Češi odmítají uprchlické kvóty, uprchlické „výkupné“ i bezvízový styk s Tureckem

Češi odmítají uprchlické kvóty, uprchlické „výkupné“ i bezvízový styk s Tureckem. Panuje obava z islamizace Evropy

S podmíněným souhlasem Evropské komise poskytnout Turecku bezvízový přístup do EU v souhrnu nesouhlasí 85,6 % dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR.

Dle názoru v souhrnu 84,8 % dotázaných bezvízový přístup Turecka do EU zvýší příliv migrantů do EU.

Velice zajímavý pohled na názory široké veřejnosti poskytuje otázka, v níž respondenti spontánně vyjadřují svůj názor na to, jaký by mělo pro EU dopad poskytnutí Turecku bezvízového styku s EU. Více jak 90 procent názorů tvoří negativní postoje v podobě vyjádření, že tento akt bude znamenat islamizaci Evropy, nekontrolovatelný příliv migrantů či uprchlíků, konec EU, nárůst kriminality a teroristických útoků. Nejčastěji se však ve vlastních vyjádřeních dotázaných vyskytují souvislosti s dopady případného schválení bezvízového přístupu Turecka do EU dopady přídavné jméno „katastrofální“ a „tragický“.

Česká vlády by pak měla dle názoru v souhrnu 87,9 % dotázaných zavedení bezvízového styku EU s Tureckem odmítnout.

Státy EU by se podle Evropské komise (EK) měly dohodnout na dalších povinných kvótách na přijímání uprchlíků. Návrh ohledně kvót bude obsahovat i možnost, aby se země z povinnosti přijímat uprchlíky vykoupila. S dalšími povinnými uprchlickými kvótami, ale i s možností se vykoupit za nepřijaté uprchlíky, však vyjádřilo nesouhlas 85,2 % respondentů.

Česká vláda by pak měla dle názoru 83,8 % veřejnosti odmítnout návrh na další povinné kvóty na přijímání uprchlíků a zavedení možnosti vykoupení za nepřijaté uprchlíky.

Celkově tak lze říci, že česká veřejnost jednoznačně v naprosté většině odmítá jak bezvízový styk Turecka s EU, tak i další povinné uprchlické kvóty a stejně tak i tzv. uprchlické výkupné.

Exkluzivní internetový průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 11. – 17. května 2016 na vybrané skupině 3.405 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18+ let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu 220 tisíc registrovaných uživatelů, 20.817 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-2,5 %. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Více na www.sanep.cz

SANEP je členem mezinárodní aliance výzkumných agentur AIMRI (Alliance of International Market Research Institutes).

 

 

 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient