Slovinsko představuje komplexní systém přepravních jízdenek, díky nimž bude veřejná doprava přístupnější, uživatelsky přívětivější a atraktivnější

Prvního září představí Slovinsko systém integrované veřejné dopravy (IPPT), díky němuž budou moci uživatelé bez přerušení používat různé druhy veřejné dopravy, aniž by si museli kupovat zvláštní jízdenky. Univerzální zákaznická jízdenka představuje moderní, efektivní a uživatelsky přívětivý systém veřejné dopravy ve Slovinsku.locomotive-1399080_960_720[1]

Univerzální zákaznická přepravní jízdenka sjednotí různé druhy veřejné dopravy a zahrne běžnou železniční dopravu, meziměstskou autobusovou dopravu ve Slovinsku a městskou dopravu ve dvou největších slovinských městech do jednotného systému. V praxi to znamená, že ve Slovinsku si bude moci cestující vybrat režim veřejné dopravy, který využije pro určitou trasu s jedinou jízdenkou.„Projekt zavedení integrované veřejné dopravy nebo univerzální jízdenky představuje závěrečnou fázi komplexního projektu Ministerstva infrastruktury, který trval 15 měsíců. Systém by měl zjednodušit využití veřejné dopravy ve Slovinsku,“ řekl MSc. Boštjan Koren, ředitel divize osobní dopravy slovinských železnic, hlavního partnera projektu, přičemž zdůraznil význam nového systému.

V praxi začnou být zákaznické jízdenky používány v autobusech a vlacích meziměstské i městské dopravy od 1. září 2016. V první fázi budou k dispozici jednotlivé dotované jízdenky pro žáky, studenty a dospělé studenty. „Ti představují největší skupinu cestujících, která veřejnou dopravu využívá, proto jsme se rozhodli, že musíme nabídnout univerzální zákaznické jízdenky nejprve jim. Následně systém rozšíříme o další produkty pro další kategorie cestujících využívajících veřejnou dopravu ve Slovinsku,“ řekla MSc. Suzana Habjaniová z oddělení Služeb pro trvale udržitelnou mobilitu a dopravní politiku slovinského Ministerstva infrastruktury.

bus-277191_960_720[1]Projekt byl zaměřen nejen na technickou stránku univerzálních zákaznických jízdenek, ale zároveň na vybudování organizace dodávek a řízení systému – od návrhu koncepce, vývoje systematických a technologických řešení, testování a finálního zavedení systému do praxe. Systém IPPT je založen na informačním řešení, které umožňuje automatický výběr jízdného a elektronickou správu dat v systému. Informační portál http://www.ijpp.si nabízí kromě možnosti plánování cesty cestujícím informace o použití a provozu systému, prodejních místech, přístup k online formulářům a podporuje rovněž služby.

Integrovaný systém veřejné dopravy nabízí uživatelům lepší přístupnost a efektivitu prostředků veřejné dopravy a lepší a uživatelsky přívětivější služby. „Pro Evropany je velmi důležité, aby byli mobilní; proto je mou povinností tuto potřebu uspokojit. Zároveň podporujeme řešení, která zmírňují dopravní zácpy, znečištění (včetně emisí skleníkových plynů), a spotřebu energie a zahrnují alternativní energetické zdroje. Trvale udržitelná mobilita je přijatelná pro životní prostředí i pro společnost a stimuluje ekonomiku. Jsem velmi ráda, že projekt univerzálních zákaznických jízdenek pro veřejnou dopravu byl realizován ve Slovinsku, neboť se jedná o důležitý krok vstříc trvale udržitelné mobilitě. Univerzální zákaznická jízdenka pro veřejnou dopravu zjednoduší komplexní systém a zároveň umožní, aby byl spolehlivější. Přála bych si, aby se tato služba rozšířila v rámci jednotného evropského trhu,“ řekla evropská komisařka pro dopravu Violeta Bulcová, při představování tohoto systému. 85% celkových nákladů projektu zavedení integrované veřejné dopravy je financováno z evropských fondů.

Zdroj: Slovenian Railways – Passenger transport

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient