Dokumentace BOZP i online školení – to vše lze zajistit na klíč

Zákonnou povinností zaměstnavatele je zpracování dokumentace pro účely bezpečnosti práce a požární ochrany. Nevíte, jak na to? Nechte si dokumentaci BOZP a PO zpracovat na klíč.

Dokumentace BOZP a PO je pro mnohé zaměstnavatele oříškem. Nelze stručně říct, co by měla obsahovat. Její obsah nedefinuje konkrétní předpis. Vychází vždy z charakteru konkrétního pracoviště a o to složitější je tuto povinnou dokumentaci vytvořit. Do jejího obsahu se musí promítnout charakter pracoviště, používané pracovní prostředky i stroje a zařízení. Přestože jde o velice specializovaný dokument, nemusíte jej připravovat svépomocí. Najměte si na tuto práci odborníky. PREVENT, specialista na poskytování poradenských služeb v oblasti péče o zdraví a bezpečnost zaměstnanců, nabízí rovněž odborné zpracovaní dokumentace BOZP a PO.

Nejde jen o splnění si zákonné povinnosti

Dokumentace od firmy PREVENT je využitelná při běžném chodu společnosti a nabízí zaměstnancům jednoduché manuály s pokyny pro zvýšení bezpečnosti práce. Jde o materiály, které jsou srozumitelné, záživné, poučné a užitečné.

Skutečně tyto materiály jako firma potřebujeme? Rozhodně ano! Jsou součástí kompletních záznamů o činnostech zaměstnavatele v oblasti BOZP. Sem patří zpracovaná dokumentace BOZP, záznamy kontrolní činnosti i záznamy o absolvovaných školeních. Co má dokumentace obsahovat?

Standardní obsah dokumentace BOZP

 • Identifikace a hodnocení rizik, včetně kategorizace prací z hlediska BOZP.
 • Směrnice a provozní řády z hlediska bezpečnostních předpisů.
 • Obsah školení BOZP i záznamy školení.
 • Záznamy o úrazech.
 • Záznamy z prověrek BOZP a kontrol jednotlivých pracovišť.
 • Provozní dokumentace k používaným zařízením.

Standardní obsah dokumentace PO

 • Kategorizace činností z hlediska PO (požární nebezpečí vs. vysoké požární nebezpečí).
 • Posouzení požárního nebezpečí.
 • Organizace pro zabezpečení PO.
 • Požární řád, poplachová směrnice a řád ohlašovny požáru.
 • Evakuační plán.
 • Dokumentace pro zdolávání požáru.
 • Plán a rozvrh pro školení zaměstnanců v oblasti PO, včetně odborné přípravy.
 • Stanovení požárních hlídek a preventistů PO.
 • Požární kniha.
 • Dokumentace o akceschopnosti požární hlídky ev. jednotky požární ochrany.
 • Požární a bezpečností řešení stavby.
 • Bezpečnostní listy.
 • Bezpečnostní dokumentace.

Školení BOZP a PO pro zaměstnance online a na klíč

Vzdělávejte své zaměstnance v oblasti BOZP a PO moderně, s nižšími náklady, a hlavně bez prodlení mezi jednotlivými školeními. Hitem je vzdělávání online. To zcela zásadně zjednodušuje organizaci školení a rovněž snižuje jejich cenu. Není nutné organizovat drahá školení, ani nikam posílat zaměstnance. Online školení na platformě INSTRUCTOR od firmy PREVENT školí záživnou a snadno pochopitelnou formou. Zaměstnavatel získá přehledy ze školení a zaměstnanci je vystaven online certifikát o jeho absolvování. E-learning je praktický pro zaměstnavatele i zaměstnance.

Součástí platformy je rovněž školení BOZP a PO online, a to s lektorskou podporou 24/7. Pokud máte pocit, že obecné školení není vzhledem ke speciálním potřebám vašeho provozu a firmy vhodné, nemusíte hned hledat jiné řešení. Společnost PREVENT nabízí rovněž vytvoření online kurzů na míru.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient