Prodejci chovatelských potřeb nedbají na informace

Prodejci chovatelských potřeb nedbají na informace

Severomoravští inspektoři ČOI se při kontrolách prodejen chovatelských potřeb zaměřili na dodržování zásad poctivosti prodeje, poskytování informací o výrobcích, jejich značení a bezpečnost, například u elektrozařízení pro akvaristiku, na správné ocenování výrobků, na platnost úředního ověření vah používaných při prodeji krmiv a další informace související s prodejem výrobků, včetně uplatnění práva z odpovědnosti za vady nebo dodržování zákazu používání klamavých obchodních praktik v případě kontrol e-shopů. Ze 72 kontrol byly závady zjištěny v 35 z nich. „Výsledky této mimořádné kontrolní akce nejsou pro spotřebitele nijak povzbudivé a svědčí o tom, že téměř polovina prodávajících neplní základní povinnosti, stanovené zákonem o ochraně spotřebitele nebo dalšími právními předpisy, a příliš nedbají na poskytování důležitých údajů ani na platnost ověření vah. Pokuty uložené 27 prodávajícím a dalších 8 správních řízení nejsou pro prodejce chovatelských potřeb dobrou vizitkou a my je budeme průběžně monitorovat,“ řekl k výsledkům kontrol Boris Stabryn, ředitel inspektorátu ČOI se sídlem v Ostravě.    Prodejci chovatelských potřeb nedbají na informace

 

V průběhu měsíců března a dubna 2015 byla pracovníky České obchodní inspekce provedena mimořádná kontrolní akce v Moravskoslezském a Olomouckém kraji se zaměřením na prodej chovatelských potřeb. V průběhu 72 kontrol zjistili inspektoři nedostatky v 35 z nich, tj. ve 48,6 % případů.

Kontroly byly zaměřeny na dodržování zásad poctivosti prodeje, na poskytování informací o výrobcích, na jejich značení a bezpečnost, například u elektrických akvaristických zařízení. Ověřováno bylo také správné ocenování výrobků, platné úřední ověření měřidel, zejména vah používaných při prodeji krmiv, poskytování informací o možnosti uplatnění práva z odpovědnosti za vady prodaných výrobků. Inspektoři také ověřovali, zda prodávající neporušují zákaz používání klamavých obchodních praktik, zejména při prodeji prostřednictvím e-shopů.

 

Zjištěné nedostatky

  • porušení zákazu používání klamavých obchodních praktik, nejčastěji opomenutí uvést důležitý údaj, bylo zjištěno při 16 kontrolách
  • používání měřidel (vah) bez platného úředního ověření zjistili inspektoři ve 14 případech
  • neúplné nebo nesprávné značení výrobků bylo prokázáno v 5 případech
  • poskytnutí nesprávné informace o možnosti uplatnění reklamace zjistili inspektoři u 3 prodejců
  • kontrolní nákupy byly nesprávně účtovány ve 2 případech
  • řádně vyplněný doklad o koupi na vyžádání spotřebitele nevydal 1 prodejce
  • informace o ceně nabízených výrobků chyběly pouze v 1 prodejně

 

Uložená opatření a sankce

Inspektoři vydali v průběhu kontrolní akce zákaz dalšího prodeje na 63 kusů výrobků, které nesplňovaly podmínky pro uvedení na trh, v celkové hodnotě 6608 Kč a do doby zjednání nápravy zakázali další používání 14 kusů měřidel (vah) bez platného úředního ověření. Na místě uložili 27 pokut v souhrnné výši 30 000 Kč a správní řízení za zjištěné nedostatky čeká kontrolované subjekty v 8 případech.

 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient