SNS a Policie odhalila nelegální prodej

Společná kontrola Státní veterinární správy s Policií ČR odhalila nelegální prodej živočišných produktů neznámého původu

Společné kontroly Státní veterinární správy (SVS) a Policie České republiky (PČR), provedené 18. února 2016 v areálu tržnice SAPA v Praze 4 a v sídle podnikatele v obci Vestec u Prahy, zjistily nepovolenou manipulaci s nebalenými živočišnými produkty neznámého původu a jejich následný prodej. Část skladovaných surovin jevila smyslové změny. Z důvodu možného ohrožení zdraví spotřebitelů byl pozastaven prodej více než čtyř tun živočišných produktů. Budou zlikvidovány na náklad kontrolovaných osob. O udělení sankcí rozhodne správní řízení.

Úřední veterinární lékaři Městské veterinární Správy v Praze spolu s Kriminální službou Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy prověřili zásilku čerstvých nebalených živočišných produktů, která směřovala do prodejen potravin v areálu tržnice SAPA. Ve třech prodejnách nedokázali provozovatelé doložit původ zboží. Jednalo se o vepřové maso, vnitřnosti, kosti, kůže a drůbeží maso. Bylo proto nařízeno zlikvidovat 200 kg těchto živočišných produktů.

Zároveň ve stejný den středočeští úřední veterinární lékaři spolu s policisty provedli kontrolu v sídle obchodní firmy v obci Vestec, ze které měla podle informací policie směřovat uvedená zásilka do areálu SAPA. Při kontrole byly v několika chladících a mrazících zařízeních nalezeny více než čtyři tuny neoznačených živočišných produktů (maso, ořezy, kosti, uši a kuřecí křídla, ale také například z neznámých důvodů skladovaná chlazená nevyčištěná vepřová střeva). Část z nich jevila známky smyslových změn: maso mělo netypickou barvu a bylo pokryto většími krystalky ledu, svědčícími o jeho opakovaném zmrazování, což představuje riziko pro veřejné zdraví. Suroviny jevící smyslové změny byly znehodnoceny nastříkáním modré barvy. SVS vydala písemný zákaz uvádět čtyři tuny živočišných produktů do oběhu.

Ani kontrolovaní prodejci v areálu SAPA, ani jejich dodavatel z obce Vestec nebyli registrováni pro manipulaci s produkty živočišného původu u SVS, což jim ukládá legislativa.

Z pohledu veterinárního dozoru porušili provozovatelé zákon o potravinách tím, že uváděli do oběhu výrobky neznámého původu. Tím, že manipulovali s živočišnými produkty bez registrace u SVS a nezajistili při nakládání s nimi požadované veterinární hygienické podmínky, porušili zákon o veterinární péči.

SVS spolupracuje při řešení závažných případů s PČR dlouhodobě. V nejbližší době obě strany podepíší dohodu, která by měla vzájemnou spolupráci ještě zlepšit.

 

 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient