Prodejci na Šenovské burze v Ostravě zákony nedodržují

Prodejci na Šenovské burze v Ostravě zákony nedodržují

Nedělní kontrola České obchodní inspekce na Šenovské burze v Ostravě prodejce zřejmě pořádně překvapila. Inspektoři spolu s pracovníky živnostenského úřadu zkontrolovali celkem 18 stánků s různými druhy zboží a nedostatky zjistili u 17 prodávajících. Nejčastější závadou bylo neseznámení spotřebitele s cenou zboží a porušení dalších informačních povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. „Na místě bylo uloženo příkazem 17 pokut v celkové výši 25 000 korun a zákaz dalšího prodeje výrobků vydali inspektoři na zboží v prodejní ceně 2 400 Kč. Četnost zjištění z této akce svědčí o tom, že podobné mimořádné kontroly mají pro ochranu spotřebitelů význam,“ řekl Boris Stabryn, ředitel inspektorátu ČOI se sídlem v Ostravě.

 

Neděle 10. dubna 2016 nebyla pro ostravské pracovníky inspektorátu ČOI a živnostenského úřadu dnem volna, protože se vydali na společnou kontrolu prodejců v tržnici na Šenovské ulici v Ostravě.  Inspektoři ČOI zkontrolovali celkem 18 stánků s textilem, koženou galanterií, obuví, hračkami, bižuterií, smíšeným zbožím, oděvy, domácími potřebami a drogerií. Různé nedostatky, porušující zejména povinnosti stanovené zákonem o ochraně spotřebitele, zjistili u 17 prodávajících, tj. 94,4 %.

 

Zjištěné nedostatkyProdejci na Šenovské burze v Ostravě zákony nedodržují

  • s cenou výrobků v prodejní nabídce v souladu s cenovými předpisy neseznámilo spotřebitele 8 prodávajících
  • o vlastnostech prodávaných výrobků řádně neinformoval spotřebitele 1 prodávající
  • textilní výrobky údaji o materiálovém složení prodávající neoznačili a nezajistili, aby jimi prodávané výrobky byly opatřeny údaji o způsobu ošetřování, ve 3 případech
  • doklad o zakoupení výrobků se všem stanovenými náležitostmi na žádost spotřebitele nevydal 1 prodávající
  • povinnosti stanovené zákonem o technických požadavcích na výrobky prodávající nedodrželi, konkrétně značení vest jako osobních ochranných prostředků, ve 3 případech
  • o rozsahu a způsobu uplatnění práva z odpovědnosti za vady prodaných výrobků (reklamace) řádně neinformoval spotřebitele 1 prodávající.

 

Uložená opatření a sankce

Za prokázané nedostatky uložili inspektoři v průběhu kontrolní akce 17 pokut příkazem na místě ve výši 25 000 Kč a vydali zákaz prodeje do zjednání nápravy na výrobky v celkové hodnotě 2 400 Kč.

 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient