SPOLEČNÝ SEMINÁŘ SP ČR A KDP ČR K DAŇOVÉ UZNATELNOSTI VÝDAJŮ NA VÝZKUM A VÝVOJ

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) dlouhodobě upozorňuje na nejistotu spojenou s aplikací odčitatelné položky na výzkum a vývoj dle zákona o daních z příjmů.

Proto dnes uspořádal ve spolupráci s Komorou daňových poradců ČR (KDP ČR) v prostorách VŠE v Praze seminář věnovaný této problematice. Vystoupili na něm daňoví poradci, zástupci Ministerstva financí ČR, Finanční správy, Úřadu vlády ČR a Technologické agentury ČR. Cílem semináře bylo rekapitulovat současný stav v této oblasti a předat zkušenosti z praktické aplikace odčitatelné položky z pohledu daňových poplatníků a vnést více světla do této ne zcela jasné oblasti.

Paní Ilona Součková z Generálního finančního ředitelství (GFŘ) hovořila o vývoji legislativy a judikatury k odečitatelné položce na vědu a výzkum. Zdůraznila, že GFŘ Ing. Ilona Součkovámomentálně hledá cestu k zajištění spolupráce s odborníky, kteří by potvrdili oprávněnost výdajů firem na výzkum a vývoj pro uplatnění odčitatelné položky ze základu daně. „V roce 2015 odpočet využilo 1251 poplatníků, kteří uspořili na daních více než 2 mld. Kč. Odčitatelná položka se uplatňuje zejména ve strojírenství, ale také v IT technologiích. Významná je také pro automobilový průmysl,“ uvedla Součková. V souvislosti s prováděním daňových kontrol říká, že prvek novosti není v této souvislosti předmětem nejčastějších sporů. „Poplatníci nejvíce chybují ve formálních náležitostech projektů a v uplatnění nákladů v odpočtu. V návaznosti na kontroly prvku novosti je tak potřeba znaleckých posudků okrajová,“ konstatovala.

S vývojem judikatury k odečitatelné položce k výdajům na výzkum a vývoj seznámil účastníky semináře daňový poradce a člen prezidia KDP ČR Jiří Nesrovnal. „Judikatura, především Nejvyššího správního soudu, Svaz průmyslu a dopravy ČR je největším zaměstnavatelským svazem v České republice. Zastřešuje 31 svazů a asociací, 126 individuálních členských firem a 6 pozorovatelů. Celkově hájí zájmy 11 tisíc firem, které zaměstnávají 1,3 milionu pracovníků. Je nestátní organizací, nezávislou na vládě, politických stranách a odborech, ovlivňující hospodářskou a sociální politiku vlády a působící na vytváření optimálních podmínek pro podnikání. Hájí zájmy zaměstnavatelů v evropských a světových organizacích, zejména jako člen evropské konfederace zaměstnavatelů BusinessEurope. má velký význam pro současné i budoucí posouzení nejasností ve výkladu a nastavení legislativy, což pomáhá v jednoznačnějším výkladu pravidel na straně poplatníků i správců daně,“ uvedl.

miroslav-janecekČlen představenstva Technologické agentury ČR (TA ČR) Miroslav Janeček hovořil o vývoji využití daňových úlev na výzkum a vývoj a problematice tzv. prvku novosti. Uvedl, že TA ČR disponuje odbornou kompetencí, tedy znalostmi a zkušenostmi, aby mohla efektivně vstoupit do této problematiky a v této věci se účinně angažovat. „Z mezinárodního srovnání vyplývá, že se při posouzení novosti vychází ze stejných principů, zejména pak z tzv. Frascatti manuálu. Bez ohledu na přesný výklad definicí, který se může v různých státech mírně lišit, je ale vždy klíčem to, aby v rámci projektů VaV vznikaly nové znalosti a dovednosti,“ dodal Janeček.

Celkově zástupci firem v diskusi upozorňovali na přetrvávající nejasnosti, například v oblasti časového rozlišení nákladů na VaV, ale vítají, že se SP ČR spolu s KDP ČR a zástupci státní správy snaží tuto problematiku firmám zpřehlednit.

 

 


Svaz průmyslu a dopravy ČR je největším zaměstnavatelským svazem v České republice. Zastřešuje 31 svazů a asociací, 126 individuálních členských firem a 6 pozorovatelů. Celkově hájí zájmy 11 tisíc firem, které zaměstnávají 1,3 milionu pracovníků. Je nestátní organizací, nezávislou na vládě, politických stranách a odborech, ovlivňující hospodářskou a sociální politiku vlády a působící na vytváření optimálních podmínek pro podnikání. Hájí zájmy zaměstnavatelů v evropských a světových organizacích, zejména jako člen evropské konfederace zaměstnavatelů BusinessEurope.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient