Udělení zvláštní Ceny za průlomové objevy

Udělení zvláštní Ceny za průlomové objevy v základní fyzice za detekci gravitačních vln, 100 let po předpovězení jejich existence Albertem Einsteinem

Výběrová komise složená z bývalých laureátů Ceny za průlomové objevy (Breakthrough Prize) ocenila ty, kdo přispěli k úspěšnému pozorování gravitačních vln způsobených kolizí dvou černých děr vzdálených miliardu světelných let

Cena 3 milionů USD bude rozdělena mezi zakladatele vědeckého pracoviště LIGO Ronalda W. P. Drevera, Kip S. Thornea a Rainere Weisse a dalších 1 012 osob, které přispěly k tomuto objevu.

Výběrová komise Ceny za průlomové objevy v základní fyzice dnes oznámila ocenění vědců a techniků, kteří přispěli k epochálnímu zaznamenání gravitačních vln, které bylo oznámeno 11. února 2016, a to zvláštní Cenou za průlomové objevy v základní fyzice

Zvláštní Cena za průlomové objevy v základní fyzice může být udělena kdykoliv jako uznání mimořádných vědeckých úspěchů. Cena 3 milionů USD bude rozdělena mezi dvě skupiny laureátů: tři zakladatele vědeckého pracoviště s laserovým interferometrem pro pozorování gravitačních vln LIGO, kteří si rovným dílem rozdělí 1 milion USD; a dále mezi 1 012 osob, které přispěli k tomuto experimentu a které si rovnoměrně rozdělí 2 miliony USD.

Zakladateli observatoře LIGO jsou Ronald W. P. Drever, emeritní profesor fyziky z Kalifornského technologického institutu; Kip S. Thorne, Feynmanův emeritní profesor teoretické fyziky z Kalifornského technologického institutu a Rainer Weiss, emeritní profesor fyziky z Massachusettského technologického institutu.

K přispívatelům, kteří si rozdělí cenu, patří 1 005 autorů studie popisující objev gravitačních vln z mnoha institucí, které se podílely na projektu LIGO a jeho sesterském experimentu Virgo Collaboration. O cenu se podělí také sedm vědců, kteří významnou měrou přispěli k úspěchu projektu LIGO. Odkaz na jména přispívatelů je uveden níže.

Laureátům bude předáno ocenění při příležitosti vyhlášení Ceny za průlomové objevy 2017 na jaře roku 2016, kde bude také vyhlášena každoroční Cena za průlomové objevy v základní fyzice (která se liší od zvláštní ceny), spolu s Cenou za průlomové objevy ve vědách o živé přírodě a matematice. Nominace na tyto ceny jsou otevřeny do 31. května 2016 a mohou být podány online na webových stránkáchhttps://breakthroughprize.org.

Stephen Hawking, který získal zvláštní Cenu za průlomové objevy v roce 2013, uvedl: „Tento objev má obrovský význam: zaprvé jako důkaz obecné relativity a její predikce interakcí černých děr, a za druhé jako počátek nové astronomie, která odhalí vesmír pomocí odlišného média. Tým vědeckého pracoviště LIGO si ocenění zvláštní Cenou za průlomové objevy bohatě zasluhuje.“

Yuri Milner, jeden ze zakladatelů Ceny za průlomové objevy, poznamenal: „Došlo ke spojení kreativní síly mimořádné geniality, mnoha skvělých vědců a vesmíru samotného, aby společně vytvořili dokonalý vědecký příběh.“

Edward Witten, předseda výběrové komice Ceny za průlomové objevy, uvedl: „Tento úžasný úspěch nám poprvé umožňuje pozorovat pozoruhodné dílo Einsteinovy teorie. Teoretické úvahy o černých děrách, které byly v mých studentských letech blízké science fiction, jsou nyní realitou.“

LIGO

K představení detektorů gravitačních vln LIGO a zahájení výzkumu došlo v šedesátých letech. Vědecké pracoviště LIGO bylo vybudováno v letech 1994 až 2002 Kalifornským technologickým institutem a Massachusettským technologickým institutem ve spolupráci s Národní vědeckou nadací USA s cílem pozorovat gravitační vlny předvídané Einsteinovou obecnou teorií relativity. Po rozsáhlé modernizaci v letech 2010-2015 zaznamenalo téměř okamžitě gravitační vlnu narušující strukturu časoprostoru, která procházela Zemí. Detekované narušení bylo rozměrů menších než miliardtina miliardtiny metru na dvou 4km ramenech detektorů observatoře LIGO v Hanfordu ve státě Washington a Livingstonu v Louisianě. Vlna emanovala ze dvou černých děr o hmotnosti 30násobku hmotnosti Slunce, které kolidovaly ve vzdálenosti 1,3 miliardy světelných let. Tento objev začíná novou éru astronomie gravitačních vln, která otevře brány k dalším nejdramatičtějším a nejnásilnějším jevům přírody, stejně jako k záhadám raného vesmíru.

Zvláštní Cena za průlomové objevy v základní fyzice

Zvláštní Cena za průlomové objevy v základní fyzice může být kromě každoročního běžného nominačního procesu udělena výběrovou komisí kdykoliv. K dřívějším laureátům zvláštní ceny patří sedm lídrů týmů Velkého hadronového urychlovače (LHC), které objevily Higgsův boson.

Členy výběrové komise pro zvláštní Cenu za průlomové objevy v základní fyzice 2016 byli: Nima Arkani-Hamed, Lyn Evans, Michael B. Green, Alan Guth, Stephen Hawking, Joseph Incandela, Takaaki Kajita, Alexei Kitaev, Maxim Kontsevich, Andrei Linde, Arthur McDonald, Juan Maldacena, Saul Perlmutter, Alexander Polyakov, Adam Riess, John H. Schwarz, Nathan Seiberg, Ashoke Sen, Yifang Wang a Edward Witten.

Cena za průlomové objevy v základní fyzice

Cena za průlomové objevy v základní fyzice bude udělena osobám, které významnou měrou přispěly k lidskému poznání. Je otevřena všem teoretickým, matematickým a experimentálním fyzikům, kteří pracují nad největšími záhadami vesmíru. Tato cena může být rozdělena mezi libovolný počet vědců.

Cena za průlomové objevy v základní fyzice a zvláštní Cena za průlomové objevy v základní fyzice jsou sponzorovány nadací Milner Global Foundation.

Cena za průlomové objevy

Cena za průlomové objevy bude již pátým rokem udělována nejlepším vědcům. Každá cena má hodnotu 3 miliony USD a uděluje se v oblasti věd o živé přírodě (až pět ročně), v základní fyzice (až jedna ročně) a v matematice (až jedna ročně). Navíc jsou každoročně udělovány až tři ceny Nové horizonty (New Horizons Prize) slibným začínajícím badatelům v oborech základní fyziky a tři ceny v oboru matematiky. Laureáti se zúčastní slavnostního televizí vysílaného předávání cen, které je uznáním jejich vědeckého úsilí a inspirací pro další generace vědců. Jako součást této události se laureáti zúčastní programu celodenního sympózia přednášek a diskusí. Ceny za průlomové objevy založili Sergej Brin a Anne Wojcicki, Jack Ma a Cathy Zhang, Mark Zuckerberg a Priscilla Chan a dále pak Yuri a Julia Milnerovi. Vítěze určují výběrové komise, které jsou složeny z dřívějších laureátů Ceny za průlomové objevy.

Informace o Cenách za průlomové objevy naleznete na webových stránkáchwww.breakthroughprize.org.

Zvláštní Cena za průlomové objevy v základní fyzice 2016

Citace: Za pozorování gravitačních vln, otevření nových obzorů v astronomii a fyzice.

Laureáti ceny (1 015):

Zakladatelé observatoře s laserovým interferometrem pro pozorování gravitačních vln (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory – LIGO):

Ronald W. P. Drever, Kalifornský technologický institut

Kip S. Thorne, Kalifornský technologický institut

Rainer Weiss, Massachusettský technologický institut

Přispívatelé (celkem 1 012), kteří se významnou měrou přičinili k úspěchu observatoře LIGO. Úplný seznam jmen a institucí přispívatelů naleznete na webových stránkách https://breakthroughprize.org/News/32.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient