ŠKODA si ve své rozsáhlé ekologické strategii stanovila ještě ambicióznější cíle

ŠKODA si ve své rozsáhlé ekologické strategii stanovila ještě ambicióznější cíle

Celá řada ekologických aktivit je sloučena do strategie „GreenFuture“ a doložena ověřitelnými cíli
› Strategie je zaměřena na výrobu šetrnou ke zdrojům a na vozidla s nízkou spotřebou
› Ambiciózní ekologické cíle do roku 2018 se průběžně zvyšují; jedná se o úspory v oblasti hospodaření s energií a vodou, emisí CO2, odpadů i tzv. těkavých organických látek

Mladá Boleslav, 3. června 2016 – Odpovědná a trvale udržitelná výroba a vozy s nízkou spotřebou: to jsou důležité prvky ekologické strategie společnosti ŠKODA AUTO s názvem „GreenFuture“. V jejím rámci si automobilka původně stanovila cíl snížit vlivy výroby na životní prostředí do roku 2018 o 25 procent ve srovnání s rokem 2010. V letošním roce automobilka tento cíl zvýšila na 45 procent. To znamená: během osmi let klesne vliv na životní prostředí téměř na polovinu. U příležitosti Světového dne životního prostředí, který připadá na neděli 5. června, představila ŠKODA některé důležité iniciativy.

„Hlavním cílem strategie „GreenFuture“ je další zlepšování trvalé udržitelnosti automobilky,“ říká Michael Oeljeklaus, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO zodpovědný za oblast výroby a logistiky. „To jsme v minulých letech úspěšně realizovali. Zaměřujeme se na efektivní vozy a šetrné nakládání se zdroji v celém podniku. I v příštích letech budeme naši ekologickou strategii pečlivě realizovat. Za účelem dalšího snižování spotřeby energií ve výrobě sázíme na moderní technologie, které co nejefektivněji využívají energie,“ dodává Oeljeklaus. < /p>ŠKODA veškeré ekologické aktivity sloučila do strategie „GreenFuture“. „GreenFactory“ přitom shrnuje všechny aktivity, směřující k výrobě, která bude co možná nejšetrnější ke zdrojům a životnímu prostředí.

Ukazatele, jako spotřeba vody a energií, množství odpadu na jeden vyrobený vůz nebo emise CO2 a tzv. těkavých organických látek (VOC), které vznikají například při lakování karoserií – se přesně měří a optimalizují. U těchto faktorů dosáhla ŠKODA v letech 2010 až 2015 průměrného snížení o 35,8 procenta. Pro urychlení tohoto pozitivního trendu si v letošním roce automobilka stanovila ještě ambicióznější ekologické cíle. V souladu s nimi ŠKODA do roku 2018 sníží vliv své produkce na životní prostředí o 45 procent, ve srovnání s rokem 2010 tedy téměř na polovinu.

Konkrétně: spotřeba energie pro výrobu má v tomto období klesnout o 30 procent. Cílová hodnota pro emise CO2 na jeden vyrobený vůz je nyní stanovena na mínus 55 procent. Množství odpadů na jeden vůz do roku 2018 klesne o zhruba 70 procent, spotřeba vody přibližně o 25 procent a produkce VOC o 45 procent. Celkové cíle úspor, navýšené na 45 procent, jsou výsledkem konkrétních úsporných opatření, jako například regulace vzduchotechniky, instalace úsporných světelných zdrojů nebo snížení množství odpadu, který se ukládá na skládku, vznikajícího v přepočtu na jeden vůz.

Řada opatření ve všech oblastech podniku   
Příslušný soubor opatření se týká všech oblastí podniku. Například čtvrtina spotřeby elektřiny v závodě připadá na větrání výrobních hal – proto zaujímá tato položka čelní místo ve strategii „GreenFuture“. Díky novému řízení vzduchotechniky ušetří automobilka ročně 3.500 MWh – to odpovídá spotřebě 875 domácností. Nové kompresory v lisovnách, které pracují s nižším tlakem vzduchu, uspoří 1.600 MWh elektřiny.

Jen v závodě v Kvasinách přineslo nové osvětlení hal snížení spotřeby elektřiny o 1.500 MWh ročně. V několika halách, v nichž dokončené vozy čekají na expedici, instalovala ŠKODA rovněž úsporné zdroje světla, díky nimž se snížila spotřeba proudu na polovinu. Díky chytrým senzorům se světlo vypne samo, pokud v hale ustane pohyb.

Již v roce 2014 kleslo množství odpadu na jeden vyrobený vůz během jediného roku ze 16,8 kg na 15,1 kg. V roce 2016 sníží ŠKODA objem skládkovaného odpadu z vlastních výrobních závodů celkem o 4.000 tun – to představuje snížení množství odpadu o více než 50 procent – na 7,8 kg na jeden vyrobený vůz – během dvou let. Odpad se tedy již neskládkuje, ale třídí a energeticky využívá. Jedno z celé řady dalších vylepšení: oleje, využívané ve výrobním procesu, se filtrují a znovu využívají. I to šetří suroviny a snižuje množství odpadů.

Součástí ekologické výroby je dodavatel energií ŠKO-ENERGO, v němž má ŠKODA AUTO podíl ve výši 46 procent. Od počátku partnerství v roce 1995 snížily společné aktivity spotřebu energie na jeden vyrobený vůz na méně než polovinu. Aktuální roční spotřeba vody ve výši 1,5 milionu kubických metrů je na úrovni roku 2010 – v poměru k nárůstu výroby vozů poklesla spotřeba vody na jeden vůz zhruba o 30 procent.

Zvýšením podílu biomasy při výrobě proudu v teplárně společnosti ŠKO-ENERGO v Mladé Boleslavi se v porovnání se spalováním uhlí a plynu sníží emise CO2 o 130 000 tun ročně. I díky tomuto pokrokovému způsobu výroby energií se bilance CO2 na jeden vyrobený vůz v letech 2010 až 2015 zlepšila o více než 46 procent.

K adekvátní environmentální politice přispívá v České republice ŠKODA například rovněž programem „Za každý prodaný vůz jeden strom“. V letech 2007 až 2015 bylo vysazeno více než půl milionu stromků ve více než 50 lokalitách. Do projektu se každoročně aktivně zapojují desítky zaměstnanců ŠKODA AUTO, kteří vyhledávají vhodné lokality na výsadbu a společně se svými rodinami se účastní i samotné výsadby.

Světový den životního prostředí – celosvětová instituce      
Na počest zahájení konference OSN o ochraně životního prostředí dne 5. června 1972 ve Stockholmu vyhlásila Organizace spojených národů 5. červen každoročním „Světovým dnem životního prostředí“. Na celém světě se k tomuto dni, který má posílit povědomí o ekologii a ekologickou odvahu připojilo zhruba 150 států. Letošní Světový den životního prostředí se nese v duchu motta „Město. Země. Život. – Životní prostředí vytváří budoucnost“.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient