Nadměrný hluk ohrožuje naše životy, pomůžeme jej minimalizovat

Hlučné prostředí, ať už ve velkých aglomeracích, na provozovnách či v jejich blízkosti, závažně zatěžuje lidský organismus. Kvalita života se zhoršuje, mnohdy se i zdraví výrazně zkracuje. V rámci zkvalitňování ovzduší, ekologického myšlení i příjemné atmosféry na pracovištích se přistupuje k budování zařízení, jež budou práci i život usnadňovat. Klidné pracovní prostředí vytváří Sai Atis, s. r. o.

Ne všichni máme štěstí žít a pracovat obklopeni čarokrásnou přírodou, v tichém a bezprašném okolí. Úkolem společnosti Sai Atis je vytvoření bezproblémového pracovního a životního prostředí tak, abychom se klidnému životu co nejvíce přiblížili. Firma vyvinula, dodává a instaluje mnohá zařízení pro izolaci hluku, jako jsou například tlumiče hluku, protihlukové kryty, stěny, zástěny, desky a veškerá protihluková izolace.

Dodržení zákonných norem vztahujících se ke hlukové zátěži

Zájemci o konkrétní tlumič hluku se můžou s firemními odborníky poradit na konkrétních zařízeních, jež by bylo třeba na dané pracoviště nainstalovat. Předběžná zvuková analýza představí míru hlukového znečištění a podle typu provozovny se zvolí optimální řešení ochrany zdraví zaměstnanců, případně obyvatel z blízkého okolí. Hluková zátěž přesahující míru klidného života není jen otázkou ochrany zdraví lidí, je také uzákoněna normami, které je třeba dodržet. Firma Sai Atis, s. r. o., vypracuje studii instalace tlumičů hluku, a to i na pracovištích s vícesměnným provozem, který při provádění montážních prací nijak nenaruší.

Kde významně pomáhají tlumiče hluku

Instalace jednotlivých tlumičů hluku se řídí především výsledky analýzy, která zhodnotí míru hlukové hladiny. Ty se následně montují do jakékoliv provozovny, která si montáž žádá. Může se jednat o snižování hluku v provozech spalinovodů, kouřovodů, pracovištích s výfuky motorů, plynových turbín a strojů s výdejem vzduchotechniky a tepla. Kombinovaná nebo atypická pracoviště, kde je potřeba nainstalovat hlukové tlumiče, můžou žádat o speciální řešení, které jsou firemní specialisté schopni realizovat.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient