Univerzita Pardubice zahajuje dny otevřených dveří

Univerzita Pardubice zve všechny zájemce o vysokoškolské studium k návštěvě informačních dnů otevřených dveří, které proběhnou v následujících dnech na všech jejích sedmi fakultách.

Jako první mohou zájemci o vysokoškolské studium navštívit ve čtvrtek 7. ledna Fakultu zdravotnických studií. V průběhu měsíce ledna a února 2016 se otevře uchazečům o studium všech sedm fakult Univerzity Pardubice:

Univerzita Pardubice fakulta: den otevřených dveří přípravný kurz podání přihlášek k bakalářskému studiu do
Fakulta zdravotnických studií čtvrtek 7. ledna(15:30 areál fakulty v Průmyslové ulici 395) 29. února
Fakulta chemicko-technologická středa 13. ledna(10:00 areál fakulty v univerzitním kampusu) 31. března
Dopravní fakulta Jana Pernera středa 13. ledna(9:00 univerzitní aula) z matematiky a fyziky(pro přijaté uchazeče) 15. března
Fakulta restaurování v Litomyšli pátek 15. ledna(9:00 budova fakulty v Jiráskově ulici v Litomyšli) 13. května
Fakulta ekonomicko-správní pondělí 18. ledna(10:00 a 13:00 univerzitní aula) z matematiky 15. března
Fakulta filozofická úterý 19. ledna(9:00 a 11:00 nový výukový areál Polabiny – budova EB- dle příslušných oborů) z angličtiny a humanitních studií 31. března
Fakulta elektrotechniky a informatiky pátek 5. února(10:00 budova fakulty na nám. Čs. legií 565) 31. března

Fakulty Univerzity Pardubice nabízejí uchazečům pro příští akademický rok 2016/2017 celkem 63 studijních programů se 118 studijními obory v bakalářském, magisterském a doktorském stupni studia.

Do bakalářského studia budou fakulty Univerzity Pardubice přijímat přes 3,5 tisíce uchazečů do 51 oborů ve 26 studijních programech.

Během dnů otevřených dveří získají zájemci o studium řadu důležitých informací pro své další rozhodování pro podání přihlášky právě na některou z fakult Univerzity Pardubice:

– získají podrobné informace o studijní nabídce a nabízených studijních oborech i o možnostech uplatnění po absolvování studia,

– seznámí se s postupem přijímacího řízení, případně i zkoušek pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2016/2017, ale také např. jak vyplnit a podat přihlášku ke studiu,

– absolvují prohlídky speciálních laboratoří a moderních učeben fakult,

– získají představu o studijním zázemí a dalších podmínkách vysokoškolského studia a života na pardubické univerzitě, v univerzitním kampusu i na kolejích,

– mají možnost navštívit a prohlédnout si moderní univerzitní areál, nejen posluchárny a laboratoře, ale i např. univerzitní knihovnu, vysokoškolské koleje s menzou, tělovýchovný areál a další komfortní zázemí, které poskytuje Univerzita Pardubice pro studium a volný čas vysokoškoláků.

Některé fakulty nabízejí v prvních měsících roku 2016 PŘÍPRAVNÉ KURZY, které by měly zájemcům o studium pomoci s přípravou na přijímací zkoušky – např. Fakulta ekonomicko-správní z matematiky a Fakulta filozofická z anglického jazyka a humanitních studií.

Pro nově přijaté posluchače pak před zahájením akademického roku některé fakulty připravily kurzy, které pomohou nováčkům lépe zvládnout některé předměty v prvních měsících vlastního vysokoškolského studia (dopravní fakulta pořádá kurz z matematiky a fyziky, Fakulta restaurování v Litomyšli úvodní plenérový kurz či Fakulta chemicko-technologická úvodní kurz chemie).

Další informace naleznou uchazeči o vysokoškolské studium na webových stránkách univerzity http://www.uni-pardubice.cz a zejména pak jednotlivých fakult, také v tištěných a elektronických materiálech. Mají možnost se také zaregistrovat k odběru informací formou tzv. elektronického infoservisu, který fakulty zájemcům o studium poskytují zdarma, kde získají další informace a dozvědí se zajímavosti důležité pro další rozhodování a kroky pro nástup na vysokou školu.

Další dotazy uchazečů jim pak zodpoví i pracovníci jednotlivých studijních oddělení a informačních poradenských center fakult, a to nejen během vyhlášených dnů otevřených dveří.

webové stránky Univerzity Pardubice http://www.uni-pardubice.cz – rubrika pro uchazeče o studium

+

studijní oddělení jednotlivých fakult – přes tel. ústřednu 466 036 111 – je možné volat též zdarma přes www.zlatestranky.cz a profil Univerzity Pardubice

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient