tak projevit i v jiných kontrolních akcích.

 

Zjištěné nedostatky a uložené sankce

Nejčastěji porušovaným právním předpisem, v rámci kontrolní akce, byl zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, jehož porušení bylo zjištěno v 704 případech a z toho:

  • ve 292 případech bylo porušeno ustanovení § 12, tj. povinnost seznámení spotřebitele s cenou nabízených výrobků nebo služeb
  • v 236 případech bylo zjištěno porušení zásad poctivosti prodeje ve smyslu ustanovení § 3 zákona
  • v 82 případech bylo zjištěno porušení ustanovení § 16, kdy prodávající nevydali spotřebiteli doklad o zakoupení výrobků, ačkoli si o něj požádal nebo byl vydán bez potřebných náležitostí
  • porušení dalších jednotlivých ustanovení zákona o ochraně spotřebitele již bylo zjištěno v menším rozsahu

 

V 73 případech došlo k naplnění skutkové podstaty ustanovení § 9 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, v platném znění. V 6 případech došlo k porušení zákona
č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění, konkrétně paragrafů upravujících prodej cigaret a tabákových výrobků a ve 4 případech došlo k porušení jiných právních předpisů.

 

Pro porušení povinností stanovených zvláštními právními předpisy byl uložen zákaz prodeje na 1 284 ks výrobků v celkové hodnotě 66 720,30 Kč a zákaz používání na 121 ks neověřených měřidel, pokud ověření podléhala, nebo měřidel která neodpovídala obecně závazným právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, popřípadě schválenému typu.

 

V rámci působnosti České obchodní inspekce nebylo v tomto čtvrtletí zjištěno porušení zvláštních právních předpisů upravujících zákaz nakládání s neznačeným lihem.

 

Výsledky kontrolní akce České obchodní inspekce ukázaly, že v 1. čtvrtletí 2016 docházelo nejčastěji k porušování zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, zejména v oblasti dodržování zásad poctivosti prodeje, seznamování spotřebitele s cenou nabízených výrobků a řádného vystavování dokladů o zakoupení výrobků. Kontrolní akce bude probíhat i v následujícím čtvrtletí.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient