Skupina ČEZ podpořila Značku spolehlivosti

Projekt Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) „Posílení přínosu hodnocení spolehlivosti neziskových organizací v ČR“ podpořený Skupinou ČEZ přináší ovoce. Za poslední čtvrtletí roku 2016 se podařilo zvýšit povědomí o Značce spolehlivosti, výrazným způsobem. Narostla návštěvnost webových stránek www.znackaspolehlivosti.cz, a videa propagující značku se šíří po sociálních sítích. Proběhl také koncert mezzosopranistky Andrey Kalivodové, na kterém AVPO ČR poděkovala svým dárcům a své činnosti včetně Značky spolehlivosti představila publiku.

Skupina ČEZ podpořila šíření povědomí o Značce spolehlivost (označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace), jenž je pro dárce, podporovatele i širokou veřejnost zárukou, že nezisková organizace řádně naplňuje své poslání a efektivně hospodaří se získanými prostředky.

Díky podpoře Skupiny ČEZ mohla navíc AVPO ČR uspořádat snídaně pro členy, na kterých jim představila zajímavé hosty a otevřela nové možnosti spolupráce. Členské organizace také tímto způsobem získaly aktuální informace o Hodnocení spolehlivosti. Prostor prezentovat své zkušenosti a poznatky dostali i současní držitelé Značky spolehlivosti.

Předvánoční koncert Andrey Tögel Kalivodové, sólistky opery Národního divadla, se uskutečnil ve středu 30. listopadu v Domě U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí. Předvánoční atmosféru umocňoval výhled na rozsvícený strom a adventní trh na náměstí. Role průvodce večerem se ujal mistr mluveného slova herec Jan Přeučil. Činnost AVPO ČR a Značku spolehlivosti představili ředitelka Monika Jindrová a prezident Marek Šedivý. Vyhlásili také fotosoutěž na téma „Spolehlivost a transparentnost“. Bližší informace o této soutěži můžete najít na webových stránkách www.avpo.cz.

Díky podpoře aktivit ze strany Skupiny ČEZ se podařilo významně zvýšit návštěvnost stránek www.znackaspolehlivosti.cz a byla vytvořena zajímavá videa o Značce spolehlivosti. AVPO ČR je také podstatně aktivnější na sociálních sítích. Všechny tyto aktivity přitom přispívají ke zvyšování důvěry v neziskový sektor.

O Asociaci veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ĆR)

Posláním asociace je přispívat k vytváření transparentního, spolehlivého a moderního neziskového sektoru ČR. AVPO ČR sdružuje zejména neziskové organizace poskytující veřejně prospěšné služby a hájí jejich zájmy. V současné době má 94 členů. Podílí se na tvorbě legislativy pro neziskový sektor a je respektovaným partnerem pro instituce státní správy i samosprávy. AVPO ČR provozuje systém hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací, v rámci kterého je možné ucházet se o značku Spolehlivá veřejně prospěšná organizace.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient