Velké změny ve firmách nemusí znamenat velké obavy

TOP management

Velké změny ve firmách nemusí znamenat velké obavy

Velké změny ve společnostech nemusí znamenat velké obavy. Lidé musí změny nejen chápat, ale musí v nich najít své jistoty. Obavy z toho, že nezvládne řízení změny má více než 35 procent členů TOP managementů a téměř 40 procent zaměstnanců se bojí, že kvůli změnám přijde o práci. Tyto závěry pětiletého dotazování Nadnárodní vzdělávací společnosti MgC Group, byly podkladem pro II. ročník Business Meetingu, „Zaostřeno na kvalitu ve vzdělávání“, který se uskutečnil 2. června v pražském Pentahotelu. Více než 60 odborníků z řad vrcholného managementu českých i nadnárodních společností, diskutovalo o tom, jak se připravit, zvládnout a úspěšně dokončit změny.

Celý Business Meeting byl rozdělen do tří přednáškových místností. Ústředními tématy byli: CHANGE MIND – aneb jak změnit myšlení lidí; CHANGE MARKET – změna koncepce společnosti pro zajištění větší konkurenceschopnosti; CHANCE METOD – nové trendy a metody v řízení lidských zdrojů.

„S rostoucí se ekonomikou a rozvíjejícím se trhem přibývá společností, které řeší změny, změnové procesy. Největším problémem je, když se změna nekomunikuje na zaměstnance a neřeší se. Chtěli jsme, aby lidé, kteří se změnou pracují, mohli načerpat informace a návody jak postupovat ve své společnosti,“ uvedla Martina Jandečková, jednatelka společnosti MgC Group s.r.o, která nabízí vzdělávání a rozvojové programy na míru vždy plně přizpůsobené konkrétním potřebám zaměstnanců firem.

Jednou z 12 přednášejících, kteří se s účastníky podělili o zkušenosti se zvládáním změny, byla Vladimíra Červená z Vienna House. „Na začátku února jsme změnili název společnosti a celkový přistup k našim klientům. Vytýčili jsme si čtyři hodnoty, ze kterých vycházíme a to: objevování, jednoduchost, zábavu a důraz pro detaily.

Zpočátku měli všichni zaměstnanci přirozený strach ze změny. Pak se báli toho, aby ty změny nezůstaly jen na papíře. Po pár měsících můžu říci, že se nám ji daří zvládat.

Všichni ke své práci přistupujeme z pohledu klienta. To znamená, tak, jak bychom se chtěli cítit my. Spokojeně, jednoduše, stejně jako doma a zároveň jinak než u konkurence.“

Většina přednášejících se shodla na tom, že o změnách je potřeba včas informovat všechny manažery i zaměstnance. Neinformovaní, nebo špatně informovaní zaměstnanci jsou demotivovaní, mají strach, bojkotují práci, vytvářejí spekulace a firma se stává méně efektivní. „Začátky změny v roce 2014 byly kruté, ale v současné době už ji zvládáme,“ prohlásil Josef Mařík, ze společnosti Mercedes-Benz a jedním dechem dodal:

„Iniciujme dobře připravené změny, zapojme lidi, kterých se to týká do procesu změny. Nedělejme je direktivně, ale ve vzájemné shodě. Motivujme lidi, aby sami iniciovali změny.“

Přednášky na téma Strach z digitálního vzdělávání? Čas na změnu myšlení, se zhostil Tomáš Langer, viceprezident Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, který zdůraznil, že je nutné, aby se lidé v prvé řadě učili v přirozeném prostřední, tedy při své práci.

„Téma změny zajímá každého v rámci jakéhokoliv postu a firmy a každý má ke změně jiný vztah. Velkým přínosem pro účastníky byla otevřenost přednášejících podělit se o své zkušenosti, upozornit na rizika a dát rady a návody těm, které ta změna čeká nebo jí procházejí,“ konstatovala Magdaléna Prunerová, odborná garantka projektů společnosti MgC Group s.r.o., která působí na trhu vzdělávání od roku 2007.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient