24. řádná valná hromada Komory daňových poradců ČR

Dne 11.11.2016 se v prostorách hotelu Voroněž konala Valná hromada Komory daňových poradců ČR, které se fyzicky zúčastnilo 275 daňových poradců, kteří disponovali 587 hlasy. Petra Pospíšilova, prezidentka Komory daňových poradců ČR, upozornila na fakt týkající se samotného daňového poradenství: „Postavení daňových poradců v celém procesu výběru daní je opravdu aktuálním tématem a je otázkou, zda postavení daňových poradců jako „advokátů“ klientů v oblasti daní zůstane zachováno v podobě, jakou jsme po léta znali. Snahy států o to, aby daňoví poradci byli více zúčastnění na kontrole plnění daňových povinností nad rámec toho, co je v současné době obvyklé, jsou ve společnosti zřejmé, ať už se bavíme o diskusích o povinnostech hlásit daňová schémata, která mohou vést ke snižování daňových povinností, nebo pokutování daňových poradců ze strany států. Spolupráce mezi komorami daňových poradců je tak nezbytná a potřebná.“

Za významný krok v oblasti daňového prostředí Komora považuje projekt tzv. QR Faktury, kterého se Komora ujala právě na základě podnětu z vašich řad. Petra Pospíšilová k tomu říká: „Ve spolupráci s odborníky jsme připravili návrh standardu QR kódu pro vytištění na faktury, který umožní přímý přenos základních údajů při zaúčtování přímo do systému zpracovatele dokladu. Standard je volně použitelný pro všechny tvůrce systémů pro zpracování účetních dokladů a věříme, že usnadní ruční zpracování dokladů a sníží chybovost při přepisování jednotlivých údajů.“komora_brno

Komora usiluje o vstřícnou a otevřenou komunikaci jak s Ministerstvem financí, tak s Generálním finančním ředitelstvím. Tak, jak daňové poradce zajímají názory daňové správy, protože je mohou tlumočit svým klientům a zajistit, aby klienti volili své postupy s ohledem na tyto názory, je Komora přesvědčená, že i informace z praxe, které mohou daňoví poradci zase nabídnout daňové správě, jsou velmi užitečné. Otázky, které daňoví poradci daňové správě předkládají, ať už při individuálních konzultacích, nebo v rámci Koordinačního výboru, mohou daňové správě předem indikovat, jaké problémy budou následně řešit při daňových kontrolách. Není přitom zásadní, jestli se názory daňové správy a daňových poradců potkají nebo rozejdou, protože samotná skutečnost, že se daňová správa k předestřenému problému vyjádří, dává možnost daňovým poplatníkům zvolit postupy s plným vědomím toho, jak na danou situaci bude daňová správa nahlížet. Nakonec, nestalo se to jen jednou, kdy problematika s daňovou správou diskutovaná se „přetavila“ buď do novelizace daňových předpisů, nebo na druhé straně do soudního sporu.

Prezidentka Komory tak vyjádřila přesvědčení, že Komora považuje za poměrně nešťastné, když se daňová správa před touto komunikací spíše uzavírá, považuje ji často za obtěžující, a daňové poradce nezřídka staví do pozice těch, co krátí daně mimo zákonný rámec. Za stejně nešťastné považuje i snížení frekvence konání Koordinačních výborů z každoměsíčního setkání na 6 konání ročně.
Hostem Valné hromady byl Ing. Jozef Danis, prezident Slovenské komory daňových poradcov, který řekl: „Komora daňových poradců ČR byla, je a bude strategickým partnerem Slovenské komory. Přeshraniční spolupráce je nezbytná a v tomto případě je i jedinečná, neboť legislativa ČR i SR vychází ze stejných právních předpisů.“
Hlavními body jednání Valné hromady byly zejména zpráva o činnosti Prezidia, Dozorčí a Disciplinární komise, dále hospodaření v roce 2015 včetně zprávy auditora, schválení návrhu vyrovnaného rozpočtu pro rok 2017 a hlasování o návrhu novely Stanov.
Prezidentka Komory, Petra Pospíšilová, upozornila daňové poradce na dokument Strategické priority Prezidia pro období 2016 až 2018, který sestavilo nově zvolené Prezidium na předchozí Valné hromadě, jako svůj záměr rozdělený do tří oblastí – priority pro daňové poradce, pro daňové poradenství a pro daňové prostředí.
Petra Pospíšilová ve svém projevu sdílela, že Komora pouze nevykonává povinnosti jí uložené zákonem, ale i činnosti nad rámec těchto povinností, které daňové poradce podporují v jejich činnosti, usnadňují jim výkon daňového poradenství a pomáhají vytvářet komunitu daňových poradců, i v jejich navzájem konkurenčním postavení. Mezi ně patří výměna informačního systému kanceláře Komory a pojištění odpovědnosti daňových poradců.

 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient