Novinky ve výzkumu

Březen uvede novinky ve výzkumu odpadů, vod a ovzduší

Pomoci při navazování kontaktů mezi veřejným a soukromým sektorem a při seznamování podnikatelské sféry s projekty v oblasti aplikovaného výzkumu má v plánu jedenáctý ročník symposia Odpadové fórum 2016. Konference konající se v rámci Týdne výzkumu a inovací pro praxi (TVIP 2016) opět nabídne příležitost ke konzultacím v oblasti ověřování environmentálních technologií dle evropské metodiky EU ETV.

Během uskutečněných deseti ročníků symposia Odpadové fórum bylo prezentováno celkem 768 odborných příspěvků autorů z 264 různých výzkumných pracovišť. Převládají referáty o průběžných výsledcích řešení projektů vědy a výzkumu (VaV) a pochopitelně vznikají tu zásadní zárodky nových spoluprací. Za posledních deset ročníků se uznávané akce zúčastnilo již 1443 účastníků.

„Každý ročník přináší vždy prezentaci několika velmi zajímavých technologií, které nabízejí nové možnosti využití některých odpadů,“ uvádí Ing. Ondřej Procházka, CSc., programový garant symposia. Například Stavební fakulta VUT v Brně, Slovenská technická univerzita v Bratislavě a Výzkumný ústav stavebních hmot Brno jsou velmi aktivní při hledání způsobů využití nejrůznějších odpadů při výrobě stavebních hmot. „Toto průmyslové odvětví pracuje s takovými objemy výroby, že pokud by se některá z vyvinutých technologií uplatnila v praxi, znamenalo by to i významný odběr určitého odpadu například z papírenského, chemického nebo cukrovarnického průmyslu,“ dodává Ondřej Procházka.

Letos se symposium nově rozšíří o problematiku vědy, výzkumu a inovací (VaVaI) v oblastech vod a ovzduší. Vzniká tak prostor pro odborné příspěvky na témata jako jsou například čištění průmyslových vod a spalin, získávání cenných látek z odpadních vod, recyklace vody, snižování a měření emisí, kvalita ovzduší a zdravotní rizika.

Konzultace k EU ETV

Konference TVIP 2016 opět nabídne účastníkům osobní konzultaci jejich projektů či technologií z pohledu možnosti certifikovat metodiku nebo ověřit výkonnost technologie pomocí evropské metodiky EU ETV.

„Cílem evropského projektu EU ETV, který pro Komisi realizuje České ekologické manažerské centrum, je podpora výzkumných týmů, ověření zvoleného technického řešení, zmapování komerčního potenciálu a vlastní komercializace výsledků,“ vysvětluje vedoucí inspekčního orgánu CEMC ETVCZ Ing. Evžen Ondráček.

Podnikatelské subjekty, které mají v plánu realizovat průmyslový výzkum a experimentální vývoj, určitě potěší možnost uplatnění nákladů na EU ETV v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (programy Aplikace a Inovace).

„Všem zájemců tak doporučuji nejlépe předem kontaktovat náš inspekční orgán a domluvit si dopředu schůzku. Kontaktní údaje najdete na portálu www.Tretiruka.cz v části EU ETV,“ uzavírá Ondráček.

Konference Týden výzkumu a inovací pro praxi (TVIP) 2016 pořádá České ekologické manažerské centrum v termínu od 15. – 18. března 2016 v Hustopečích u Brna. Konference se tematicky zaměří na vědu výzkum a inovace z pohledu odpadů, vod, ovzduší, průmyslových havárií a rizik, obnovitelných zdrojů, zelených veřejné zakázky a udržitelné nakládání s fosforem. Více informací najdete na www.TVIP.cz.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient