Jak efektivně zajistit bezpečnost práce v zaměstnání?

Jste si jisti, zda je stav bezpečnosti práce a požární ochrany ve vaší firmě vyhovující? Provádíte pravidelně jednou ročně prověrku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci? Kontrolujete hasicí přístroje a hydranty? Vedete si evidenci pracovních úrazů? Pokud ne, zaděláváte si na malér. Prověrka je pro vás povinnost daná zákonem, kromě toho stane-li se něco nepředvídatelného, kouká z toho pro vás slušný průšvih. Chraňte zdraví svých zaměstnanců a svůj majetek!

Bezpečnost práce je základelectrician-1080554_960_720

Zákon jasně stanoví podmínky a opatření pro bezpečnost práce. Zaměstnavatel je povinen zajistit svým pracovníkům zdravé a bezpečné pracovní prostředí. Základem je vybavenost ochrannými prostředky například při práci ve výškách. K ochraně zdraví patří také preventivní programy a školení v oblasti ergonomie práce. Ve firmě by měla být zajištěna bezpečnost technických zařízení, ale také hygiena. Každý podnik by měl mít vypracovaný plán bezpečnostního značení sloužícího k případné evakuaci, měl by provozovat pravidelná požární cvičení. Firma by taky měla mít pod palcem ochranu životního prostředí, to znamená hlavně bezpečné nakládání s chemikáliemi a účinnou prevenci havárií. Pro všechny tyto účely je nezbytné mít fungující systém pravidelných kontrol, revizí a organizovat pravidelná školení zaměstnanců. Státní dozorci požadují podrobnou dokumentaci a úplným postrachem bývají roční prověrky. Veškeré záležitosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví však nemusíte řešit sami. Vyberte si specializovanou firmu, která vás bude v těchto záležitostech zastupovat a všechno vyřeší za vás.

Najměte si profesionály

Bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) vám mohou v rámci outsourcingu zajistit vyškolení profesionálové z Centra bezpečnosti práce a požární ochrany (PO), kteří důsledně dbají na prevenci rizik, provádějí časté kontroly stavu pracovního prostředí, zvláště pak revize technických zařízení, a pořádají pravidelná školení o bezpečnosti práce pro všechny zaměstnance prostřednictvím e-learningu a přednášek. Dále se vám postarají o veškerou dokumentaci, nouzová bezpečnostní značení, základní protipožární opatření, ochranu životního prostředí a výbavu první pomoci. Centrum přejímá plnou odpovědnost za bezpečnost, a zajistí vám tak pocit bezpečí v zaměstnání a klidný spánek, protože i firemní majetek je plně pod jeho ochrannými křídly. Profesionálové z pražského centra CIVOP s.r.o. jsou taktéž nonstop dostupní na poradenské lince. Neváhejte je kontaktovat, když se něco zvrtne!

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient