V lednu nevyhověly dva vzorky motorových paliv

V lednu nevyhověly dva vzorky motorových paliv

) V lednu odebrala Česká obchodní inspekce u čerpacích stanic ke kontrole jakosti celkem 221 vzorků pohonných hmot, z nichž nevyhověly jakostním parametrům příslušných technických norem dva vzorky – jeden vzorek motorové nafty nedosahoval stanoveného limitu v bodu vzplanutí a vzorek Etanolu E85 nevyhověl v tlaku par. Prodej těchto nejakostních paliv o obsahu téměř 8 200 l a v hodnotě přesahující 200 000 Kč byl opatřením ČOI zakázán. Celkový poměr 0,9 %nejakostních vzorků řadí lednové výsledky kontrol jakosti pohonných hmot k nejnižším zjištěním v průběhu minulého roku, což je dobrým znamením zejména pro motoristy.

 

U čerpacích stanic pohonných hmot na území České republiky byly v průběhu ledna v souladu se zákonem č. 311/ 2006 Sb., o pohonných hmotách, a vyhláškou č. 133/2010 Sb., o jakosti a evidenci pohonných hmot, odebrány ke kontrole jakosti vzorky automobilových benzinů, motorové nafty, LPG, CNG a Etanolu E85. Z celkového počtu 221 odebraných a kontrolovaných vzorků pohonných hmot nevyhověly stanoveným jakostním požadavkům 2 vzorky, což představuje 0,9 %.

tabulka-PHM
tabulka-PHM

Motorové nafty

V měsíci lednu bylo odebráno ke kontrole jakosti celkem 104 vzorků motorové nafty, z nichž 1 vzorek nesplnil jakostní požadavky příslušné technické normy. Nevyhověl v jakostním parametru bod vzplanutí, neboť naměřená hodnota byla 48,0 °C a minimální stanovená hodnota je při zahrnutí nejistoty měření 53,0 °C. Ostatní kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590(2014) – Motorová paliva-Motorové nafty-Technické požadavky a metody zkoušení.

 

Etanol E 85

Jediný vzorek Etanolu E85, který byl v lednu odebrán ke kontrole jakosti, nevyhověl v jakostním parametru tlak par. Laboratorním rozborem byla naměřena hodnota 42,4 kPa, a minimální hodnota tlaku par stanovená technickou normou ČSN P CEN/TS 15293 Motorová paliva – Etanol E 85- Technické požadavky a metody zkoušení je při zahrnutí nejistoty měření 48,0 kPa.

 

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah metylesterů mastných kyselin u 104 vzorků motorové nafty a obsah etanolu byl zkontrolován u 89 vzorků automobilových benzinů. Překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek nebylo u odebraných vzorků těchto pohonných hmot zjištěno.

 

Opatření

Česká obchodní inspekce v lednu uložila 2016 zákaz prodeje pohonných hmot, které neodpovídaly požadavkům zvláštních právních předpisů (dle ustanovení § 7 odst. 1, písm. a) zákona č. 64/1986 Sb., o ČOI) na 5 552 l motorové nafty v hodnotě 146 017,60 Kč a 2 636,79 l paliva E-85 v hodnotě 68 292,86 Kč.

 

Závěr

Laboratorní rozbory vzorků motorových paliv, odebraných ke kontrole jakosti v lednu 2016, prokázaly odchylky od jakostních norem u jednoho vzorku motorové nafty a jednoho vzorku paliva E-85. V porovnání s prosincovými výsledky kontrol jakosti pohonných hmot se jedná o snížení poměru nejakostních vzorků v lednu o 0,8 %  (z 1,7 % v prosinci 2015 na 0,9 % v lednu 2016).

 

Výsledky podle inspektorátů

tabulka-PHM-kraje

http://www.coi.cz/

 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient